EN

Συγκριτικά στοιχεία για τη ζώνη του ευρώ

Το ευρώ έχει απτά οφέλη για την καθημερινότητα των Ευρωπαίων. Ως κεντρική τράπεζα της ζώνης του ευρώ, η ΕΚΤ παρακολουθεί την εξέλιξη ενός νομίσματος που συνδέει περισσότερους από 346 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι μιλούν περισσότερες από 24 γλώσσες.

Η ζώνη του ευρώ, ως νομισματική ένωση 20 χωρών μελών, αποτελεί ένα μοναδικό οικοδόμημα. Αλλά ποια είναι η θέση της ζώνης του ευρώ σε διεθνές επίπεδο; Πόσο αποδοτική είναι η οικονομία της; Και τι σημαίνει αυτό για τους Ευρωπαίους;

Πόσοι άνθρωποι ζουν στη ζώνη του ευρώ;

Περισσότεροι από 346 εκατομμύρια άνθρωποι κατοικούν στη ζώνη του ευρώ και αντιπροσωπεύουν το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ο αριθμός αυτός υπερβαίνει τον πληθυσμό των ΗΠΑ.

 

Αυτό σημαίνει επίσης ότι η ζώνη του ευρώ είναι μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο. Οκτώ νέες χώρες μέλη έχουν ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ από την ίδρυσή της και αναμένεται να ακολουθήσουν κι άλλες.

Πόσο αποδοτική είναι η οικονομία της ζώνης του ευρώ;

Ο πληθυσμός της ζώνης του ευρώ είναι εξαιρετικά παραγωγικός. Όπως και σε άλλες ιδιαίτερα ανεπτυγμένες οικονομίες, ο τομέας των υπηρεσιών κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο της συνολικής παραγωγής και ακολουθεί ο τομέας της βιομηχανίας και ο αγροτικός τομέας, ο οποίος έχει σχετικά μικρότερο μερίδιο.

Μεγάλες οικονομίες παγκοσμίως, με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ

 

Πηγές: Eurostat, Παγκόσμια Τράπεζα και υπολογισμοί της ΕΚΤ. Σημείωση: 2016. Τα στοιχεία που αφορούν τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και την Κίνα παρέχονται βάσει ισοδυναμίας αγοραστικής δύναμης του ΟΟΣΑ.

Η ισχυρή οικονομική παραγωγή της ζώνης του ευρώ την καθιστά μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες παγκοσμίως. Όσον αφορά το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), η ζώνη του ευρώ κατατάσσεται δεύτερη μεταξύ των ισχυρότερων οικονομιών παγκοσμίως, γεγονός που αντανακλά το υψηλό βιοτικό επίπεδο των πολιτών της.

Η ζώνη του ευρώ και το διεθνές εμπόριο

Καθώς η οικονομία της ζώνης του ευρώ είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη βιομηχανικά, σημαντικό μερίδιο των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγει εξάγεται στις παγκόσμιες αγορές. Πολλά από τα προϊόντα μεταποίησης της ζώνης του ευρώ, όπως μηχανήματα, φαρμακευτικά προϊόντα, αυτοκίνητα και αεροπλάνα, φημίζονται διεθνώς.


Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ως ποσοστό του ΑΕΠ

 

Πηγές: Στοιχεία της ΕΚΤ, ΟΟΣΑ, ΔΝΤ. Ζώνη του ευρώ: με βάση τις συναλλαγές εκτός ζώνης ευρώ.

Από την ίδρυσή της το 1999, η ζώνη του ευρώ όχι μόνο έχει διατηρήσει αλλά έχει επιπλέον ενισχύσει την ηγετική της θέση στο διεθνές εμπόριο. Οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της είναι οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κίνα, ενώ οι εμπορικές συναλλαγές με τις αναδυόμενες αγορές εξακολουθούν να σημειώνουν άνοδο.

Η ζώνη του ευρώ είναι ανοιχτή οικονομία σε σύγκριση με άλλες μεγάλες οικονομίες. Η εξωστρέφεια της εμπορικής της δραστηριότητας έχει ενισχυθεί αισθητά από το 2004, αρχικά ως αποτέλεσμα της αύξησης των εμπορικών συναλλαγών με νέα κράτη μέλη της ΕΕ και την Κίνα. Η ζώνη του ευρώ βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών διεθνών παραγωγικών αλυσίδων.

Το υψηλό επίπεδο εξαγωγών έχει θετική επίδραση στην απασχόληση, την οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις στη ζώνη του ευρώ, ενισχύοντας τη γενικότερη ευημερία των πολιτών της.

Τι εικόνα έχει σχηματίσει ο κόσμος για το ευρώ;

Το ευρώ χαίρει μεγάλης εμπιστοσύνης, εντός και εκτός της ζώνης του ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου μια σφυγμομέτρηση της κοινής γνώμης που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο φορές τον χρόνο, τρεις στους τέσσερις κατοίκους της ζώνης του ευρώ στηρίζουν το ευρώ. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό στήριξης του κοινού από το 2004.

Σε διεθνές επίπεδο, το ευρώ κατατάσσεται δεύτερο μεταξύ των νομισμάτων που χρησιμοποιούνται περισσότερο σε συναλλαγές και των πιο σημαντικών αποθεματικών νομισμάτων. Αυτό αντικατοπτρίζει το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης που έχουν οι επενδυτές παγκοσμίως ως προς τη σταθερότητα και την ευρωστία της οικονομίας της ζώνης του ευρώ.

Η ζώνη του ευρώ εξακολουθεί να έχει ηγετική θέση στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό αποτελεί όφελος για τους πολίτες της και την καθιστά μια ιδιαίτερα δυναμική παρουσία στην παγκόσμια οικονομία.

Και φυσικά οι πολίτες της ζώνης του ευρώ μπορούν να ταξιδεύουν μεταξύ των χωρών της ζώνης του κοινού νομίσματος χωρίς να χρειάζονται συνάλλαγμα. Επίσης, μπορούν να συγκρίνουν τιμές σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ για να βρίσκουν τα φθηνότερα προϊόντα.


Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Δημοσιεύθηκε: 25 Αυγούστου 2017

Επικαιροποιήθηκε: 1 Ιανουαρίου 2023

Η ανωτέρω παρουσίαση γίνεται για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι