EN

Ομιλίες

  • Κοινοποίηση:

Χαιρετισμός του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα στην Hμερίδα: «90 χρόνια Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος: ιστορική αναφορά και μελλοντικές προκλήσεις»

18/01/2018 - Ομιλίες

Με χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση στην Τράπεζα της Ελλάδος, για να τιμήσουμε έναν ιδιαίτερο τομέα της: τη Βιβλιοθήκη της. Με τη σημερινή ημερίδα εγκαινιάζεται μια σειρά εκδηλώσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για τον εορτασμό των 90 χρόνων λειτουργίας της.

Δεν είναι τυχαίο ότι η «Βιβλιοθήκη της Τραπέζης» ήταν μία από τις πρώτες υπηρεσιακές μονάδες που συστάθηκαν με τη λειτουργία της Τράπεζας, το 1928. Τα στελέχη της εποχής εκείνης κατανοούσαν τη σπουδαιότητα ύπαρξης μιας βιβλιοθήκης για την υποστήριξη του έργου της Τράπεζας. Η αποστολή της Βιβλιοθήκης αποτυπώθηκε στον πρώτο κανονισμό της, το 1938. Τότε η Βιβλιοθήκη της Τραπέζης ανατέθηκε «εις ειδικόν περί την βιβλιοθηκονομίαν υπάλληλον, οριζόμενον παρά της Διοικήσεως της Τραπέζης και φέροντα τον τίτλον Βιβλιοθηκάριος της Τραπέζης».

Με την έναρξη λειτουργίας της Βιβλιοθήκης αποφασίστηκε η ένταξή της στο Τμήμα Οικονομικών Μελετών, τη μετέπειτα Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών και σήμερα Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών, καθώς κύριο κοινό της ήταν οι οικονομολόγοι της Τράπεζας. Τα τελευταία τρία χρόνια έχει ενταχθεί στο νεοσύστατο Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης, το οποίο, εκτός από τη Βιβλιοθήκη, απαρτίζεται από το Ιστορικό Αρχείο, τις Εκδόσεις μη οικονομικών βιβλίων και το Μουσείο και Συλλογές.

Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της έχει η Επιτροπή Βιβλιοθήκης, η οποία συστάθηκε το 1958 και λειτουργεί αδιαλείπτως μέχρι σήμερα. Ξεκίνησε με έργο, μεταξύ άλλων, την επιλογή βιβλίων για τη Βιβλιοθήκη και τις άλλες υπηρεσιακές μονάδες αλλά και τη μελέτη οργανωτικών θεμάτων της. Σήμερα έχει αναβαθμιστεί σε όργανο λήψης αποφάσεων για τον προϋπολογισμό, την οργάνωση, τη λειτουργία, τα έργα και τους στόχους της Βιβλιοθήκης.

Η εποχή που διανύουμε σηματοδοτείται από ραγδαίες αλλαγές σε πολλούς τομείς, και οι βιβλιοθήκες δεν θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστες. Οι βιβλιοθήκες δεν είναι μουσεία και φύλακες της έντυπης πληροφορίας ή στατικοί χώροι εναπόθεσης και φύλαξης βιβλίων. Εξελίσσονται, μεταμορφώνονται και καθίστανται κέντρα και σταθμοί της κοινότητας που εξυπηρετούν, γίνονται σημεία συνάντησης των ανθρώπων και πυρήνες διαχείρισης της γνώσης.

Το προσωπικό των βιβλιοθηκών είναι η ψυχή και ο συνεκτικός κρίκος τους. Διότι οι βιβλιοθήκες δεν είναι μόνο οι συλλογές, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο αποτελεί την κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη και συνεχή αναδιαμόρφωσή τους. Και στη Βιβλιοθήκη της Τράπεζας το προσωπικό έχει συνδράμει ουσιαστικά στην εξέλιξή της.

