EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

23/01/2015 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Πράξεις αγοράς

Ετήσια επανεξέταση των αποδεκτών μη ρυθμιζόμενων αγορών και των εκδοτών που έχουν ταξινομηθεί ως ειδικοί φορείς-εκδότες χρεογράφων στην κατηγορία περικοπών αποτίμησης ΙΙ

Στις 16 Ιανουαρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη σε επανεξέταση του καταλόγου των αποδεκτών μη ρυθμιζόμενων αγορών σε σχέση με την καταλληλότητα της χρήσης περιουσιακών στοιχείων ως ασφαλειών για τις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Έτσι, αποφάσισε να γίνονται αποδεκτές ως μη ρυθμιζόμενες αγορές η αγορά Alternext Brussels και η First North Bond Market Finland, και να μην γίνεται πλέον αποδεκτή η εξωχρηματιστηριακή αγορά έντοκων γραμματίων σε ευρώ (Euro Bills) που εκδίδονται από την Bank of England. Ο ενημερωμένος κατάλογος των μη ρυθμιζόμενων αγορών που γίνονται αποδεκτές διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο επανεξέτασε τον κατάλογο των εκδοτών που ταξινομούνται ως ειδικοί φορείς-εκδότες χρεογράφων στην κατηγορία περικοπών αποτίμησης ΙΙ. Έτσι, αποφάσισε να αφαιρέσει από τον κατάλογο τους Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria και Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale. Ο ενημερωμένος κατάλογος των εκδοτών που ταξινομούνται ως ειδικοί φορείς-εκδότες χρεογράφων στην κατηγορία περικοπών αποτίμησης ΙΙ διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων

Στις 22 Ιανουαρίου 2015 η ΕΚΤ ανακοίνωσε τους όρους λειτουργίας του διευρυμένου προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων, το οποίο εγκρίθηκε την ίδια ημέρα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σχετικό δελτίο Τύπου, καθώς και τεχνικό παράρτημα που παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για το πρόγραμμα, διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Αλλαγή του επιτοκίου που θα ισχύει για τις μελλοντικές στοχευμένες πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης

Στις 22 Ιανουαρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι το επιτόκιο για τις υπόλοιπες έξι στοχευμένες πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ) θα είναι ίσο με το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος που θα ισχύει τη στιγμή της διενέργειας της κάθε ΣΠΠΜΑ. Σχετικό δελτίο Τύπου, καθώς και περαιτέρω τεχνικές πληροφορίες για τη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ) η οποία είχε ανακοινωθεί στις 5 Ιουνίου 2014, διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών στο πλαίσιο εθνικής κοινοβουλευτικής ανακριτικής διαδικασίας στην Ιρλανδία

Στις 19 Δεκεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/89, κατόπιν αιτήματος του υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σε περίπτωση εξυγίανσης ή ανάκλησης άδειας τραπεζών στη Βουλγαρία

Στις 22 Δεκεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/90, κατόπιν αιτήματος της Българска народна банка (Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας).

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη δημοσίευση εγγράφων και τη χρήση του αποθεματικού συντάξεων στην Αυστρία

Στις 22 Δεκεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/91, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Αυστρίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη συνεισφορά της Ρουμανίας στo Ταμείο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη μείωση της φτώχειας και την ανάπτυξη

Στις 29 Δεκεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2014/92, κατόπιν αιτήματος της Banca Naţională a României.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις αιτήσεις ιδρυμάτων με σκοπό τη λειτουργία τους ως ασφαλιστικών εταιρειών που δεν αναλαμβάνουν πλέον την κάλυψη κινδύνων («run off») στην Αυστρία

Στις 9 Ιανουαρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2015/1, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Αυστρίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με το σώμα εξυγίανσης στο Βέλγιο

Στις 21 Ιανουαρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2015/2, κατόπιν αιτήματος της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών του Βελγίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τον ρόλο της Národná banka Slovenska στην εξυγίανση στη χρηματοπιστωτική αγορά στη Σλοβακία

Στις 21 Ιανουαρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2015/3, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σλοβακίας.

Στατιστικά στοιχεία

Απόφαση της ΕΚΤ όσον αφορά τη δυνατότητα χορήγησης παρεκκλίσεων σε επενδυτικούς οργανισμούς από τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων

Στις 29 Δεκεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2014/62 όσον αφορά τη δυνατότητα χορήγησης παρεκκλίσεων βάσει του κανονισμού (EE) αριθ. 1073/2013 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των επενδυτικών οργανισμών (ΕΚΤ/2013/38). Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εταιρική διακυβέρνηση

Σχέδιο προϋπολογισμού και προμηθειών της Υπηρεσίας Συντονισμού Προμηθειών του Ευρωσυστήματος για το 2015

Στις 7 Ιανουαρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο προϋπολογισμού και προμηθειών της Υπηρεσίας Συντονισμού Προμηθειών του Ευρωσυστήματος για το 2015.

Δηλώσεις σχετικά με την αποστολή του Ευρωσυστήματος και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ)

Στις 16 Ιανουαρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την δήλωση σχετικά με την αποστολή του ΕΕΜ, καθώς και τις αναθεωρημένες εκδόσεις της δήλωσης σχετικά με την αποστολή του Ευρωσυστήματος, των στρατηγικών προσανατολισμών και των οργανωτικών αρχών.

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Στις 21 Ιανουαρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τεχνική τροποποίηση στο πλαίσιο της απόφασης ΕΚΤ/2015/1 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2004/3 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εποπτικές αρμοδιότητες της ΕΚΤ.

 

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι