EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Οι προσδοκίες του Ευρωσυστήματος όσον αφορά το μέλλον του SEPA

27/03/2009 - Δελτία Τύπου

Το Ευρωσύστημα, το οποίο αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις 16 εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ, δημοσιεύει σήμερα μια σειρά προσδοκιών που απευθύνονται σε διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη και αφορούν τη μελλοντική πρόοδο του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area - SEPA). Οι προσδοκίες, οι οποίες καταρτίστηκαν ως απάντηση στα αιτήματα για καθοδήγηση που ελήφθησαν στη διάρκεια του 2008, παρέχουν στήριξη στις τραπεζικές κοινότητες και στα ιδρύματα πληρωμών. Επίσης, θα πρέπει να παρέχουν στους χρήστες καθοδήγηση σε ό,τι αφορά την προσαρμογή των δραστηριοτήτων τους που σχετίζονται με πληρωμές και τα όσα μπορούν να αναμένουν από το τραπεζικό ίδρυμα ή το ίδρυμα πληρωμών τους. Ωστόσο, οι προσδοκίες του Ευρωσυστήματος δεν πρόκειται να αποτελέσουν τυπικές απαιτήσεις ή να καταστούν νομικά δεσμευτικές.

Η περαιτέρω πρόοδος του SEPA παραμένει θέμα ύψιστης προτεραιότητας για το Ευρωσύστημα, ακόμη και σε περιόδους αναταραχής. Συνεπώς, ένας "SEPA μικρής κλίμακας", δηλαδή ένας SEPA μόνο για διασυνοριακές πληρωμές, δεν θεωρείται αποδεκτό αποτέλεσμα. Λόγω της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής αναταραχής, ολοένα και περισσότερες τράπεζες επικεντρώνονται εκ νέου στις υπηρεσίες λιανικής τους, πυρήνας των οποίων είναι οι υπηρεσίες πληρωμών. Η πλήρης μετάπτωση στον SEPA δεν είχε ποτέ τόση σημασία όση σήμερα, καθώς ο SEPA αποτελεί τη βάση του μελλοντικού ευρωπαϊκού τομέα πληρωμών μικρής αξίας.

Το Ευρωσύστημα αναμένει από τους παρόχους SEPA (τραπεζικά ιδρύματα και ιδρύματα πληρωμών):

  • Να διασφαλίσουν τη λειτουργική ικανότητά τους για λήψη και αποστολή πληρωμών SEPA. Τα τραπεζικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών που παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς πιστώσεων ή/και άμεσων χρεώσεων σε ευρώ θα πρέπει να παρέχουν και τα αντίστοιχα μέσα SEPA. Όλοι οι Κωδικοί Αναγνώρισης Τραπεζών (Bank Identifier Code – BIC) θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένοι σε τουλάχιστον μία υποδομή που να καλύπτει ολόκληρο τον SEPA. Οι επιχειρηματικές διεργασίες και οι εφαρμογές λογισμικού θα πρέπει να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του SEPA, ενώ θα πρέπει να καθιερωθούν πρότυπα SEPA για την επικοινωνία με τους πελάτες. Αν η μετατροπή των "εθνικών" στις νέες μορφές SEPA και αντίστροφα είναι δυνατή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της μετάπτωσης, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει απώλεια δεδομένων.
     
  • Να παρέχουν στους χρήστες μέσα SEPA αντίστοιχα με τα "εθνικά" μέσα πληρωμών σε ευρώ για λήψη και αποστολή εγχώριων και διασυνοριακών πληρωμών εντός του SEPA. Η ενεργός χρήση των μέσων SEPA από τους πελάτες μπορεί να προαχθεί, εφόσον τα μέσα SEPA καταστούν τουλάχιστον εξίσου ελκυστικά με τα ισχύοντα "εθνικά" μέσα, οι πελάτες ενημερωθούν σχετικά και τηρηθούν οι προσδοκίες και οι συστάσεις του Ευρωσυστήματος για τον SEPA.

