EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Έκδοση τριών Πράξεων Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος

04/02/2008 - Δελτία Τύπου

1. ΠΔ/ΤΕ 2602/4.2.2008, σχετικά με την αναπροσαρμογή των ανωτάτων ορίων ποινών που μπορούν να επιβάλλονται από την Τράπεζα της Ελλάδος στα εποπτευόμενα από αυτήν πρόσωπα και τον καθορισμό προθεσμίας καταβολής των επιβαλλόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος προστίμων.

Με την ΠΔ/ΤΕ 2602/4.2.2008 αυξάνονται τα ανώτατα όρια των διοικητικών κυρώσεων που μπορεί να επιβάλλει η Τράπεζα της Ελλάδος στις τράπεζες και τις λοιπές εποπτευόμενες από αυτήν επιχειρήσεις, σύμφωνα με το Καταστατικό της που έχει ισχύ νόμου.

Πιο συγκεκριμένα με τη νέα Πράξη αυξάνονται:

  • από ευρώ 8.804.108 σε ευρώ 20.000.000, το ανώτατο όριο ποινής που επιβάλλεται με τη μορφή άτοκης κατάθεσης στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην περίπτωση που το ποσό της παράβασης δεν μπορεί να προσδιοριστεί (ποινή που ανάγεται ουσιαστικά σε διαφυγόντα για την τράπεζα έσοδα από τόκους, το ύψος των οποίων εξαρτάται, κυρίως, από το κόστος ευκαιρίας για εναλλακτικές τοποθετήσεις),

  • από ευρώ 880.441 σε ευρώ 2.000.000, η ποινή που επιβάλλεται εφάπαξ και αποτελεί πρόστιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και

  • από ευρώ 1.467.351 σε ευρώ 3.000.000, η ανώτατη ποινή που μπορεί να επιβάλλεται σε περίπτωση υποτροπής.

Οι πιο πάνω ποινές μπορεί να επιβάλλονται σε συνδυασμό και με άλλες διοικητικού χαρακτήρα κυρώσεις και διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία.

Η αναπροσαρμογή των πιο πάνω ανώτατων ορίων ποινών αποσκοπεί αφενός στην εναρμόνισή τους με τα ανώτατα όρια ποινών που η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να επιβάλλει βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για παραβάσεις σε σχέση με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (ν.3606/2007), λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των τραπεζικών μεγεθών και συναλλαγών, κατά το διάστημα που μεσολάβησε από τον καθορισμό των σχετικών ορίων.

2. ΠΔ/ΤΕ 2603/4.2.2008 σχετικά με τα κριτήρια και τη διαδικασία εξέτασης από την Τράπεζα της Ελλάδος αιτημάτων ίδρυσης από τα πιστωτικά ιδρύματα νέων υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

3. ΠΔ/ΤΕ 2604/4.2.2008, σχετικά με την απόκτηση από τα πιστωτικά ιδρύματα "ειδικών συμμετοχών" στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Με τις πιο πάνω Πράξεις κωδικοποιούνται και τροποποιούνται οι διατάξεις υφιστάμενων σχετικών αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος (απόφ. ΕΝΠΘ 505/8/23.7.1992 και ΕΤΠΘ 80/15/29.8.2000, όπως ισχύουν) βάσει των οποίων απαιτείται προηγούμενη έγκρισή της: α) για την επέκταση του δικτύου των υποκαταστημάτων των τραπεζών και β) για την πραγματοποίηση από τράπεζα "ειδικής συμμετοχής" (συμμετοχής μεγαλύτερης του 10%) στο μετοχικό κεφάλαιο επιχείρησης του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Με τις πιο πάνω νέες Πράξεις απλοποιείται η προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης από την Τράπεζα της Ελλάδος των σχετικών αιτημάτων, μέσω της θέσπισης ελάχιστων κριτηρίων για την υπαγωγή τους σε αυτοματοποιημένη διαδικασία έγκρισης, αποσκοπώντας στη διασφάλιση της απαιτούμενης εποπτικής παρακολούθησης με μείωση του διοικητικού κόστους. Τα κριτήρια αυτά αφορούν ιδίως:

  • το ύψος του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, όπως αξιολογείται πλέον επί τη βάσει ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, σε σχέση με τους πάσης φύσεως κινδύνους που το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει (ΠΔ/ΤΕ 2595/20.8.2007, Πυλώνας ΙΙ), και

  • προκειμένου για την επέκταση του δικτύου, τις οφειλές σε καθυστέρηση, λαμβάνοντας υπόψη το όριο που κάθε φορά θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος, ως στόχο για το ύψος τους σε σχέση με το συνολικό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων κάθε τράπεζας.

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι