EN

Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τι σημαίνει αυτό για σας

Θα μπορείτε με τα ευρώ που έχετε σήμερα στο πορτοφόλι σας να αγοράσετε αύριο τα ίδια πράγματα που μπορείτε να αγοράσετε σήμερα; Μπορείτε να βασιστείτε στην τράπεζά σας τόσο στις καλές όσο και στις κακές εποχές; 4.000 άνθρωποι εργάζονται στην ΕΚΤ για να εγγυηθούν ότι η απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις είναι ένα ηχηρό ναι!

Η ΕΚΤ έχει τη βάση της στην Φρανκφούρτη, οι εργαζόμενοι της όμως κατάγονται από όλα τα μέρη της Ευρώπης και μιλάνε 24 διαφορετικές γλώσσες. Συνεργάζονται στενά με συναδέλφους από τις κεντρικές τράπεζες όλων των χωρών, που είναι μέλη της ζώνης του ευρώ. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε δέκα τρόπους με τους οποίους το έργο της ΕΚΤ σας αφορά.

1. Η ΕΚΤ διαφυλάσσει την αξία των ευρώ σας
Η ΕΚΤ δεν θέλει οι τιμές να αυξηθούν τόσο πολύ ώστε το χρήμα σας να χάσει απότομα την αξία του. Ούτε θέλει μια παρατεταμένη περίοδο πτώσης των τιμών επειδή τότε οι άνθρωποι καθυστερούν τις αγορές αγαθών, πράγμα που μπορεί να επιβραδύνει την οικονομία και να οδηγήσει σε απώλειες θέσεων εργασίας. Αν διατηρούμε τις τιμές σταθερές οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν ευκολότερα σχέδια για το μέλλον.

2. Το έργο της ΕΚΤ στηρίζει την οικονομία και την απασχόληση
Η ΕΚΤ χρησιμοποιεί σειρά εργαλείων νομισματικής πολιτικής για να διατηρεί τις τιμές σταθερές. Αυτή η σταθερότητα στηρίζει την οικονομία, τα εισοδήματα των ανθρώπων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Τα εργαλεία της ΕΚΤ περιλαμβάνουν τον καθορισμό των βασικών επιτοκίων για την οικονομία, χορηγήσεις προς τις τράπεζες για να στηριχθεί η ροή των πιστώσεων προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και την αγορά στοιχείων ενεργητικού για να βελτιωθούν οι συνθήκες χρηματοδότησης σε όλα τα τμήματα της οικονομίας.

3. Η ΕΚΤ εποπτεύει την τράπεζά σας
Για να βεβαιωθεί η ΕΚΤ ότι μπορείτε να εμπιστεύεστε τις τράπεζες στη ζώνη του ευρώ, από το 2014 παρακολουθεί πόσο εύρωστες και πόσο ανθεκτικές είναι και, αν διαπιστώσει προβλήματα, ζητάει την επίλυσή τους. Ενώ εποπτεύει η ίδια τις μεγάλες τράπεζες, για την εποπτεία των μικρότερων τραπεζών συνεργάζεται με τις εθνικές εποπτικές αρχές.

4. H EKT παρακολουθεί τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος
... για να διασφαλίσει ότι, ακόμη και σε περιόδους αναταραχής, οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να πραγματοποιούν και να λαμβάνουν πληρωμές και οι επενδυτές μπορούν να κάνουν συναλλαγές. Ένα ανθεκτικό σύστημα μπορεί να αντεπεξέλθει σε διαταραχές χωρίς να παρουσιάσει σημαντικές δυσλειτουργίες.

5. Η ΕΚΤ φτιάχνει τα τραπεζογραμμάτια ευρώ
Μπορείτε να εντοπίσετε ένα πλαστό τραπεζογραμμάτιο; Μαζί με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ, η ΕΚΤ έθεσε σταδιακά σε κυκλοφορία νέα σειρά τραπεζογραμματίων ευρώ τα τελευταία χρόνια, με αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας που κάνουν την παραχάραξη ακόμη δυσκολότερη.

6. Η ΕΚΤ εξασφαλίζει ότι μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικές πληρωμές με ασφάλεια
Όταν κάνετε πληρωμή σε ευρώ με κάρτα ή διαδικτυακά, η ΕΚΤ διασφαλίζει την ορθή και αποδοτική διεκπεραίωσή της, είτε με τα δικά της συστήματα είτε με συστήματα τα οποία επιβλέπει. Τα συστήματά της ΕΚΤ είναι μεταξύ αυτών που επιτρέπουν στις τράπεζες να μεταφέρουν τα χρήματά σας σε ολόκληρη την ΕΕ μέσα σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα.

7. Η ΕΚΤ διερευνά τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία και την τεχνολογία blockchain
Πώς θα μπορούσαν τα «κρυπτονομίσματα» να επηρεάσουν τις τράπεζες και τα χρήματά σας; Πώς θα μπορούσαν οι νέες τεχνολογίες στις οποίες στηρίζονται, όπως η τεχνολογία blockchain, να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο όλοι κάνουμε πληρωμές; Αυτά τα θέματα εξετάζουν οι ομάδες της ΕΚΤ για την καινοτομία.

8. Η ΕΚΤ βοηθάει την τράπεζά σας να είναι ανθεκτική σε κυβερνοεπιθέσεις
Η ΕΚΤ για να προφυλάσσει τα χρήματά σας από το κυβερνοέγκλημα, συντονίζει τις προσπάθειες εντός της χρηματοπιστωτικής κοινότητας με σκοπό την προετοιμασία για την αντιμετώπιση κάθε κυβερνοαπειλής. Αυτό περιλαμβάνει δοκιμές της ανθεκτικότητας σε κυβερνοεπιθέσεις με τη βοήθεια «ηθικών χάκερ». Οι χάκερ προσπαθούν να εισβάλουν στα συστήματα των τραπεζών προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν αδυναμίες.

9. Η ΕΚΤ είναι ανεξάρτητη ώστε να μπορεί να ενεργεί προς το απόλυτο συμφέρον σας
Η ανεξαρτησία της ΕΚΤ σημαίνει ότι δεν επηρεάζεται από βραχυπρόθεσμες πολιτικές σκοπιμότητες. Αντιθέτως, επικεντρώνεται στο τι είναι καλύτερο για την οικονομία μεσοπρόθεσμα, ώστε οι άνθρωποι που ζουν στη ζώνη του ευρώ να ωφελούνται από σταθερότητα.

10. Η ΕΚΤ είναι υπόλογη απέναντί σας
Οι πράξεις της ΕΚΤ επηρεάζουν την καθημερινότητά σας – την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων και επιχειρήσεων στη ζώνη του ευρώ – και ιδίως τις αποφάσεις σας να αποταμιεύσετε ή να επενδύσετε, να λάβετε ή να χορηγήσετε δάνεια. Για τον λόγο αυτό, η ΕΚΤ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειές της και δεσμεύεται νομικά να λογοδοτεί απέναντι στους αντιπροσώπους σας που έχετε εκλέξει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

 Δημοσιεύθηκε: 1 Ιουνίου 2018

 Επικαιροποιήθηκε: 30 Ιανουαρίου 2021

Η ανωτέρω παρουσίαση γίνεται για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι