EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

18/07/2014 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Οικονομική, νομισματική και χρηματοπιστωτική κατάσταση

Συμμόρφωση των κεντρικών τραπεζών με την απαγόρευση νομισματικής χρηματοδότησης και προνομιακής πρόσβασης

Στις 2 Ιουλίου 2014, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της οποίας ανατίθεται στην ΕΚΤ το καθήκον να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των κεντρικών τραπεζών της ΕΕ με τις απαγορεύσεις που αναφέρονται στα άρθρα 123 και 124 αυτής και σε συναφείς κανονισμούς, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκθεση για το 2013. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα περιλήφθηκαν και σε σχετική ενότητα της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΚΤ για το 2013, η οποία δημοσιεύθηκε στις 7 Απριλίου 2014.

Δραστηριότητες αγορών

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ανακοινώθηκαν στις 5 Ιουνίου 2014

Στις 3 Ιουλίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε περαιτέρω τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ) που ανακοινώθηκε στις 5 Ιουνίου 2014. Οι ΣΠΠΜΑ έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν τη λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής στηρίζοντας τις τραπεζικές χορηγήσεις προς την πραγματική οικονομία. Το σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

 Συμπερίληψη βραχυπρόθεσμων χρεογράφων στο πλαίσιο των πρόσθετων δανειακών απαιτήσεων

Στις 9 Ιουλίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/31 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών και σχετικά με την τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2007/9.

Η εν λόγω κατευθυντήρια γραμμή αναδιατυπώνει την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/4 για λόγους σαφήνειας και επιτρέπει να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο των πρόσθετων δανειακών απαιτήσεων ορισμένα βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα που εκδίδονται από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και δεν πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας του Ευρωσυστήματος για τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα, εφόσον συμμορφώνονται με σειρά συγκεκριμένων κριτηρίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι τα πλαίσια των πρόσθετων δανειακών απαιτήσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών μπορούν να τροποποιηθούν ώστε να συμπεριλαμβάνουν τις εκδόσεις που συμμορφώνονται πλήρως. Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/31 επίσης αντανακλά την έξοδο της Πορτογαλίας από το πρόγραμμα της ΕΕ/του ΔΝΤ στις 30 Ιουνίου 2014. Εν όψει της αναδιατύπωσης της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2013/4, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ 2014/32 η οποία καταργεί τις αποφάσεις ΕΚΤ/2013/22 και ΕΚΤ/2013/36 που εφαρμόζονταν σε συνδυασμό με την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/4. Οι ως άνω νομικές πράξεις θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Περίοδοι τήρησης ελάχιστων αποθεματικών για το 2015

Στις 16 Ιουλίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα που αφορά τις περιόδους τήρησης ελάχιστων αποθεματικών για το 2015, καθώς και τροποποίηση του ημερολογιακού προγράμματος που αφορά τις περιόδους τήρησης ελάχιστων αποθεματικών για το 2014, το οποίο είχε εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 16 Μαΐου 2013. Λεπτομέρειες διατίθενται σε σχετικό δελτίο Τύπου στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με μέτρα συνοδευτικά του κανονισμού ΕΕΜ στην Αυστρία

Στις 23 Ιουνίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/43, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Αυστρίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις προϋποθέσεις για την υπεύθυνη χορήγηση δανείων στην Ουγγαρία

Στις 23 Ιουνίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/44, κατόπιν αιτήματος της Magyar Nemzeti Bank

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη χορήγηση καταναλωτικών δανείων από μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη Βουλγαρία

Στις 24 Ιουνίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/45, κατόπιν αιτήματος της Българска народна банка (κεντρική τράπεζα της Βουλγαρίας).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υποβολή εκθέσεων και τη διαφάνεια σε σχέση με τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων

Στις 24 Ιουνίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/49, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η γνώμη θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με επιτροπή συστημικού κινδύνου στο Λουξεμβούργο

Στις 26 Ιουνίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/46, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών του Λουξεμβούργου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις απαιτήσεις παροχής στατιστικών στοιχείων στον τομέα των στατιστικών πληρωμών στην Πολωνία

Στις 27 Ιουνίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/47, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Πολωνίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την επεξεργασία και διανομή των τραπεζογραμματίων και κερμάτων στην Ουγγαρία και με την προστασία έναντι της παραχάραξης

Στις 27 Ιουνίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/48, κατόπιν αιτήματος της Magyar Nemzeti Bank.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 όσον αφορά την εισαγωγή του ευρώ στη Λιθουανία και με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2866/98 σχετικά με την τιμή μετατροπής του ευρώ όσον αφορά τη Λιθουανία

Στις 8 Ιουλίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/50, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γνώμη θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με το ισχύον όριο ηλικίας και τη διάρκεια θητείας του Διοικητή και των Υποδιοικητών της Banque de France

Στις 8 Ιουλίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/51, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της Γαλλίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με το νομικό πλαίσιο των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Πολωνία

Στις 9 Ιουλίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/52, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Πολωνίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την έγκριση των συστημάτων πληρωμών στη Μάλτα

Στις 10 Ιουλίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/53, κατόπιν αιτήματος της Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Σλοβακία

Στις 10 Ιουλίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/54, κατόπιν αιτήματος μέλους του κοινοβουλίου της Σλοβακίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την αναπαραγωγή τραπεζογραμματίων και κερμάτων φιορινιών και ευρώ στην Ουγγαρία

Στις 11 Ιουλίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/55, κατόπιν αιτήματος της Magyar Nemzeti Bank.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την αρμοδιότητα έκδοσης κερμάτων στην Κύπρο

Στις 16 Ιουλίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/56, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Κύπρου.

Στατιστικά στοιχεία

Κανονισμός της ΕΚΤ που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2013/34)

Στις 8 Ιουλίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό ΕΚΤ/2014/30 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2013/34). Ο κανονισμός ευθυγραμμίζει το πεδίο εφαρμογής των επαναδιαπραγματευθέντων δανείων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 με την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15. Ο κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εταιρική διακυβέρνηση

Μεταβολή της συχνότητας των συνεδριάσεων για τη νομισματική πολιτική, αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2015 και δέσμευση δημοσίευσης τακτικών αναφορών σχετικά με τις συζητήσεις για τη νομισματική πολιτική

Στις 3 Ιουλίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι συνεδριάσεις για τη νομισματική πολιτική θα πραγματοποιούνται με νέα συχνότητα έξι εβδομάδων, αρχής γενομένης την 1η Ιανουαρίου του 2015. Η διάρκεια των περιόδων τήρησης ελάχιστων αποθεματικών θα επιμηκυνθεί σε έξι εβδομάδες, ούτως ώστε να συμβαδίζει με το νέο χρονοδιάγραμμα. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να δημοσιεύει τακτικές αναφορές σχετικά με τις συνεδριάσεις για τη νομισματική πολιτική από τον Ιανουάριο του 2015. Το σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Στις 16 Ιουλίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων για το 2015. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο σχετικό δελτίο Τύπου στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζική εποπτεία

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με την υποβολή στην ΕΚΤ εποπτικών δεδομένων τα οποία παρέχονται στις εθνικές αρμόδιες αρχές

Στις 2 Ιουλίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2014/29 σχετικά με την υποβολή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εποπτικών δεδομένων τα οποία παρέχουν οι εποπτευόμενες οντότητες στις εθνικές αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής. Η απόφαση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Υποδείγματα για τη συνολική αξιολόγηση

Στις 16 Ιουλίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα υποδείγματα που θα χρησιμοποιηθούν για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της συνολικής αξιολόγησης κατά τράπεζα. Τα εν λόγω υποδείγματα, σε συνδυασμό με σχετικό δελτίο Τύπου, δημοσιεύθηκαν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 17 Ιουλίου 2014.

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι