Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Οι ερευνητικές δραστηριότητες της Τράπεζας της Ελλάδος

Η πραγματοποίηση οικονομικής έρευνας και ανάλυσης σε ζητήματα σχετικά με τους στόχους μιας εθνικής κεντρικής τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων και ζητημάτων που απορρέουν από την ιδιότητα της τράπεζας ως μέλους του Ευρωσυστήματος, είναι αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος. Η οικονομική έρευνα και ανάλυση παρέχει την απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση για θέματα νομισματικής πολιτικής που αναπτύσσονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Βοηθά, επίσης, στην κατανόηση της λειτουργίας της ελληνικής οικονομίας, αλλά και  της οικονομίας της ζώνης του ευρώ. Τομείς που ενδιαφέρουν την Τράπεζα είναι, μεταξύ άλλων, τα νομισματικά οικονομικά και η νομισματική πολιτική, οι τιμές, οι αγορές εργασίας  και η οικονομική δραστηριότητα, η διενέργεια προβλέψεων, η δημοσιονομική πολιτική και τα διεθνή οικονομικά.

Εκτός από το δικό της ερευνητικό έργο, η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετέχει και σε ερευνητικά προγράμματα που πραγματοποιούνται στο ευρύτερο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος, μέσω των διαφόρων ερευνητικών δικτύων που οργανώνονται, όπως: το Monetary Transmission Network (MTN), το Inflation Persistence Network (IPN),  το Wage Dynamics Network (WDN) και το Household Finance and Consumption Network (HFCN). Η Τράπεζα συμμετέχει επίσης  στο Euro Area Business Cycle Network (EABCN) και στο South East European Monetary History Network (SEEMHN).

Για την προώθηση της  οικονομικής έρευνας, η Τράπεζα της Ελλάδας έχει αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας με άλλα ιδρύματα, διοργανώνει συνέδρια και σεμινάρια σε θέματα που ενδιαφέρουν την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους υπεύθυνους για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής.

Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη του Τομέα Ειδικών Μελετών. 

 

 

 

 


Σχετικά Θέματα