Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Εκδόσεις και Mελέτες

Στους σκοπούς της Τράπεζας της Ελλάδος περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και ανάλυση της οικονομικής συγκυρίας σε πληθώρα θεμάτων. Τμήμα των αποτελεσμάτων της δραστηριότητας αυτής εκδίδεται σε έντυπη μορφή και παρουσιάζεται σε ηλεκτρονική μορφή σε αυτόν τον ιστοχώρο.

Η Τράπεζα της Ελλάδος εκδίδει κάθε χρόνο την Έκθεση του Διοικητή και δύο εκθέσεις για την Νομισματική Πολιτική, την Ετήσια Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής και την Ενδιάμεση Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής. Επιπλέον, από τον Ιούνιο του 2009 η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιεύει κατά καιρούς Έκθεση για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα.

Προβαίνει, επίσης, στη δημοσίευση περιοδικών εκδόσεων, όπως το Οικονομικό Δελτίο και δύο σειρές Στατιστικών Δελτίων, το Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας και το Δελτίο Περιφερειακής Οικονομικής Συγκυρίας Μακεδονίας-Θράκης. 

To Tμήμα Ειδικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος διεξάγει εξειδικευμένη έρευνα και, παράλληλα, διοργανώνει συνέδρια και σεμινάρια και δημοσιεύει δοκίμια εργασίας.

Οι εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) εδώ.

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι εκδόσεις της Τράπεζας της Ελλάδος που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή (pdf), έτσι όπως παρουσιάζονται παρακάτω.


Μελέτες και Εκδόσεις

Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας : Ιούλιος - Αύγουστος 2019

Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Αύγουστος 2019

Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Ιούλιος 2019

06/08/2019 - Άλλες Εκδόσεις : Τράπεζα της Ελλάδος - Από το 1928 η κεντρική τράπεζα των Ελλήνων

31/07/2019 - Δοκίμια Εργασίας : Tonnage tax revisited: the case of Greece during a shipping crisis and an economic crisis period

Οικονομικό Δελτίο Τεύχος 49

29/07/2019 - Δοκίμια Εργασίας : Central bank independence and inflation preferences: new empirical evidence on the effects on inflation

28/07/2019 - Δοκίμια Εργασίας : The dog that didn’t bark: the curious case of Lloyd Mints, Milton Friedman and the emergence of monetarism

Μηνιαία Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση : Ιούνιος 2019

Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας : Μάιος - Ιούνιος 2019


Σχετικά Θέματα