EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Στατιστική πληροφόρηση της Τράπεζας της Ελλάδος για συναλλαγές μεταξύ κατοίκων Ελλάδος και μη κατοίκων σε ευρώ και σε συνάλλαγμα

21/01/2004 - Δελτία Τύπου

Mε την ΠΔ/TE 2535/21.01.2004 τροποποιούνται και κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις που αφορούν το πλαίσιο δήλωσης των στατιστικών στοιχείων των πάσης φύσεως συναλλαγών μεταξύ κατοίκων Ελλάδος και μη κατοίκων (ΠΔ/ΤΕ 2302/94 και 2344/94, όπως ισχύουν), προκειμένου να καταρτιστούν οι λογαριασμοί του Ισοζυγίου Πληρωμών της χώρας.

Οι εν λόγω διατάξεις, οι οποίες θεσπίσθηκαν μετά την πλήρη κατάργηση των συναλλαγματικών περιορισμών αρχικά από το έτος 1993 και ολοκληρώθηκαν το έτος 1994 (ΠΔ.96/93 και 104/94), παρέμεναν ουσιαστικά αμετάβλητες μέχρι σήμερα.

A. Οι σημαντικότερες μεταβολές που επέρχονται με την ως άνω Πράξη Διοικητή και οι οποίες, όπως προαναφέρθηκε, αφορούν υποχρεώσεις στατιστικής πληροφόρησης, είναι οι ακόλουθες:

1. Καταργείται η υποχρέωση :

- υποβολής από κατοίκους Ελλάδος στατιστικής δήλωσης κατά τη διενέργεια κινήσεων κεφαλαίων και τρεχουσών συναλλαγών με μη κατοίκους σε ευρώ και σε συνάλλαγμα με τη μεσολάβηση πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα, εφόσον η αξία τους δεν υπερβαίνει το ισότιμο των 12.500 ευρώ. Διευκρινίζεται ότι το ισχύον όριο για την υποβολή δήλωσης ανέρχεται σε ποσό ισότιμο 1.000 ευρώ στις κινήσεις κεφαλαίων, ενώ στις τρέχουσες συναλλαγές προβλέπεται υποβολή δήλωσης ανεξαρτήτως ποσού.

- δήλωσης κατά την ανάληψη τραπεζογραμματίων από το προϊόν λογαριασμών καταθέσεων σε συνάλλαγμα κατοίκων Ελλάδος.

- υποβολής στα πιστωτικά ιδρύματα από φυσικά και νομικά πρόσωπα, κατοίκους Ελλάδος, δικαιολογητικών-αποδεικτικών της φύσης της συναλλαγής, πέραν των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δήλωση, ανεξαρτήτως του είδους και της αξίας της.

- δήλωσης, για λόγους στατιστικής καταγραφής της σχετικής συναλλαγής, από φυσικά και νομικά πρόσωπα, κατοίκους Ελλάδος και μη κατοίκους, των μεταφερόμενων μέσων πληρωμής κατά την είσοδο ή την έξοδό τους από τη χώρα. Tο ισχύον όριο για την υποβολή αντίστοιχης δήλωσης των μεταφερόμενων μέσων πληρωμής κατά την έξοδο από τη χώρα ανέρχεται σε ποσό ισότιμο 2.000 ευρώ ενώ κατά την είσοδο σε ποσό ισότιμο 10.000 ευρώ.

2. Στην Πράξη Διοικητή προβλέπεται επίσης ότι :

-  Νομικά πρόσωπα, κάτοικοι Ελλάδος, υποχρεούνται να δηλώνουν απευθείας στην Τράπεζα της Ελλάδος τις πάσης φύσεως συναλλαγές που διενήργησαν με μη κατοίκους χωρίς τη μεσολάβηση εγχώριου πιστωτικού ιδρύματος (εισπράξεις και πληρωμές στο εξωτερικό, επενδύσεις με κεφάλαια που διαθέτουν στο εξωτερικό κ.λπ..).

-  Τα πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα οφείλουν να αναγγέλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της Διεύθυνσης Στατιστικής, τα στοιχεία των πάσης φύσεως συναλλαγών που διενεργούν με μη κατοίκους, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό πελατών τους, εφόσον η αξία τους υπερβαίνει το ισότιμο των 12.500 ευρώ.

B. Επισημαίνεται ότι:

- από την ισχύ του Ν.3148/5.6.2003 δεν απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας από τον κάτοικο Ελλάδος που διενεργεί μεταφορές χρηματικών ποσών, σε ευρώ και σε συνάλλαγμα, προς μη κατοίκους.

-  για την τήρηση των υποχρεώσεων των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που απορρέουν από τις διατάξεις της ως άνω Πράξης δεν απαιτείται η τήρηση φακέλου.

- η αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος να ορίζει υποχρεώσεις φυσικών και νομικών προσώπων σχετικές με την παροχή στατιστικών πληροφοριών και να επιβάλλει κυρώσεις σε περίπτωση που οι εν λόγω υποχρεώσεις δεν τηρούνται ή τηρούνται ελλιπώς ή εσφαλμένα, προβλέπεται στο Καταστατικό της (άρθρο 55Γ) που κυρώθηκε με σειρά νόμων (τελ. Ν.2832/2000).

-  εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα της απευθείας πληρωμής πάσης φύσεως δαπανών και υποχρεώσεων των κατοίκων Ελλάδος από το προϊόν καταθέσεων ή ρευστοποίησης επενδύσεων στο εξωτερικό καθώς και της κατάθεσης του εν λόγω προϊόντος σε λογαριασμό συναλλάγματος σε πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα.

-  οι διατάξεις της ως άνω Πράξης δεν καταργούν υποχρεώσεις των συναλλασσομένων ή των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων προς την Τράπεζα της Ελλάδος για θέματα εποπτείας ή προς άλλες Aρχές για θέματα της αρμοδιότητάς τους ούτε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν.2331/95, όπως εκάστοτε ισχύει, σχετικά με την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της σχετικής Εγκυκλίου Διοίκησης 2/18.2.97.

Από τη δημοσίευση της ως άνω Πράξης Διοικητή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται οι ισχύουσες σήμερα σχετικές διατάξεις.

Συν. : ΠΔ/ΤΕ 2535/21.01.2004

Dt200104

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι