EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

19/12/2014 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Εξωτερική επικοινωνία

Δημοσίευση αναφορών σχετικά με τις συζητήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη νομισματική πολιτική

Στις 16 Δεκεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να δημοσιεύει ανά τακτά διαστήματα αναφορές σχετικά με τις συζητήσεις του για τη νομισματική πολιτική, ξεκινώντας από τη συνεδρίαση της 22ας Ιανουαρίου 2015. Περισσότερες πληροφορίες για το σκεπτικό που οδήγησε στην απόφαση δημοσίευσης των αναφορών και για τη δομή τους παρέχονται σε σχετικό δελτίο Τύπου που είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 3ης Ιουλίου 2014 σύμφωνα με την οποία, από τον Ιανουάριο 2015, οι συνεδριάσεις για θέματα νομισματικής πολιτικής θα διεξάγονται κάθε έξι εβδομάδες, η ΕΚΤ ανακοίνωσε επίσης ότι ένα νέο Οικονομικό Δελτίο, που θα αντικαταστήσει το Μηνιαίο Δελτίο της ΕΚΤ, θα δημοσιεύεται στο εξής δύο εβδομάδες μετά από κάθε συνεδρίαση.

Δραστηριότητες αγορών

Τροποποίηση κανονισμών προκειμένου να αντανακλούν την επιμήκυνση της διάρκειας των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών σε έξι εβδομάδες

Στις 10 Δεκεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό ΕΚΤ/2014/52 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (ΕΚΤ/2003/9) και τον κανονισμό ΕΚΤ/2014/51 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2013/33). Στους τροποποιημένους κανονισμούς λαμβάνεται υπόψη η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 3ης Ιουλίου 2014 σύμφωνα με την οποία, από την 1η Ιανουαρίου 2015, οι συνεδριάσεις για θέματα νομισματικής πολιτικής θα διεξάγονται πλέον κάθε έξι και όχι κάθε τέσσερις εβδομάδες και αντίστοιχα η διάρκεια των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών επιμηκύνεται από τέσσερις σε έξι εβδομάδες. Οι δύο κανονισμοί θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμοι στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Ημερολογιακό πρόγραμμα των στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης το 2015

Στις 10 Δεκεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το ημερολογιακό πρόγραμμα των τεσσάρων στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης που πρόκειται να διενεργηθούν το 2015. Το ημερολογιακό πρόγραμμα δημοσιεύθηκε στη συνέχεια στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές αγοράς

Επικαιροποίηση πληροφοριών για το Σύστημα Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών

Στις 17 Δεκεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το επικαιροποιημένο ενημερωτικό έντυπο σχετικά με τις διαδικασίες του Συστήματος Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών (ΣΑΚΤ) για τους αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστήματος («CCBM procedures for Eurosystem counterparties»). Η επικαιροποίηση αντανακλά, μεταξύ άλλων, τη διεύρυνση της ζώνης του ευρώ με την ένταξη της Λιθουανίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης τη μεταφορά λεπτομερών τεχνικών στοιχείων από το ενημερωτικό έντυπο για το ΣΑΚΤ σε νέο έγγραφο με τίτλο «CCBM information for counterparties – summary of legal instruments used in the euro area», το οποίο παρουσιάζει συνοπτικά τα νομικά μέσα που χρησιμοποιούνται στη ζώνη του ευρώ. Το έγγραφο αυτό θα επικαιροποιείται σε συνεχή βάση. Το ενημερωτικό έντυπο και το νέο έγγραφο θα δημοσιευθούν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ την 1 Ιανουαρίου 2015.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις όσον αφορά την εκχώρηση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για την έγκριση ορισμένων μέτρων

Στις 5 Δεκεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/84, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τους γενικούς όρους των συμβάσεων καταναλωτικής πίστης στην Ουγγαρία

Στις 8 Δεκεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/85, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας της Ουγγαρίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για την εγγύηση των τραπεζικών καταθέσεων στη Βουλγαρία

Στις 9 Δεκεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/86, κατόπιν αιτήματος της Българска народна банка (Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη μετατροπή δανείων ξένου νομίσματος στην Ουγγαρία

Στις 16 Δεκεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/87 κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας της Ουγγαρίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις πιστωτικές προϋποθέσεις στην Εσθονία

Στις 17 Δεκεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/88, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Εσθονίας.

Στατιστικά στοιχεία

Κανονισμός της ΕΚΤ σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών

Στις 26 Νοεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό ΕΚΤ/2014/48 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών. Ο κανονισμός, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Κανονισμός της ΕΚΤ σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων των ασφαλιστικών εταιρειών

Στις 28 Νοεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό ΕΚΤ/2014/50 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων των ασφαλιστικών εταιρειών. Ο κανονισμός αυτός θα τεθεί σε ισχύ την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εταιρική διακυβέρνηση

Αναθεώρηση του πλαισίου δεοντολογίας για το προσωπικό της ΕΚΤ και ίδρυση Γραφείου της ΕΚΤ για τη συμμόρφωση και τη διακυβέρνηση

Στις 27 Νοεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2014/ΝΠ24 που τροποποιεί τους όρους απασχόλησης του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τους όρους βραχυπρόθεσμης απασχόλησης όσον αφορά το πλαίσιο δεοντολογίας. Με την απόφαση ενισχύονται οι διατάξεις των όρων απασχόλησης που αφορούν τη δεοντολογία προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα νέα καθήκοντα εποπτείας τα οποία ασκεί η ΕΚΤ. Την ίδια ημέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέγραψε επίσης την ίδρυση Γραφείου της ΕΚΤ σχετικά με τη συμμόρφωση και τη διακυβέρνηση το οποίο θα υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή για θέματα προστασίας της ακεραιότητας και της φήμης της ΕΚΤ, θα προάγει δεοντολογικά πρότυπα συμπεριφοράς και θα ενισχύει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια της ΕΚΤ. Το Γραφείο αυτό θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ το αναθεωρημένο πλαίσιο δεοντολογίας για το προσωπικό της ΕΚΤ. Οι τροποποιημένοι όροι απασχόλησης θα δημοσιευθούν προσεχώς στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Προεδρία της Επιτροπής Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού όταν συνεδριάζει για θέματα που δεν αφορούν την επίβλεψη

Στις 3 Δεκεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Marc Bayle, Γενικό Διευθυντή Υποδομών Αγοράς και Πληρωμών στην ΕΚΤ, πρόεδρο της Επιτροπής Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ, όταν η επιτροπή αυτή συνεδριάζει για θέματα που δεν αφορούν την επίβλεψη. Η θητεία του κ. Bayle ως προέδρου της εν λόγω επιτροπής αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2015 και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ούτως ώστε να συμπέσει με τη λήξη της θητείας των προέδρων όλων των άλλων Επιτροπών του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ, οι οποίοι διορίστηκαν (ή επαναδιορίστηκαν) από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 17 Ιουλίου 2013. Ο κ. Bayle θα εκτελεί προσωρινά και χρέη προέδρου του Συμβουλίου T2S τον Ιανουάριο του 2015.

Ζητήματα που αφορούν τη λογιστική παρακολούθηση, την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων και το νομισματικό εισόδημα

Στις 15 Δεκεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι τίτλοι που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του πρώτου και του δεύτερου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών (CBPP1 και CBPP2) και στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων θα εξακολουθήσουν να καταγράφονται στο αποσβεσθέν κόστος (υποκείμενο σε απομείωση) αλλά θα ταξινομηθούν σε νέα κατηγορία στοιχείων ενεργητικού στην οποία εφαρμόζεται η αποτίμηση στο αποσβεσθέν κόστος (υποκείμενο σε απομείωση), ανεξάρτητα από τον σκοπό για τον οποίο διακρατούνται οι τίτλοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε επίσης ότι σε περίπτωση διενέργειας Οριστικών Νομισματικών Συναλλαγών, το χαρτοφυλάκιο αυτών των τίτλων θα πρέπει να αποτιμηθεί σε τιμές της αγοράς. Τυχόν άλλα χαρτοφυλάκια τίτλων που σχετίζονται με τη νομισματική πολιτική και μπορεί να συσταθούν στο μέλλον θα συμπεριληφθούν στη νέα κατηγορία στοιχείων ενεργητικού στην οποία εφαρμόζεται η αποτίμηση στο αποσβεσθέν κόστος (υποκείμενο σε απομείωση), ανεξάρτητα από τον σκοπό για τον οποίο διακρατούνται οι τίτλοι. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την εφαρμογή διορθωτικού μηχανισμού στο πλαίσιο του οποίου το σύνολο των δεδουλευμένων τόκων επί στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που σχετίζονται με τη νομισματική πολιτική οι οποίοι εισπράττονται σε χρονικό διάστημα το οποίο ισούται ή υπερβαίνει το ένα έτος θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς υπολογισμού του νομισματικού εισοδήματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε επίσης τις ακόλουθες νομικές πράξεις: α) την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/54 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο ΕΣΚΤ, β) την απόφαση ΕΚΤ/2014/55 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/21 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της ΕΚΤ, γ) την απόφαση ΕΚΤ/2014/56 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/23 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των ΕθνΚΤ των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ και δ) την απόφαση ΕΚΤ/2014/57 σχετικά με την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της ΕΚΤ (αναδιατύπωση). Οι νομικές πράξεις θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Σύσταση της ΕΚΤ προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Lietuvos bankas

Στις 16 Δεκεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2014/58 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Lietuvos bankas. Η σύσταση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Θέσπιση επιτροπής δεοντολογίας της ΕΚΤ

Στις 17 Δεκεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2014/59 σχετικά με τη θέσπιση επιτροπής δεοντολογίας και τον εσωτερικό κανονισμό της.

Έκδοση τραπεζογραμματίων και κερμάτων

Απόφαση που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2013/46 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2014

Στις 24 Νοεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2014/47 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2013/46 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2014. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Απόφαση που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/29 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ

Στις 27 Νοεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2014/49 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/29 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ. Στις τροποποιήσεις λαμβάνεται υπόψη η διεύρυνση της ζώνης του ευρώ με την ένταξη της Λιθουανίας από την 1η Ιανουαρίου 2015. Η απόφαση αυτή είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι