Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος

Η Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος δημοσιεύεται δύο φορές το χρόνο από τη Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην Επισκόπηση αξιολογούνται οι εξελίξεις και εντοπίζονται οι κύριοι παράγοντες των συστημικών κινδύνων του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, το οποίο περιλαμβάνει – εκτός από τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες – τις μη τραπεζικές χρηματοδοτικές εταιρείες και τις υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών. Με την αξιολόγηση των συστημικών κινδύνων παρέχεται ένα βασικό εργαλείο για την άσκηση της μακροπροληπτικής πολιτικής, η οποία έχει ως στόχο τη μείωση των συστημικών κινδύνων του χρηματοπιστωτικού συστήματος και θα πρέπει να συμπληρώνει την μικροπροληπτική εποπτεία των τραπεζών, που επικεντρώνεται περισσότερο στην ευρωστία των μεμονωμένων ιδρυμάτων.


Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος

2019, Ιούνιος

2018, Νοέμβριος

2018, Μάιος

2018, Ιανουάριος

2017, Ιούλιος

2017, Ιανουάριος

2016, Ιούλιος