Όσον αφορά τους χρήστες SEPA, το Ευρωσύστημα αναμένει:

  • Από τις εταιρίες και τους φορείς δημόσιας διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών και κεντρικών τραπεζών, να συμπεριλάβουν στις προσκλήσεις τους για υποβολή προσφορών μια αναφορά στα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (European Payments Council – EPC) για τον SEPA και στις προσδοκίες του Ευρωσυστήματος, καθώς και να χρησιμοποιούν παρόχους υπηρεσιών πληρωμών οι οποίοι τηρούν τους κανόνες και τις προσδοκίες για τον SEPA. Οι εταιρίες και οι φορείς δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να στηρίξουν τον SEPA παρέχοντας στους πελάτες τους Διεθνείς Αριθμούς Τραπεζικών Λογαριασμών (International Bank Account Number - IBAN) και τους κωδικούς BIC και αναγράφοντάς τους σε τιμολόγια και σε άλλα έγγραφα σε πιο εμφανές σημείο σε σύγκριση με τα "εθνικά" προσδιοριστικά στοιχεία λογαριασμών. Οι εμπορικές και κεντρικές τράπεζες, καθώς και τα ιδρύματα πληρωμών, θα πρέπει να χρησιμοποιούν μέσα SEPA και – σε περίπτωση που δεν εκτελούν τις πληρωμές οι ίδιες – να επιλέγουν παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που να τηρούν τους κανόνες και τις προσδοκίες για τον SEPA. Αν οι σχετικοί λογαριασμοί βρίσκονται εντός του ίδιου ιδρύματος, τα τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον κωδικό IBAN για την πληρωμή των προμηθευτών τους και την καταβολή των μισθών, αντί για τα "εθνικά" προσδιοριστικά στοιχεία λογαριασμών.
     
  • Από τις εμπορικές επιχειρήσεις — όταν αποδέχονται πληρωμές με κάρτα από τους πελάτες τους — να εξετάζουν κατά πόσο τα σχήματα καρτών και οι φορείς αποδοχής συναλλαγών με κάρτα με τους οποίους είναι συμβεβλημένοι συμμορφώνονται με το πλαίσιο του SEPA για τις κάρτες και με τους Όρους Αναφοράς για τα σχήματα καρτών (μόλις αυτά καταστούν διαθέσιμα). Θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη μετάπτωση σε τερματικά με μικροεπεξεργαστή και κωδικό αναγνώρισης χρήστη ("chip & PIN") (τα οποία είναι πιστοποιημένα με το πρότυπο EMV) και σε συστήματα που χρησιμοποιούν πρότυπα SEPA (μόλις αυτά καταστούν διαθέσιμα), καθώς και να προωθήσουν τη χρήση αποδοτικών σχημάτων καρτών στα σημεία πώλησης. Θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο αποδοχής πρόσθετων ευρωπαϊκών σχημάτων καρτών (μόλις αυτά καταστούν διαθέσιμα), εφόσον μια τέτοια απόφαση θεωρείται εμπορικά βιώσιμη.
  • Από τους πελάτες, να ενημερωθούν σχετικά με τον κωδικό IBAN του λογαριασμού τους και τον αντίστοιχο κωδικό BIC της τράπεζάς τους. Επιπλέον, η χρήση των κωδικών BIC και IBAN για τη διενέργεια πληρωμών (κατά προτίμηση με μέσα πληρωμών SEPA), όποτε οι κωδικοί αναγράφονται στα τιμολόγια, θα ευνοούσε την υιοθέτηση του SEPA. Όταν οι πελάτες εξετάζουν τις παρεχόμενες τραπεζικές υπηρεσίες, θα πρέπει να συγκρίνουν τις προσφορές των τραπεζών από διάφορες χώρες του SEPA. Στα σημεία πώλησης, οι πληρωμές τόσο για "εθνικές" όσο και για διασυνοριακές συναλλαγές θα πρέπει να διενεργούνται με κάρτα αντί με λιγότερο αποδοτικά μέσα πληρωμών.

Η αγγλική έκδοση του εγγράφου με τις προσδοκίες του Ευρωσυστήματος για τον SEPA διατίθεται προς λήψη στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Το έγγραφο στις λοιπές γλώσσες θα είναι διαθέσιμο εν ευθέτω χρόνο.

 

 

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι