EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων: Ιούνιος 2022

02/08/2022 - Δελτία Τύπου

  • Σχεδόν αμετάβλητο στο 0,03% παρέμεινε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων, τον Ιούνιο του 2022, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε στο 3,98%.
  • Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 3,95  εκατοστιαίες μονάδες.
  • Αμετάβλητο στο 0,03% παρέμεινε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,48%.
  • Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στις 3,45 εκατοστιαίες μονάδες. 

1. Επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Νέες Καταθέσεις
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,03%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο από επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,00%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε επίσης αμετάβλητο, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, στο 0,12%.

Νέα Δάνεια
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,98%. 

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,11%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 36 μονάδες βάσης στο 11,36%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 32 μονάδες βάσης στο 2,95%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,80%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,29%. 

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 12 μονάδες βάσης, τον Ιούνιο του 2022, και διαμορφώθηκε στο 3,01%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μειώθηκε κατά 32 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,25%. 

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 17 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,50%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 3,41% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 31 μονάδες βάσης στο 2,92%.

2. Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Υφιστάμενες Καταθέσεις
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%.

Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις παρέμειναν επίσης αμετάβλητα στο 0,08% και στο 0,11% αντίστοιχα. 

Υφιστάμενα Δάνεια
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,48%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1,99%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 6,34%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,03%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,20%.

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)


 


 

Απρίλιος 2022

Μάιος 2022

Ιούνιος 2022

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών μίας ημέρας

0,02

0,02

0,03

Επιχειρήσεων μίας ημέρας

0,00

0,00

0,00

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος

0,13

0,12

0,12

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων

0,04

0,04

0,03

ΔΑΝΕΙΑ

Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

14,62

14,19

14,11

Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

3,83

3,77

3,80

Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια

6,51

6,35

6,29

Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο

2,40

2,63

2,95

Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο

11,05

11,00

11,36

Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο:

3,49

2,89

3,01

-δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ

4,67

4,67

4,50

-δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ

3,39

3,33

3,41

-δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ

3,44

2,61

2,92

Δάνεια τακτής λήξης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο

3,53

3,57

3,25

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων

4,14

3,85

3,98

Περιθώριο επιτοκίου*

4,10

3,81

3,95


Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)


 


 

Απρίλιος 2022

Μάιος 2022

Ιούνιος 2022

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,08

0,08

0,08

Επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη

0,10

0,11

0,11

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων**

0,03

0,03

0,03

ΔΑΝΕΙΑ

Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

1,94

1,96

1,99

Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών

6,34

6,28

6,34

Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

3,01

2,99

3,03

Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών

4,25

4,20

4,20

Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων

3,49

3,46

3,48

Περιθώριο επιτοκίου*

3,46

3,43

3,45Σημειώσεις
:
1. Το περιθώριο επιτοκίου ισούται με τη διαφορά του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου όλων των δανείων από το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των καταθέσεων.
2. Για τον υπολογισμό του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων λαμβάνονται υπόψη και οι καταθέσεις μίας ημέρας.
3. Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια με επιτόκιο σταθερό έως 1 έτος.
4. Το ποσό των νέων δανείων αφορά ποσά νέων δανειακών συμβάσεων που συνομολογήθηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα αναφοράς και όχι εκταμιεύσεις δανείων.

Περισσότερες πληροφορίες:
Τα πλήρη στοιχεία για τα τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων δημοσιεύονται στην υποενότητα «Επιτόκια καταθέσεων και δανείων» στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το επόμενο Δελτίο Τύπου με στοιχεία Ιουλίου 2022 θα δημοσιευθεί την 1η Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα με το Ημερολόγιο δημοσίευσης, όπως αναρτάται στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Επιτόκια καταθέσεων και δανείων

Ημερολόγιο δημοσίευσης

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι