EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) Δεκέμβριος 2006

22/12/2006 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Νομισματική πολιτική

Συµφωνία της ΕΚΤ σχετικά µε τις λειτουργικές διαδικασίες του µηχανισµού συναλλαγµατικών ισοτιµιών κατά το Τρίτο Στάδιο της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης

Σε συνέχεια της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 21 ∆εκεµβρίου 2006, υπογράφηκε η συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών µελών εκτός ζώνης ευρώ, που τροποποιεί τη συµφωνία της 16ης Μαρτίου 2006 µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών µελών εκτός ζώνης ευρώ για τη θέσπιση των λειτουργικών διαδικασιών του µηχανισµού συναλλαγµατικών ισοτιµιών κατά το τρίτο στάδιο της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης. Η συµφωνία αυτή, η οποία αντανακλά την ένταξη των εθνικών κεντρικών τραπεζών της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στο ΕΣΚΤ, καθώς και την ένταξη της εθνικής κεντρικής τράπεζας της Σλοβενίας στο Ευρωσύστηµα, θα δηµοσιευθεί προσεχώς στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Λειτουργικά θέματα

Ποσό κατανοµής για τις πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης που θα διενεργηθούν το 2007

Στις 21 ∆εκεµβρίου 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έλαβε απόφαση σχετικά µε το ποσό κατανοµής για τις πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης που θα διενεργηθούν το 2007. Σχετικό δελτίο Τύπου µε περισσότερες πληροφορίες δηµοσιεύθηκε σήµερα στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Κατευθυντήρια γραµµή της ΕΚΤ σχετικά µε τη διαχείριση συναλλαγµατικών διαθεσίµων

Στις 21 ∆εκεµβρίου 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξέδωσε κατευθυντήρια γραµµή σχετικά µε τη διαχείριση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και τα νοµικά έγγραφα για πράξεις που αφορούν τα εν λόγω διαθέσιµα (ΕΚΤ/2006/28). Η κατευθυντήρια γραµµή θα δηµοσιευθεί προσεχώς στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές της αγοράς

Ενηµερωτικό φυλλάδιο για το Σύστηµα Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών (ΣΑΚΤ)

Στις 14 ∆εκεµβρίου 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενέκρινε τη δηµοσίευση της αναθεωρηµένης έκδοσης του ενηµερωτικού φυλλαδίου σχετικά µε τις διαδικασίες του συστήµατος ανταποκριτριών κεντρικών τραπεζών για τους αντισυµβαλλοµένους του Ευρωσυστήµατος ("CCBM procedures for Eurosystem counterparties") στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ τον Ιανουάριο του 2007.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώµη της ΕΚΤ σχετικά µε µεταβολές στο καταστατικό της De Nederlandsche Bank

Στις 7 ∆εκεµβρίου 2006, κατόπιν αιτήµατος της De Nederlandsche Bank, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξέδωσε γνώµη σχετικά µε την ενσωµάτωση στο καταστατικό της De Nederlandsche Bank νέων αρχών εταιρικής διακυβέρνησης (CON/2006/54). Η γνώµη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώµη της ΕΚΤ σχετικά µε µεταβολές στο καταστατικό της Magyar Nemzeti Bank

Στις 6 ∆εκεµβρίου 2006, κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών της Ουγγαρίας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξέδωσε γνώµη σχετικά µε την ευθυγράµµιση του καταστατικού της Magyar Nemzeti Bank µε την κοινοτική νοµοθεσία (CON/2006/55). Η γνώµη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώµη της ΕΚΤ σχετικά µε νοµοθεσία του Λουξεµβούργου για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων

Στις 11 ∆εκεµβρίου 2006, κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών του Λουξεµβούργου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξέδωσε γνώµη σχετικά µε τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων (CON/2006/56). Η γνώµη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώµη της ΕΚΤ σχετικά µε κοινοτική νοµοθεσία που αφορά την εφαρµογή της οδηγίας για τους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

Στις 12 ∆εκεµβρίου 2006, µε δική του πρωτοβουλία, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξέδωσε γνώµη σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας για τους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά την αποσαφήνιση ορισµένων ορισµών (CON/2006/57). Η γνώµη θα δηµοσιευθεί προσεχώς στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώµη της ΕΚΤ σχετικά µε την υποχρέωση από µέρους της Εσθονίας τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών

Στις 14 ∆εκεµβρίου 2006, κατόπιν αιτήµατος της Eesti Pank, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξέδωσε γνώµη σχετικά µε την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεµατικών (CON/2006/59). Η γνώµη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώµη της ΕΚΤ σχετικά µε την προετοιµασία της Μάλτας για την υιοθέτηση του ευρώ

Στις 15 ∆εκεµβρίου 2006, κατόπιν αιτήµατος της Central Bank of Malta, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξέδωσε γνώµη σχετικά µε τροποποιήσεις των καταστατικών διατάξεων της Central Bank of Malta στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την υιοθέτηση του ευρώ (CON/2006/58). Η γνώµη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώµη της ΕΚΤ σχετικά µε κοινοτική νοµοθεσία που αφορά την απόκτηση και αύξηση συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο

Στις 18 ∆εκεµβρίου 2006, κατόπιν αιτήµατος του Συµβουλίου της ΕΕ, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξέδωσε γνώµη σχετικά µε την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και αύξησης συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα (CON/2006/60). Η γνώµη θα δηµοσιευθεί προσεχώς στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώµη της ΕΚΤ σχετικά µε νοµοθεσία της Πορτογαλίας για τα κέρµατα

Στις 20 ∆εκεµβρίου 2006, κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της Πορτογαλίας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξέδωσε γνώµη σχετικά µε την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερµάτων ευρώ και τη διαχείριση των κερµάτων ευρώ που δεν είναι κατάλληλα για ανακύκλωση (CON/2006/61). Η γνώµη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Στατιστικά θέματα

Κανονισµός της ΕΚΤ σχετικά µε την ενοποιηµένη λογιστική κατάσταση του τοµέα των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων

Στις 14 ∆εκεµβρίου 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξέδωσε κανονισµό που τροποποιεί τον κανονισµό ΕΚΤ/2001/13 σχετικά µε την ενοποιηµένη λογιστική κατάσταση του τοµέα των νοµισµατικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων προκειµένου να ληφθεί υπόψη η υιοθέτηση του ευρώ από τη Σλοβενία την 1η Ιανουαρίου 2007 και ταυτόχρονα η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην ΕΕ (ΕΚΤ/2006/20). Ο κανονισµός θα δηµοσιευθεί προσεχώς στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Κατευθυντήρια γραµµή της ΕΚΤ σχετικά µε τη στατιστική δηµοσίων οικονοµικών

Στις 18 ∆εκεµβρίου 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξέδωσε κατευθυντήρια γραµµή που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραµµή EΚΤ/2005/5 σχετικά µε τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις διαδικασίες ανταλλαγής στατιστικών πληροφοριών εντός του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών στον τοµέα της στατιστικής δηµοσίων οικονοµικών (ΕΚΤ/2006/27). Η κατευθυντήρια γραµµή θα δηµοσιευθεί προσεχώς στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εταιρική διακυβέρνηση

Κώδικας συµπεριφοράς των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Στις 21 ∆εκεµβρίου 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συµφώνησε ως προς ένα µνηµόνιο συνεννόησης για την τροποποίηση του µνηµονίου συνεννόησης σχετικά µε ορισµένο κώδικα συµπεριφοράς των µελών του διοικητικού συµβουλίου. Το µνηµόνιο αυτό θα δηµοσιευθεί προσεχώς στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Έξι αποφάσεις της ΕΚΤ σχετικά µε ζητήµατα που αφορούν τα µερίδια συµµετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανοµής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ

Στις 15 ∆εκεµβρίου 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξέδωσε: (i) απόφαση σχετικά µε τα ποσοστά των µεριδίων συµµετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανοµής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2006/21), (ii) απόφαση σχετικά µε τη θέσπιση των αναγκαίων µέτρων για την καταβολή του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις συµµετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕΚΤ/2006/22), (iii) απόφαση σχετικά µε τη θέσπιση των λεπτοµερών διατάξεων για τις µεταβιβάσεις µεριδίων κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας µεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών και για την αναπροσαρµογή του καταβεβληµένου κεφαλαίου (ΕΚΤ/2006/23), (iv) απόφαση σχετικά µε τη θέσπιση των αναγκαίων µέτρων για την εισφορά στη συσσωρευµένη αξία ιδίων κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και για την αναπροσαρµογή των ισοδύναµων προς τα µεταβιβασθέντα συναλλαγµατικά διαθέσιµα απαιτήσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕΚΤ/2006/24) και (v) απόφαση που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2001/15 της 6ης ∆εκεµβρίου 2001 σχετικά µε την έκδοση τραπεζογραµµατίων ευρώ (ΕΚΤ/2006/25). Στις 18 ∆εκεµβρίου 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση σχετικά µε τη θέσπιση των αναγκαίων µέτρων για την καταβολή του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις µη συµµετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕΚΤ/2006/26). Οι έξι αποφάσεις, οι οποίες αντανακλούν την ένταξη των εθνικών κεντρικών τραπεζών της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στο ΕΣΚΤ, καθώς και την ένταξη της εθνικής τράπεζας της Σλοβενίας στο Ευρωσύστηµα, θα δηµοσιευθούν προσεχώς στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Σύσταση της ΕΚΤ σχετικά µε τους εξωτερικούς ελεγκτές της Oesterreichische Nationalbank

Στις 21 ∆εκεµβρίου 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξέδωσε σύσταση προς το Συµβούλιο της ΕΕ σχετικά µε τους εξωτερικούς ελεγκτές της Oesterreichische Nationalbank (ΕΚΤ/2006/29). Η σύσταση θα δηµοσιευθεί προσεχώς στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Έκδοση τραπεζογραμματίων και κερμάτων

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά µε την ποσότητα των κερµάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2007

Στις 24 Νοεµβρίου 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση σχετικά µε την έγκριση της ποσότητας των κερµάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2007 (ΕΚΤ/2006/19). Η απόφαση δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ στις 11 ∆εκεµβρίου 2006 και διατίθεται επίσης στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εφαρµογή του πλαισίου για την ανακύκλωση τραπεζογραµµατίων

Στις 18 ∆εκεµβρίου 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την πρόοδο που έχει σηµειωθεί όσον αφορά την εφαρµογή σε εθνικό επίπεδο του «Πλαισίου για τον εντοπισµό πλαστών τραπεζογραµµατίων και τη διαλογή κατάλληλων προς κυκλοφορία τραπεζογραµµατίων ευρώ από πιστωτικά ιδρύµατα και λοιπούς φορείς που κατ' επάγγελµα χειρίζονται µετρητά» αποφάσισε να παρατείνει τη µεταβατική περίοδο για έξι χώρες µέλη. Η σχετική απόφαση δηµοσιεύθηκε στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 20 ∆εκεµβρίου 2006.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι