EN

Δράση Marie Sklodowska Curie

Ο Ρόλος των Παγκόσμιων και Τομεακών Παραγόντων στις Διακυμάνσεις του Μεριδίου Εργασίας

Project ID: GaSLS 746100

Από 3.7.2017 έως 3.3.2019, ολοκληρωμένο έργο

Επιχορήγηση από: Ορίζοντας 2020

Συντονιστής: Τράπεζα της Ελλάδος

Νόμιμος εκπρόσωπος (LEAR): Δημήτριος Μαλλιαρόπουλος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών

Τίτλος: MSCA-IF-2016 - Individual Fellowships
Απόσπαση στον: Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)
Είδος δράσης: Society and Enterprise PanelΥπότροφος Ερευνήτρια: Δρ. Αικατερίνη Καραδημητροπούλου

 

Στόχοι του χρηματοδοτούμενου έργου:

Η έρευνα που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης Marie Sklodowska Curie διερεύνησε την κατανομή του εθνικού εισοδήματος μεταξύ κερδών και μισθών, όπως προσεγγίζεται από το μερίδιο εργασίας στο εθνικό εισόδημα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον προσδιορισμό των εμπειρικών κανονικοτήτων των μεριδίων των συντελεστών παραγωγής σε ανεπτυγμένες και αναδυόμενες χώρες καθώς και μεταξύ κλάδων.

Το 1957, ο Kaldor διαπίστωσε ότι το μερίδιο της εργασίας στο συνολικό εισόδημα είναι σταθερό διαχρονικά. Αυτό το εύρημα, το οποίο έχει επιπτώσεις στη μακροοικονομική δυναμική, στη μορφή της συνάρτησης παραγωγής και στην ανισότητα, είχε ως αποτέλεσμα η έρευνα αναφορικά με το μερίδιο εργασίας τις τελευταίες δεκαετίες να είναι περιορισμένη. Αντίστοιχα, τα νεοκλασικά υποδείγματα ανάπτυξης και οικονομικών διακυμάνσεων βασίζονται στην παραδοχή ότι η υποκατάσταση μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας είναι ένα προς ένα.

Ωστόσο, πρόσφατα παρατηρείται εμπειρικά ότι το μερίδιο εργασίας μειώνεται, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα υποδείγματα αυτά ενδεχομένως να οδηγούν σε εσφαλμένα συμπεράσματα πολιτικής. Έτσι, έχει ανανεωθεί το ενδιαφέρον των μακροοικονομολόγων για τη διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων αυτής της μείωσης. Η εμπειρική μελέτη των διακυμάνσεων του μεριδίου εργασίας επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς του μεριδίου εργασίας.

Ειδικότερα, η έρευνα αυτή αποσκοπεί στο (i) να συγκεράσει την υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τους προσδιοριστικούς παράγοντες της μείωσης του μεριδίου εργασίας και τη σχέση τους με βασικές μακροοικονομικές μεταβλητές, και (ii) να παράσχει μία περιγραφική ανάλυση του μεριδίου αγοράς από μία πολυτομεακή σκοπιά καθώς και μία διάσπαση του μεριδίου εργασίας σε εθνικούς και εξωτερικούς παράγοντες.

Από την έρευνα προκύπτουν συμπεράσματα χρήσιμα για την διαμόρφωση δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής σε ένα περιβάλλον μειούμενου μεριδίου εργασίας.

Ποια είναι η κοινωνική επίπτωση του ερευνητικού έργου;

Η μελέτη των επιπτώσεων του μεριδίου εργασίας από μια σταθερή εμπειρική μακροοικονομική σκοπιά επιτρέπει στην ευρεία ακαδημαϊκή κοινότητα και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να κατανοήσουν καλύτερα τη συμπεριφορά του μεριδίου εργασίας και τις επιδράσεις της σε βασικές μακροοικονομικές μεταβλητές. Βοηθά έτσι στο να στραφεί το ενδιαφέρον του κλάδου στο σημαντικό ρόλο των μεριδίων εισοδήματος που έχει παραμεληθεί μέχρι στιγμής από την οικονομική επιστήμη.

Για την καλύτερη δυνατή διερεύνηση των ερωτημάτων που έχουν προκύψει σχετικά με την εξέλιξη του μεριδίου εργασίας, κρίθηκε σκόπιμο να εκπροσωπούνται και οι δύο ενδιαφερόμενες πλευρές (δηλαδή ερευνητές και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής) και να συνεργάζονται για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων πολιτικής. Η Δράση Marie Sklodowska Curie έδωσε ακριβώς αυτή την δυνατότητα.

Τι είναι οι δράσεις Marie Sklodowska Curie;

Οι δράσεις Marie Sklodowska Curie (MSCA) είναι πρόγραμμα υποτροφιών που χρηματοδοτείται από τα κονδύλια του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρείται το πιο διακεκριμένο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Παρέχει υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες ή έμπειρους ερευνητές, οι οποίοι διενεργούν στρατηγικές συνεργασίες με οργανισμούς που ασχολούνται με την έρευνα (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες), τα οποία φιλοξενούν τον υπότροφο.

Η δράση MSCA έχει ως στόχο να εξοπλίσει τους ερευνητές με τα απαραίτητα προσόντα και με διεθνή εμπειρία για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία, είτε στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν μερικές φορές οι ερευνητές, προσφέροντάς τους ελκυστικές συνθήκες εργασίας και την ευκαιρία να κινηθούν μεταξύ ακαδημαϊκών και άλλων χώρων.

Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι