EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Other decisions: Decisions taken by the Governing Council of the ECB (in addition to decisions setting interest rates)

18/11/2011 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Εξωτερική επικοινωνία

Δέκατη επέτειος από την εισαγωγή των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων ευρώ

Στις 21 Οκτωβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων για τη δέκατη επέτειο από την εισαγωγή των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων ευρώ τον Ιανουάριο του 2002, έναν ενημερωτικό φάκελο ο οποίος θα δημοσιευθεί προσεχώς στον δικτυακό τόπο κάθε κεντρικής τράπεζας του Ευρωσυστήματος. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες για τον εορτασμό της δέκατης επετείου θα διατεθούν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Δραστηριότητες αγορών

Δεύτερο πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών

Στις 3 Νοεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τις τεχνικές λεπτομέρειες του δεύτερου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών. Σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές αγοράς

Πρότυπα προς χρήση από κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους στις πράξεις διαχείρισης συναλλαγματικών διαθεσίμων του Ευρωσυστήματος

Στις 9 Νοεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση του εγχειριδίου σχετικά με τα πρότυπα προς χρήση από κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους στις πράξεις διαχείρισης συναλλαγματικών διαθεσίμων του Ευρωσυστήματος ("Standards for the use of central counterparties in Eurosystem foreign reserve management operations"). Με τα εν λόγω πρότυπα διασφαλίζεται ότι η επιλογή φορέων παροχής υπηρεσιών εκκαθάρισης για τις πράξεις διαχείρισης συναλλαγματικών διαθεσίμων του Ευρωσυστήματος πληροί τρεις στόχους, και συγκεκριμένα: (i) την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση υποδομών από το Ευρωσύστημα• (ii) τη συνέπεια με τους ευρύτερους στόχους και τα καταστατικά καθήκοντα του Ευρωσυστήματος στον τομέα της εκκαθάρισης και του διακανονισμού• και (iii) την ουδέτερη στάση έναντι του κλάδου των υπηρεσιών εκκαθάρισης. Τα πρότυπα θα δημοσιευθούν προσεχώς στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Πρόγραμμα TARGET2-Securities (T2S)

Στις 17 Νοεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία-πλαίσιο, η οποία θα κοινοποιηθεί σύντομα στα κεντρικά αποθετήρια αξιών, καθώς και μία δέσμη οικονομικών κινήτρων για όσα μέρη την υπογράψουν νωρίς. Επιπλέον, ενέκρινε μια νέα έκδοση του εγγράφου απαιτήσεων χρηστών και την επικαιροποίηση των γενικών αρχών του T2S, ενώ εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2011/20 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων και διαδικασιών για την εφαρμογή των κριτηρίων βάσει των οποίων γίνεται δεκτή η πρόσβαση κεντρικών αποθετηρίων τίτλων στις υπηρεσίες του TARGET2-Securities. Περισσότερες πληροφορίες θα διατεθούν προσεχώς στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Δημοσίευση της έκθεσης αξιολόγησης της επίβλεψης του EURO1

Αφού ενέκρινε, τον Αύγουστο του 2011, τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την αξιολόγηση της επίβλεψης του EURO1, το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε, στις 4 Νοεμβρίου 2011, να δημοσιευθεί η εν λόγω αξιολόγηση. Το EURO1 είναι ένα σύστημα πληρωμών του ιδιωτικού τομέα για μεμονωμένες εγχώριες και διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ μεταξύ τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ. Η έκθεση αξιολόγησης, καθώς και σχετικό δελτίο Τύπου, διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

Επισκόπηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας - Δεκέμβριος 2011

Στις 17 Νοεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της επισκόπησης του Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ("Financial Stability Review – December 2011"), η οποία παρέχει μια περιεκτική αξιολόγηση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ζώνης του ευρώ να αντεπεξέρχεται σε δυσμενείς εξελίξεις και εξετάζει τις κυριότερες πηγές κινδύνων και αδυναμιών που απειλούν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η επισκόπηση αναμένεται να δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στα μέσα Δεκεμβρίου 2011.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με μέτρα εξυγίανσης και ανάκαμψης πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ιρλανδία

Στις 21 Οκτωβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/84), κατόπιν αιτήματος του υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με κρατική εγγύηση που καλύπτει ορισμένα δάνεια προς τα πιστωτικά ιδρύματα Dexia SA και Dexia Crédit Local SA στη Γαλλία

Στις 24 Οκτωβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/85), κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας της Γαλλίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με μέτρα σταθεροποίησης και ενδιάμεσες τράπεζες στη Ρουμανία

Στις 31 Οκτωβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/86), κατόπιν αιτήματος της Banca Naţională a României.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με υποθήκες και συμβάσεις δανείου για ακίνητα κατοικίας εκφρασμένες σε ξένο νόμισμα στην Ουγγαρία

Στις 4 Νοεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/87), κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας της Ουγγαρίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την παράταση της διάρκειας της εγγύησης που παρέχει το ιρλανδικό κράτος για αποδεκτές υποχρεώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων

Στις 7 Νοεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/88), κατόπιν αιτήματος του υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την καταβολή αύξησης του μεριδίου συμμετοχής της Πορτογαλίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από την Banco de Portugal

Στις 9 Νοεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/89), κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Πορτογαλίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με εγγύηση ζημιών στο πλαίσιο διευρυμένου συστήματος αποζημίωσης στη Δανία

Στις 9 Νοεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/90), κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης της Δανίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις τροποποιήσεις των κανόνων περί διανομής κερδών της Lietuvos Bankas

Στις 10 Νοεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/91), κατόπιν αιτήματος της Lietuvos bankas.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την προστασία από την παραχάραξη και την κιβδηλεία και τη διαφύλαξη της ποιότητας της κυκλοφορίας μετρητών στη Γερμανία

Στις 11 Νοεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/92), κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κρίσεων και τη σύσταση ανεξάρτητου Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Κύπρο

Στις 15 Νοεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/93), κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου.

Τραπεζογραμμάτια

Διεύρυνση του προγράμματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας τραπεζογραμματίων ευρώ μέσω τραπεζών-θεματοφυλάκων (extended custodial inventory - ECI)

Στις 21 Οκτωβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διεύρυνση της γεωγραφικής εμβέλειας του προγράμματος ECI - το οποίο είχε ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2008 - από την Ασία στη Βόρεια Αμερική και τη Μέση Ανατολή μέσω ανοικτού διαγωνισμού, καθώς και την παράταση του ισχύοντος τριετούς προγράμματος ECI έως την ανάθεση των συμβάσεων σε όσους υποψήφιους επιτύχουν στον διαγωνισμό για το νέο πρόγραμμα. Τα προγράμματα ECI διευκολύνουν τη διεθνή διανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ εκτός της ζώνης του ευρώ και παρέχουν σημαντικές συναφείς πληροφορίες.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι