EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Συνάντηση Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών των χωρών της Βαλκανικής, του Ευξείνου Πόντου και της Κεντρικής Ασίας

23/10/2001 - Δελτία Τύπου

Στις 19-20 Οκτωβρίου 2001, πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο συνάντηση των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών των χωρών της Βαλκανικής, του Ευξείνου Πόντου και της Κεντρικής Ασίας. Tη συνάντηση αυτή παρακολούθησαν Διοικητές 12 κεντρικών τραπεζών, μεταξύ των οποίων της Ρωσίας, της Τουρκίας, της Βουλγαρίας, της Αλβανίας, της Αρμενίας και της Γεωργίας. Την προεδρία της συνάντησης είχε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Λουκάς Παπαδήμος.

Στη συνάντηση της Ρόδου συμμετείχαν ως κεντρικοί ομιλητές ο καθηγητής κ. Willem H. Buiter, Chief Economist και Σύμβουλος του προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development), ο καθηγητής κ. Charles Wyplosz του Ινστιτούτου Διεθνών Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γενεύης και ο κ. Charles Freeland, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements).

Στην ομιλία του ο καθηγητής κ. Buiter αναφέρθηκε στις συνθήκες και προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, ιδιαίτερα όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά τα τραγικά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου, καθώς και στις επιπτώσεις των εξελίξεων αυτών για τις οικονομίες των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και άλλων οικονομιών σε ‘‘διαδικασία μετάβασης’’. Βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από την ομιλία του κ. Buiter και τη συζήτηση που ακολούθησε είναι ότι θα σημειωθεί αισθητή υποχώρηση τoυ ρυθμού ανάπτυξης των εν λόγω οικονομιών και μείωση της εισροής ξένων κεφαλαίων εξαιτίας της επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας παγκοσμίως, της αύξησης των επενδυτικών κινδύνων και άλλων στοιχείων αβεβαιότητας.

Στην ομιλία του ο καθηγητής κ. Wyplosz εξέτασε αρχικά την επίδραση εναλλακτικών συστημάτων συναλλαγματικών ισοτιμιών για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κεντρικές τράπεζες των υποψηφίων χωρών προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες επιδιώκουν την ικανοποίηση των κριτηρίων σύγκλισης, καθώς και οι κεντρικές τράπεζες άλλων ‘‘υπό μετάβαση’’ οικονομιών στις οποίες η νομισματική πολιτική εφαρμόζεται ταυτόχρονα με τη βαθμιαία απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της κίνησης κεφαλαίων.

Αντικείμενο της ομιλίας του κ. Freeland ήταν η επισκόπηση των κανόνων και οδηγιών της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία καθώς και ο ρόλος και η συμβολή της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS) στην αποτελεσματικότητα, την ενίσχυση της φερεγγυότητας και την ισότητα των όρων ανταγωνισμού στο διεθνές τραπεζικό σύστημα. Αναλυτικότερη αναφορά έγινε στη νέα Συμφωνία της Βασιλείας και στο προτεινόμενο αναθεωρημένο πλαίσιο μέτρησης και αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, στις βασικές αρχές και παραδοχές που το διέπουν, καθώς και στα κίνητρα που παρέχονται στις τράπεζες για την ακριβέστερη μέτρηση των εν λόγω κινδύνων. Η Συμφωνία αυτή, η οποία προβλέπεται να εφαρμοστεί από το 2005, θα αντικαταστήσει την αρχική Συμφωνία της Βασιλείας του 1988 που εφαρμόζουν σήμερα οι κεντρικές τράπεζες και οι άλλες εποπτικές αρχές.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνάντησης, οι συμμετέχοντες Διοικητές είχαν την ευκαιρία να αναφερθούν στην εμπειρία των χωρών τους σχετικά με θέματα που ανέπτυξαν οι ομιλητές, να ανταλλάξουν απόψεις για την ασκούμενη από τις κεντρικές τους τράπεζες νομισματική πολιτική και, γενικότερα, να συζητήσουν τις επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής συγκυρίας στις οικονομίες των χωρών τους και της ευρύτερης περιοχής.

Το Forum των Διοικητών ιδρύθηκε την 1η Μαΐου 1998 στην Κωνσταντινούπολη, αριθμεί 16 μέλη και συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει αναλάβει την προεδρία και γραμματεία του Forum για τη διετία 2001 - 2002. Αυτή είναι η δεύτερη συνάντηση που διοργανώνεται στη χώρα μας (η πρώτη έγινε στις 25 Μαΐου 2001).

Στο Forum των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών συμμετέχουν οι εξής Διοικητές :

κ. Ε. Rustanov, Πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας του Αζερμπαϊτζάν

κ. S. Cani, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας

κ. T. Sargsyan, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αρμενίας

κ. P. Nicholl, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης

κ. S. Gavriisky, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Βουλγαρίας

κ. I. Managadze, Πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας της Γεωργίας

κ. M. Dinkic, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Γιουγκοσλαβίας

κ. Λ. Παπαδήμος, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

κ. G. Marchenko, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Καζακστάν

κ. U. Sarbanov, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Κιργκιστάν

κ. L. Talmaci, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Μολδαβίας

κ. L. Trpeski, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

κ. M. Isarescu, Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ρουμανίας

κ. V. Gerashchenko, Πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής Ομοσπονδίας

κ. M. Alimardonov, Πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας του Τατζικιστάν, και ο

κ. S. Serdengecti, Πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας.

Ιδρυτικοί στόχοι του Forum είναι η βελτίωση της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ κεντρικών τραπεζών που επιδιώκεται με διαφόρους τρόπους και ιδιαίτερα με τις συναντήσεις των Διοικητών, οι οποίοι εστιάζουν την προσοχή τους σε θέματα νομισματικής πολιτικής και τραπεζικής εποπτείας καθώς και σε θέματα τρέχουσας επικαιρότητας που επηρεάζουν τη δραστηριότητα και λειτουργία των κεντρικών τραπεζών.

Η ίδρυση και λειτουργία του Forum Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των εξελίξεων την τελευταία δεκαετία στις ‘’υπό μετάβαση’’ οικονομίες που αποτελούν και την πλειοψηφία των μελών του, καθώς και την ευρωπαϊκή προοπτική των Βαλκανικών χωρών.

Στη συνάντηση της Ρόδου, εκτός του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Λουκά Παπαδήμου, συμμετείχαν οι δύο Υποδιοικητές κ. Παναγιώτης Θωμόπουλος και κ. Νικόλαος Γκαργκάνας, και τα άλλα τρία μέλη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής κ. Βασίλειος Δρουκόπουλος, κ. Αντώνιος Μαντζαβίνος και κ. Νικόλαος Παλαιοκρασσάς.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι