EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσεως 2013

20/01/2014 - Δελτία Τύπου

Εγκρίθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίαση της 20ής Ιανουαρίου 2014, οι ελεγμένες από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2013.

Στη χρήση 2013 τα καθαρά έσοδα παρουσίασαν μείωση, ενώ παράλληλα για μία ακόμη χρήση μειώθηκαν τα λειτουργικά έξοδα και ιδιαίτερα οι δαπάνες προσωπικού.

Τα κέρδη της Τράπεζας στη χρήση 2013 ανήλθαν σε 831,1 εκατ. ευρώ, έναντι 318,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη θα διανεμηθούν με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 71 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος. Μετά τη διανομή του προβλεπόμενου μερίσματος προς τους μετόχους, ποσό 817,8 εκατ. ευρώ θα μεταφερθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του εν λόγω άρθρου. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα έσοδα που αποκόμισε η Τράπεζα της Ελλάδος από τους τίτλους Ελληνικού Δημοσίου που έχει στην κατοχή της στο χαρτοφυλάκιο επένδυσης ιδίων διαθεσίμων καθώς και στο χαρτοφυλάκιο που αποκτήθηκε στο πλαίσιο της άσκησης της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος.

Το μικτό μέρισμα ανά μετοχή, που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας για διανομή, ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ, αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Ανάλυση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2013

 Έσοδα

Τα συνολικά καθαρά έσοδα από την άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, τους τόκους των χαρτοφυλακίων, τις προμήθειες και τα λοιπά έσοδα από τις εργασίες εσωτερικού και εξωτερικού διαμορφώθηκαν σε 1.600,3 εκατ. ευρώ, έναντι 2.995,4 εκατ. ευρώ στη χρήση 2012, σημειώνοντας μείωση κατά 46,6%. Η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μειωμένη προσφυγή των τραπεζών σε έκτακτη χρηματοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος λόγω της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος και της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

Ειδικότερα:

- Τα καθαρά έσοδα από τόκους, χρηματοοικονομικές πράξεις και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος διαμορφώθηκαν σε 1.465,8 εκατ. ευρώ, έναντι 2.888,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 49,3%.

- Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες μειώθηκαν κατά 2,2% και διαμορφώθηκαν σε 70,2 εκατ. ευρώ, έναντι 71,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

- Τα έσοδα από μετοχές και συμμετοχές διαμορφώθηκαν σε 54,2 εκατ. ευρώ, έναντι 20,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

- Τέλος, τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 10,1 εκατ. ευρώ, έναντι 14,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 30,8%.

 Έξοδα

Τα γενικά λειτουργικά έξοδα της Τράπεζας πλην προβλέψεων (δαπάνες προσωπικού, συντάξεις, αποσβέσεις, λοιπά έξοδα) μειώθηκαν κατά 33,7 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 300,4 εκατ. ευρώ, έναντι 334,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρά την επιβάρυνση με δαπάνες ύψους 4,3 εκατ. ευρώ, που απαιτήθηκαν για τον έλεγχο του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στη μείωση των λειτουργικών εξόδων συνέβαλαν οι δαπάνες προσωπικού, που μειώθηκαν κατά 11,2 εκατ. ευρώ (-7,1%), ενώ και οι λοιπές τακτικές δαπάνες διαχείρισης μειώθηκαν κατά 3,1 εκατ. ευρώ (-7,7%).

Η Τράπεζα συνεχίζοντας την προσπάθεια εξορθολογισμού των δαπανών της μείωσε για τέταρτη συνεχή χρονιά τα λειτουργικά της έξοδα. Το σύνολο της μείωσης στην περίοδο αυτή ανέρχεται σε 138,7 εκατ. ευρώ (-31,6%). Στη μείωση αυτή συνέβαλε σημαντικά ο περιορισμός των δαπανών προσωπικού κατά 60,3 εκατ. ευρώ (-29,1%).

Οι μειώσεις των λειτουργικών εξόδων πραγματοποιήθηκαν παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της Τράπεζας για τη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος (διενέργεια πρόσθετων ελέγχων, εργασίες για την ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών κ.λπ.), για την εποπτεία των ασφαλιστικών εταιριών, καθώς και τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης της χώρας μας.

Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα εξακολουθεί να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις κατά πολύ αυξημένες υποχρεώσεις της, παρά τη σημαντική μείωση του προσωπικού της την τελευταία εξαετία (κατά 864 υπαλλήλους).

Οι προβλέψεις ενισχύθηκαν και στη χρήση 2013, κατά 468,8 εκατ. ευρώ.

Oι προβλέψεις της Τράπεζας έχουν δημιουργηθεί για να καλύψουν, μεταξύ άλλων, έκτακτες ζημίες και επισφαλείς απαιτήσεις, πιστωτικούς κινδύνους, κινδύνους από τη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και τη μεταβολή των επιτοκίων, κινδύνους αντισυμβαλλομένων από πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, γενικούς λειτουργικούς κινδύνους και υποχρεώσεις.

Το συνολικό ύψος των προβλέψεων, στις 31 Δεκεμβρίου 2013, ανέρχεται σε 6.651,8 εκατ. ευρώ.

Σχετικός σύνδεσμος: Ισολογισμός 2013

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι