Αρχική Σελίδα Αρχική Σελίδα
  Rss Feeds

Νομικές Μελέτες

Αναμνηστικός τόμος Λεωνίδα Γεωργακόπουλου για τα 85 χρόνια από τη γέννησή του, τόμος I, Τράπεζα της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης, 2016

Αναμνηστικός τόμος Λεωνίδα Γεωργακόπουλου για τα 85 χρόνια από τη γέννησή του, τόμος II, Τράπεζα της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης, 2016