EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ για το 2016

16/02/2017 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

● Καθαρά κέρδη της ΕΚΤ για το 2016: 1,19 δισεκ. ευρώ (2015: 1,08 δισεκ. ευρώ)

● Καθαροί τόκοι-έσοδα επί τίτλων που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής: 1,04 δισεκ. ευρώ (2015: 0,89 δισεκ. ευρώ)

● Τόκοι-έσοδα επί συναλλαγματικών διαθεσίμων: 370 εκατ. ευρώ (2015: 283 εκατ. ευρώ)

● Δαπάνες για εποπτικά καθήκοντα που ανακτήθηκαν μέσω της είσπραξης τελών: 382 εκατ. ευρώ (2015: 277 εκατ. ευρώ)

● Μέγεθος του ισολογισμού της ΕΚΤ: 349 δισεκ. ευρώ (2015: 257 δισεκ. ευρώ)

● Ενδιάμεση διανομή κερδών προς τις ΕθνΚΤ ύψους 966 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2017: τα εναπομένοντα κέρδη (227 εκατ. ευρώ) θα διανεμηθούν στις 17 Φεβρουαρίου 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ενέκρινε τις ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Το 2016 τα καθαρά κέρδη της ΕΚΤ αυξήθηκαν κατά 111 εκατ. ευρώ, σε 1.193 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών τόκων-εσόδων από το χαρτοφυλάκιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP) (1) και από το χαρτοφυλάκιο δολαρίων ΗΠΑ.
 
Το 2016 οι καθαροί τόκοι-έσοδα ανήλθαν συνολικά σε 1.648 εκατ. ευρώ (2015: 1.475 εκατ. ευρώ). Οι καθαροί τόκοι-έσοδα από το πρόγραμμα APP αυξήθηκαν κατά 275 εκατ. ευρώ σε 435 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων αγορών τίτλων στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος. Οι καθαροί τόκοι-έσοδα από τα δύο πρώτα προγράμματα καλυμμένων ομολογιών και το Πρόγραμμα Αγοράς Τίτλων (Securities Markets Programme - SMP) μειώθηκαν, λόγω εξοφλήσεων, σε 88 εκατ. ευρώ (2015: 120 εκατ. ευρώ) και σε 520 εκατ. ευρώ (2015: 609 εκατ. ευρώ) αντίστοιχα. Οι τόκοι-έσοδα επί των συναλλαγματικών διαθεσίμων αυξήθηκαν σε 370 εκατ. ευρώ (2015: 283 εκατ. ευρώ) λόγω της αύξησης των τόκων-εσόδων από το χαρτοφυλάκιο δολαρίων ΗΠΑ.

Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ανήλθαν σε 225 εκατ. ευρώ (2015: 214 εκατ. ευρώ).

Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 148 εκατ. ευρώ (2015: 64 εκατ. ευρώ). Το 2016 η αύξηση των αποσβέσεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αγοραίων αποδόσεων των τίτλων που διακρατούνται στο χαρτοφυλάκιο δολαρίων ΗΠΑ σε συνδυασμό με τη συνολική μείωση της αγοραίας αξίας αυτών των τίτλων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων απομείωσης αξίας που διενεργήθηκαν στους τίτλους που διακρατούνται στα χαρτοφυλάκια νομισματικής πολιτικής, δεν καταγράφηκαν ζημίες λόγω απομείωσης αξίας.

Τα τέλη που επιβλήθηκαν στις εποπτευόμενες οντότητες ανήλθαν σε 382 εκατ. ευρώ (2015: 277 εκατ. ευρώ). Αυτά τα τέλη επιβάλλονται για την κάλυψη των δαπανών της ΕΚΤ που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης των εποπτικών της καθηκόντων. Οι δαπάνες που αφορούν τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ) σημείωσαν άνοδο το 2016 λόγω της αύξησης του συνολικού αριθμού του προσωπικού που εργάζεται για την Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ, τη μετεγκατάσταση σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις και την παροχή υποδομών στατιστικής και πληροφορικής.

Οι συνολικές δαπάνες προσωπικού και οι λοιπές διοικητικές δαπάνες αυξήθηκαν σε 467 εκατ. ευρώ (2015: 441 εκατ. ευρώ) και 487 εκατ. ευρώ (2015: 423 εκατ. ευρώ) αντίστοιχα λόγω της αύξησης των δαπανών που συνδέονται με την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της ΕΚΤ.

Το καθαρό κέρδος της ΕΚΤ διανέμεται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) της ζώνης του ευρώ. Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση διανομή κερδών ύψους 966 εκατ. ευρώ προς τις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ στις 31 Ιανουαρίου 2017. Κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διανείμει τα εναπομένοντα κέρδη ύψους 227 εκατ. ευρώ στις 17 Φεβρουαρίου 2017.

Το συνολικό μέγεθος του ισολογισμού της ΕΚΤ
αυξήθηκε κατά 36% σε 349 δισεκ. ευρώ (2015: 257 δισεκ. ευρώ). Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στους τίτλους που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος APP. Στην αύξηση συνέβαλε επίσης η ανατίμηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων που διακρατεί η ΕΚΤ.

Αυτοί οι παράγοντες οδήγησαν σε αύξηση του ενοποιημένου ισολογισμού του Ευρωσυστήματος, (2) κατά 32% σε 3.663 δισεκ. ευρώ (2015: 2.781 δισεκ. ευρώ). Οι τίτλοι που διακρατούνται από το Ευρωσύστημα για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής αυξήθηκαν κατά 851 δισεκ. ευρώ σε 1.654 δισεκ. ευρώ (2015: 803 δισεκ. ευρώ) λόγω των τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος APP. Στις 31 Δεκεμβρίου 2016 τα περιουσιακά στοιχεία που διακρατούνταν στο πλαίσιο του προγράμματος APP ανέρχονταν σε 1.532 δισεκ. ευρώ (2015: 650 δισεκ. ευρώ). Οι τίτλοι που διακρατούνται στο πλαίσιο του προγράμματος SMP μειώθηκαν κατά 21 δισεκ. ευρώ λόγω εξοφλήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Stefan Ruhkamp, τηλ.: +49 69 1344 5057


Σημειώσεις:

(1) Λογιστικές πολιτικές της ΕΚΤ και του Ευρωσυστήματος: Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει θεσπίσει κοινές λογιστικές πολιτικές για το Ευρωσύστημα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 26.4 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Καταστατικό του ΕΣΚΤ), οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3). Οι πολιτικές αυτές, αν και γενικά βασίζονται σε διεθνώς παραδεκτές λογιστικές πρακτικές, έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη την ειδική φύση των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην αρχή της συντηρητικότητας, λόγω των υψηλών συναλλαγματικών κινδύνων που διατρέχουν οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος. Αυτή η συντηρητική προσέγγιση εφαρμόζεται ιδίως στη διαφορετική αντιμετώπιση των μη πραγματοποιηθέντων κερδών και των μη πραγματοποιηθεισών ζημιών κατά την αναγνώριση εσόδων, καθώς και στην απαγόρευση συμψηφισμού των μη πραγματοποιηθεισών ζημιών που καταγράφονται επί ενός περιουσιακού στοιχείου έναντι μη πραγματοποιηθέντων κερδών που καταγράφονται επί ενός άλλου. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη μεταφέρονται σε λογαριασμούς αναπροσαρμογής, ενώ οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες που καταγράφονται στο τέλος της χρήσης και υπερβαίνουν τα υπόλοιπα των σχετικών λογαριασμών αναπροσαρμογής αντιμετωπίζονται ως έξοδα. Οι ζημίες απομείωσης αξίας μεταφέρονται εξ ολοκλήρου στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης. Όλες οι ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ οφείλουν να ακολουθούν αυτές τις πολιτικές για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις πράξεις που διενεργούν στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος και οι οποίες περιλαμβάνονται στις εβδομαδιαίες ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις του Ευρωσυστήματος, καθώς και στον ενοποιημένο ετήσιο ισολογισμό του Ευρωσυστήματος. Επιπλέον, εφαρμόζουν τις ίδιες σε γενικές γραμμές πολιτικές με την ΕΚΤ κατά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών τους καταστάσεων.

(2) Οι τίτλοι οι οποίοι επί του παρόντος διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής αποτιμώνται στο κόστος κτήσης προσαρμοσμένο με τις αποσβεσθείσες υπέρ ή υπό το άρτιο διαφορές και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους.

(3) Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι, εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής, αναπροσαρμόζονται με βάση τις αγοραίες τιμές.

(4) Ο χρυσός και όλα τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού εντός και εκτός ισολογισμού που εκφράζονται σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας κλεισίματος του ισολογισμού.

(5) Διανομή κερδών/επιμερισμός ζημιών: Δυνάμει του άρθρου 33 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ, ποσό που δεν υπερβαίνει το 20% των καθαρών κερδών κάθε έτος μπορεί να μεταφέρεται στο γενικό αποθεματικό, με ανώτατο όριο το 100% του κεφαλαίου της ΕΚΤ. Τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη διανέμονται στις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ κατ’ αναλογία προς τα καταβεβλημένα μερίδιά τους.

Τυχόν ζημία της ΕΚΤ μπορεί να καλυφθεί α) από τη γενική πρόβλεψη έναντι κινδύνων και το γενικό αποθεματικό της ΕΚΤ και β) από το νομισματικό εισόδημα του αντίστοιχου οικονομικού έτους, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος, κάθε εναπομένουσα καθαρή ζημία μπορεί να καταγράφεται στον ισολογισμό ως μεταφερόμενη ζημία και να αντισταθμίζεται από τυχόν καθαρά έσοδα που εισπράττονται τα επόμενα έτη.

(6) Τίτλοι που διακρατούνται από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο του προγράμματος SMP: Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα ανεξόφλητα ποσά τίτλων που διακρατούνται από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο του προγράμματος SMP, κατά εκδότη, στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Τίτλοι που διακρατούνται από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο του προγράμματος SMP στις 31 Δεκεμβρίου 2016

Χώρα έκδοσης

 

Ονομαστική αξία

(δισεκ. ευρώ)

Λογιστική αξία [1]

(δισεκ. ευρώ)

Μέση εναπομένουσα

διάρκεια

(έτη)

Ιρλανδία

 

7,3

7,1

3,3

Ελλάδα

 

13,2

12,3

2,9

Ισπανία

 

20,1

20,0

2,9

Ιταλία

 

54,9

53,6

2,9

Πορτογαλία

 

9,5

9,2

2,5

Σύνολο[2]

 

105,0

102,3

2,9[1] Οι τίτλοι που διακρατούνται στο πλαίσιο του προγράμματος SMP αποτιμώνται στο κόστος κτήσης προσαρμοσμένο με τις αποσβεσθείσες υπέρ ή υπό το άρτιο διαφορές.
[2] Τα σύνολα ενδέχεται να μην αθροίζονται στο ακέραιο λόγω στρογγυλοποιήσεων.

-------------------------------------------------

(1) Το πρόγραμμα APP αποτελείται από το τρίτο πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών (third covered bond purchase programme - CBPP3), το πρόγραμμα αγοράς τιτλοποιημένων απαιτήσεων (asset-backed securities purchase programme - ABSPP), το πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα (public sector purchase programme - PSPP) και το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (corporate sector purchase programme - CSPP). Η ΕΚΤ δεν διενεργεί αγορές τίτλων στο πλαίσιο του προγράμματος CSPP.

(2) Ο ενοποιημένος ισολογισμός του Ευρωσυστήματος βασίζεται σε προσωρινά μη ελεγχθέντα στοιχεία. Οι ετήσιοι λογαριασμοί όλων των ΕθνΚΤ θα έχουν οριστικοποιηθεί έως το τέλος Μαΐου 2017 και ο τελικός ενοποιημένος ετήσιος ισολογισμός του Ευρωσυστήματος θα δημοσιευθεί στη συνέχεια.

(3) Η απόφαση (ΕΕ) 2016/2247 της ΕΚΤ, της 3ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της ΕΚΤ (ΕΚΤ/2016/35), ΕΕ L 347 της 20.12.2016, σ. 1, περιέχει τις λεπτομερείς λογιστικές πολιτικές της ΕΚΤ.


 

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι