Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων

Η έκθεση για τους επιχειρησιακούς στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων δημοσιεύεται σε τριμηνιαία βάση από τη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να παρέχει μια συνολική εικόνα για την εξέλιξη των επιχειρησιακών στόχων και επιλεγμένων δεικτών απόδοσης, οι οποίοι έχουν τεθεί από τις ελληνικές τράπεζες. Πιο λεπτομερής ανάλυση ως προς την εξέλιξη της ποιότητας του χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών είναι διαθέσιμη στις εκθέσεις Επισκόπησης του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος και στις εκθέσεις Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Δεκέμβριος 2016

Απρίλιος 2017

Ιούνιος 2017

Σεπτέμβριος 2017

Νοέμβριος 2017

Μάρτιος 2018

Ιούνιος 2018

Σεπτέμβριος 2018