Η Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος ακολουθεί σταθερά τις εξελίξεις που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες στη βιβλιοθηκονομία και στην τεχνολογία. Για το λόγο αυτό, εκτός από την έντυπη συλλογή των 175.000 τόμων βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων, η Βιβλιοθήκη διαθέτει σήμερα μεγάλο αριθμό βάσεων δεδομένων, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως εργαλεία από τις υπηρεσιακές μονάδες της Τράπεζας για την εκτέλεση των σύνθετων εργασιών τους.

Στη σημερινή εποχή, η Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος δεν ακολουθεί μοναχική πορεία αλλά έχει συνάψει συνεργασίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμμετέχει σε διεθνείς ομάδες βιβλιοθηκών, όπως θα φανεί και από τις ομιλίες που θα ακολουθήσουν, ιδιαιτέρως στη δεύτερη ενότητα. Για παράδειγμα, τα τελευταία δύο χρόνια η Βιβλιοθήκη καθίσταται σταδιακά και κέντρο διαχείρισης πολλών ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Στον τομέα αυτό συνεργάζεται με άλλες βιβλιοθήκες και υπηρεσιακές μονάδες κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος.

Η Βιβλιοθήκη πλέον δεν εξυπηρετεί μόνο τη Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών, αλλά όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Τράπεζας, ενώ βέβαια εξυπηρετεί και το εξωτερικό κοινό. Αξίζει να σημειωθεί η συμβολή της στην επιμόρφωση του κοινού, μέσω και της παροχής πληροφόρησης για έννοιες και όρους που απέκτησαν βαρύνουσα σημασία στα χρόνια της κρίσης όπως για παράδειγμα το ΑΕΠ, τα spreads, το δημόσιο χρέος κ.α.

Είναι επίσης γεγονός ότι ως η αρτιότερη και πληρέστερη οικονομική βιβλιοθήκη της χώρας, η Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος, στη διάρκεια της 90χρονης πορείας της, εκτός από τα στελέχη της Τράπεζας, εξυπηρέτησε πολλούς οικονομολόγους και φοιτητές οικονομικής επιστήμης, οι οποίοι αργότερα κατέκτησαν σημαίνουσες θέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Για τη μεταλαμπάδευση βιωμάτων και συναισθημάτων, στη σημερινή εκδήλωση έχουν προσκληθεί να μιλήσουν ο κος Νίκος Παλαιοκρασσάς, τ. Υποδιοικητής, Διευθυντές, Προϊστάμενοι και χρήστες για να μοιραστούν μαζί μας τις εμπειρίες τους από τη Βιβλιοθήκη. Όταν προσλήφθηκα στην Τράπεζα της Ελλάδος το 1989, το γραφείο μου βρισκόταν απέναντι ακριβώς από την Βιβλιοθήκη. Η εγγύτητα αυτή μου έδινε την ευκαιρία να την επισκέπτομαι συχνά, αναζητώντας βιβλία για τις μελέτες μου.

Η Βιβλιοθήκη κρατάει και αναμιμνήσκεται το παρελθόν, ζει στο παρόν, οραματίζεται το μέλλον και αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του με γνώση και νέα έργα. Ανάγκες χωροταξίας και εκσυγχρονισμού οδήγησαν στην απόφαση για ανακαίνιση της Βιβλιοθήκης, η έναρξη της οποίας αναμένεται εντός του 2018. Υπενθυμίζω ότι η Βιβλιοθήκη βρίσκεται ακριβώς στην ίδια θέση από το 1938, έτος κατά το οποίο εγκαινιάστηκε το κτίριο της Τράπεζας επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Προσωπικό, τους Προϊσταμένους της Βιβλιοθήκης, τους Διευθυντές, στους οποίους υπαγόταν και υπάγεται η Βιβλιοθήκη, τις Διοικήσεις της Τράπεζας που την υποστήριζαν και την υποστηρίζουν και οι οποίοι την ανέδειξαν σε σημαίνον κέντρο γνώσης και πληροφόρησης για την Τράπεζα και την ελληνική κοινωνία. Η Βιβλιοθήκη θα εξακολουθήσει να έχει την υποστήριξη της Διοίκησης και στο μεγάλο έργο της ανακαίνισής της.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της σημερινής ημερίδας.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι