EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Συνάντηση Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών των χωρών της Βαλκανικής, του Ευξείνου Πόντου και της Κεντρικής Ασίας

29/05/2002 - Δελτία Τύπου

Στις 24-25 Μαΐου 2002, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη συνάντηση των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών των χωρών της Βαλκανικής, του Ευξείνου Πόντου και της Κεντρικής Ασίας. Την προεδρία της συνάντησης είχε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Λουκάς Παπαδήμος.

Στη συνάντηση της Θεσσαλονίκης συμμετείχαν ως κεντρικοί ομιλητές ο κ. Jean-Claude Trichet, Διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας με θέμα «Δυναμική του πληθωρισμού και στρατηγική νομισματικής πολιτικής» και ο κ. Andrew Crockett, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών με θέμα «Η χρηματοπιστωτική αγορά: αλλαγές και προκλήσεις»

O Διοικητής κ. Trichet στην ομιλία του έκανε αρχικώς μία συνοπτική αναφορά στους παράγοντες οι οποίες συνετέλεσαν στη μείωση του πληθωρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Συγκεκριμένα, υπογράμμισε ότι η εφαρμογή ορθής νομισματικής πολιτικής, σε συνδυασμό με τη σημαντική βελτίωση της παραγωγικότητας των εθνικών οικονομιών και την ενίσχυση του διεθνούς ανταγωνισμού, ήταν παράγοντες καθοριστικής σημασίας. Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας του αναφέρθηκε στις μεθόδους εκτίμησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα των πληθωριστικών πιέσεων μεσοπρόθεσμα και την τελική επιλογή του τρόπου άσκησης της νομισματικής πολιτικής στις χώρες της ζώνης του ευρω.

Ο Γενικός Διευθυντής κ. Crockett αναφέρθηκε εκτενώς στους βασικούς λόγους οι οποίοι έχουν οδηγήσει σε ευρείας εκτάσεως αλλαγές στις δομές και στο τρόπο λειτουργίας των εθνικών και διεθνών χρηματαγορών κατά τα τελευταία χρόνια. Οι αλλαγές στην τεχνολογία, η ανάπτυξη νέων προϊόντων, η ενίσχυση του διεθνούς ανταγωνισμού, η ενοποίηση των αγορών και η επιδίωξη των εταιρειών για αύξηση της κερδοφορίας έχουν δημιουργήσει συνθήκες για μία χρηματοπιστωτική αγορά η οποία αναπτύσσεται διαρκώς σε εύρος και βάθος. Συμπερασματικά κατέληξε ότι οι εξελίξεις αυτές θέτουν επιτακτικά την ανάγκη για την ανάπτυξη νέων εργαλείων και μεθόδων εκτίμησης κινδύνων και αυξάνουν την ευθύνη των κεντρικών τραπεζών και των άλλων ιδρυμάτων που ασκούν εποπτεία σε διάφορους τομείς του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της συνάντησης, οι συμμετέχοντες Διοικητές αναφέρθηκαν συνοπτικά στη νομισματική και δημοσιονομική πολιτική που ασκούνται στις χώρες τους. Υπογράμμισαν ιδιαίτερα το ρόλο των κεντρικών τραπεζών στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει εξ αιτίας των εξελίξεων στις οικονομίες των χωρών τους και των επιπτώσεων που απορρέουν από τη διεθνή συγκυρία. Η γενική εκτίμηση που προέκυψε από την επισκόπηση αυτή είναι ότι οι οικονομίες των χωρών τις οποίες εκπροσωπούν οι συμμετέχοντες Διοικητές διαμορφώνουν σταδιακά συνθήκες οικονομικής σταθερότητας και βελτιώνουν τις προοπτικές τους για μία βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Λ. Παπαδήμος παρουσίασε τις προοπτικές, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, μετά την είσοδο της χώρας μας στη ζώνη του ευρω. Αναφέρθηκε διεξοδικά στην πορεία του πληθωρισμού και τις απαραίτητες δομικές αλλαγές που απαιτούνται για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας έτσι ώστε να διατηρηθούν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια. Επίσης, έκανε αναφορά σε πιθανούς κινδύνους από την υψηλή πιστωτική επέκταση, ιδιαίτερα προς τα νοικοκυριά, εξ' αιτίας της μείωσης των επιτοκίων μετά την ένταξη της Ελλάδος στην ζώνη του ευρω.

Η Λέσχη των Διοικητών ιδρύθηκε την 1η Μαΐου 1998 στην Κωνσταντινούπολη, αριθμεί 16 μέλη και συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει αναλάβει την προεδρία και τη γραμματεία της Λέσχης για τη διετία 2001-2002. Αυτή είναι η τρίτη συνάντηση που διοργανώνεται στη χώρα μας (η πρώτη έγινε στις 25 Μαΐου 2001 και η δεύτερη στις 19 Οκτωβρίου 2001).

Ιδρυτικοί στόχοι της Λέσχης είναι η βελτίωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ κεντρικών τραπεζών που επιδιώκεται με διάφορους τρόπους και ιδιαίτερα με τις συναντήσεις των Διοικητών, οι οποίοι εστιάζουν την προσοχή τους σε θέματα νομισματικής πολιτικής και τραπεζικής εποπτείας, καθώς και σε θέματα τρέχουσας οικονομικής επικαιρότητας που επηρεάζουν τη δραστηριότητα και λειτουργία των κεντρικών τραπεζών.

Η ίδρυση και λειτουργία της Λέσχης Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των εξελίξεων την τελευταία δεκαετία στις “υπό μετάβαση” οικονομίες που αποτελούν και την πλειοψηφία των μελών της, καθώς και της προοπτικής των βαλκανικών χωρών για ένταξη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι