EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

22/05/2015 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Δραστηριότητες αγορών

Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/60 σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος

Στις 16 Απριλίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2015/20 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/60 σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, προκειμένου να ληφθούν υπόψη αλλαγές στο πλαίσιο ασφαλειών του Ευρωσυστήματος οι οποίες αφορούν τα αποδεκτά χαρακτηριστικά τοκομεριδίων για τα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία που κρίνονται κατάλληλα. Πιο συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι τα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία με τοκομερίδια κυμαινόμενου επιτοκίου εξακολουθούν να κρίνονται κατάλληλα εφόσον η καταγραφόμενη εισοδηματική ροή προς τους ομολογιούχους δεν είναι αρνητική. Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/60, μαζί με την τεχνική αυτή προσαρμογή, τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2015. Η κατευθυντήρια γραμμή είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές αγοράς

Αξιολόγηση νέων ζεύξεων μεταξύ συστημάτων διακανονισμού τίτλων βάσει των προτύπων για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος

Στις 30 Απριλίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την άμεση ζεύξη από την πλατφόρμα CASCADE της Clearstream Banking Frankfurt (CBF-CASCADE) προς την Clearstream Banking Luxembourg (CBL) και την έμμεση ζεύξη από την CBF-CASCADE προς την Euroclear Finland μέσω CBL ως αποδεκτές προς χρήση στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Ο πλήρης κατάλογος των αποδεκτών ζεύξεων είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

Επισκόπηση της Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας – Μάιος 2015

Στις 20 Μαΐου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση επισκόπησης με τίτλο “Financial Stability Review – May 2015”, η οποία εξετάζει τις κυριότερες πηγές κινδύνων και ευπαθειών όσον αφορά τη σταθερότητα εντός του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ζώνης του ευρώ και παρέχει διεξοδική ανάλυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ζώνης του ευρώ να αντεπεξέρχεται σε διαταραχές. Η επισκόπηση θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ μέχρι τα τέλη Μαΐου 2015.

Στατιστικά στοιχεία

Εμπιστευτικός χαρακτήρας των στατιστικών πληροφοριών

Στις 7 Μαΐου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις συστάσεις της έκθεσης σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των στατιστικών πληροφοριών, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2009 του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2009, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Περίληψη της έκθεσης είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Κανονισμός της ΕΚΤ που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (ΕΚΤ/2012/24)

Στις 16 Απριλίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/730 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (ΕΚΤ/2012/24) (ΕΚΤ/2015/18). Ο τροποποιημένος κανονισμός ευθυγραμμίζει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1374/2014 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων των ασφαλιστικών εταιριών (ΕΚΤ/2014/50) και θεσπίζει υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων για τις διακρατήσεις τίτλων των ασφαλιστικών εταιριών. Ο κανονισμός έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων

Στις 16 Απριλίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2015/19 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων. Σκοπός της τροποποίησης είναι να καθοριστούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την παροχή στοιχείων από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η τροποποιητική κατευθυντήρια γραμμή θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εταιρική διακυβέρνηση

Μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΚΤ

Το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τους κ.κ. Jean-Claude Trichet, Hans Tietmeyer και Klaus Liebscher ως μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΚΤ. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 της απόφασης ΕΚΤ/2014/59, η Επιτροπή όρισε ως πρόεδρός της τον κ. Trichet. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά στις 20 Μαΐου 2015.

Τραπεζική εποπτεία

Απόφαση για τα πιστωτικά ιδρύματα που θα υποβληθούν σε συνολική αξιολόγηση το 2015

Στις 27 Απριλίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2015/21 σχετικά με τον προσδιορισμό των πιστωτικών ιδρυμάτων που υπόκεινται σε συνολική αξιολόγηση που θα διενεργήσει η ΕΚΤ το 2015. Η απόφαση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τροποποιήσεις των αποφάσεων της ΕΚΤ σχετικά με τον προσδιορισμό της σημασίας όσον αφορά 23 πιστωτικά ιδρύματα

Στις 12 Μαΐου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις στις αποφάσεις σχετικά με τον προσδιορισμό της σημασίας όσον αφορά 23 πιστωτικά ιδρύματα. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στη διάρθρωση ομίλου των συγκεκριμένων σημαντικών ιδρυμάτων και να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Κατόπιν αλλαγών και στον κατάλογο των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων, ο διορθωμένος κατάλογος τόσο των σημαντικών όσο και των λιγότερο σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 49 του κανονισμού ΕΚΤ/2014/17 που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ).

 

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι