Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

SEEMHN 

Το SEEMHN (South-Εastern European Monetary History Network) αποτελεί ένα δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ οικονομολόγων, στατιστικών και ειδικών στη νομισματική και χρηματοοικονομική ιστορία. Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2006 με πρωτοβουλία της κεντρικής τράπεζας της Βουλγαρίας (Bulgarian National Bank) και της Τράπεζας της Ελλάδος. Σκοπός του είναι η διάχυση της γνώσης και της εμπειρίας των χωρών της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής σε θέματα οικονομικής, νομισματικής και τραπεζικής ιστορίας και πολιτικής. Επιπροσθέτως, μεσοπρόθεσμος στόχος του SEEMHN είναι η δημιουργία μιας στατιστικής βάσης ιστορικών δεδομένων (χρονοσειρών) που αφορούν ένα ευρύτερο σύνολο μακροοικονομκών μεταβλητών.

Συμμετέχοντες είναι οι κεντρικές τράπεζες της Αλβανίας, Αυστρίας, Βουλγαρίας, Ελλάδος, Ρουμανίας, Σερβίας και Τουρκίας, οι οποίες έχουν αναλάβει την από κοινού έκδοση ενός συλλογικού τόμου μακροχρόνιων νομισματικών και οικονομικών χρονολογικών σειρών σε μια ενιαία και ομοιόμορφη βάση στατιστικών δεδομένων. Ο τόμος έχει τίτλο South-Eastern European Monetary and Economic Statistics from the Nineteenth Century to World War II και κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2014. 

South-Eastern European Monetary and Economic Statistics from the Nineteenth Century to World War II

Αυτός ο νέος τόμος στατιστικών στοιχείων παρέχει ιστορικά μακροοικονομικά στοιχεία για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη το 19ο και τον 20ό αιώνα. Τα στατιστικά στοιχεία καταρτίστηκαν από τις κεντρικές τράπεζες της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της Ελλάδος, της Σερβίας, της Τουρκίας και της Αυστρίας.

Με σκοπό την προαγωγή της γνώσης της νομισματικής ιστορίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Στο South-East European Monetary History Network (SEEMHN) συμμετέχουν οικονομικοί και νομισματικοί ιστορικοί, οικονομολόγοι και στατιστικολόγοι. Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2006 με πρωτοβουλία της Bulgarian National Bank και της Τράπεζας της Ελλάδος. Κύριος σκοπός του είναι να προαγάγει τη γνώση της νομισματικής ιστορίας και πολιτικής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ως αναπόσπαστου μέρους της ευρωπαϊκής ιστορίας. Στο πλαίσιο αυτό, το δίκτυο διοργανώνει ετήσια συνέδρια με αντικείμενο τη μελέτη συγκεκριμένων φαινομένων και γεγονότων στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τόσο από ιστορική όσο και από συγκριτική σκοπιά.

Δημιουργία μιας μοναδικής βάσης δεδομένων με ιστορικές χρονοσειρές για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για αξιόπιστα στοιχεία που θα αποτελέσουν τη βάση εμπειρικών μελετών, η Bank of Albania, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Bulgarian National Bank, η Central Bank of the Republic of Turkey, η National Bank of Romania, η National Bank of Serbia και η Oesterreichische Nationalbank συνεργάζονται από το 2006 για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με νομισματικά και χρηματοπιστωτικά στοιχεία για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη το 19ο και τον 20ό αιώνα. Ο παρών τόμος αποτελεί ορόσημο στην κοινή προσπάθεια για την έκδοση εναρμονισμένων μακροχρόνιων χρονοσειρών για τις νομισματικές, χρηματοπιστωτικές και άλλες μακροοικονομικές μεταβλητές.

1. Δείτε τον τόμο και τους πίνακες ετήσιων και μηνιαίων στοιχείων του SEEMHN

2. Σκοπός της παρούσας έκδοσης, σχόλια μελετητών και αποσπάσματα από τους προλόγους των διοικητών των κεντρικών τραπεζών

Άλλοι σύνδεσμοι
 Άλλοι δικτυακοί τόποι του SEEMHN


Σχετικά Θέματα