EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Η ΕΚΤ συστήνει τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού της

23/06/2017 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

● Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να συστήσει την τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού.

● Η τροποποίηση θα παρέχει στο Ευρωσύστημα τη νομική βάση για να ασκεί τα καθήκοντά του ως κεντρική τράπεζα έκδοσης σύμφωνα με την τρέχουσα πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού EMIR.

● Η τροποποίηση θα επιτρέπει στο Ευρωσύστημα να εκπληρώνει την αποστολή που του έχει ανατεθεί να ασκεί τη νομισματική πολιτική και να διασφαλίζει τη σταθερότητα του ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) εξέδωσε σύσταση για την τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το τροποποιούμενο άρθρο 22 διατυπώνεται ως εξής: «Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες μπορούν να παρέχουν διευκολύνσεις, και η ΕΚΤ μπορεί να θεσπίζει κανονισμούς με σκοπό την εξασφάλιση αποτελεσματικών και υγιών συστημάτων συμψηφισμού και πληρωμών, καθώς και συστημάτων συμψηφισμού όσον αφορά χρηματοπιστωτικά μέσα, εντός της Ένωσης και με άλλες χώρες.»

Η τροποποίηση θα παρέχει στην ΕΚΤ σαφή νομική αρμοδιότητα στον τομέα της κεντρικής εκκαθάρισης, η οποία πρόκειται να διευκολύνει το Ευρωσύστημα στην άσκηση των εξουσιών που προβλέπονται για τις κεντρικές τράπεζες που εκδίδουν νόμισμα σύμφωνα με την αναθεώρηση του κανονισμού για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (European Market Infrastructure Regulation - EMIR) που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτές οι εξουσίες περιλαμβάνουν σημαντική ενίσχυση του ρόλου των κεντρικών τραπεζών έκδοσης στο εποπτικό σύστημα των κεντρικών αντισυμβαλλομένων, ιδίως όσον αφορά την αναγνώριση και εποπτεία συστημικά σημαντικών κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών που εκκαθαρίζουν σημαντικό ύψος συναλλαγών σε ευρώ.

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που προτείνονται για το πλαίσιο EMIR, το Ευρωσύστημα θα είναι σε θέση να συνεχίσει να εκπληρώνει τα καθήκοντά του ως κεντρική τράπεζα έκδοσης του ενιαίου νομίσματος. Οι τροποποιήσεις θα επιτρέψουν στο Ευρωσύστημα να παρακολουθεί και να αντιμετωπίζει τους κινδύνους που συνδέονται με τις δραστηριότητες κεντρικής εκκαθάρισης που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την άσκηση της νομισματικής πολιτικής, τη λειτουργία των συστημάτων πληρωμών και τη σταθερότητα του ευρώ.

Η σύσταση εστάλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την έκδοση απόφασης σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 22. Η Επιτροπή θα εκδώσει γνώμη για την παρούσα σύσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Lena-Sophie Demuth, στο τηλ.: +49 69 1344 5423.

Σημειώσεις:

● Το Ευρωσύστημα αποτελείται από την ΕΚΤ και τις 19 εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ.

(1) COM(2017) 331 τελικό (http://ec.europa.eu/finance/docs/law/170613-emir-proposal_en.pdf)

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι