EN

Ανακοινώσεις

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις 77ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος

27/04/2010 - Ανακοινώσεις

Γνωστοποιείται ότι στην 77η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Απριλίου 2010 και ώρα 12:00, παρευρέθησαν 72 μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.444.543 μετοχές σε σύνολο 19.864.886 μετοχών, ήτοι ποσοστό 42,51%.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

• Ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση του Διοικητή, τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2009, μετά της Έκθεσης των Ελεγκτών.

Ενέκρινε τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσης, που ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 228.160.613.- ως εξής:

 - για μέρισμα ευρώ 0,67 ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές
(12% του μετοχικού κεφαλαίου)

 

 ευρώ

 

 13.309.473.-

 - για αύξηση του έκτακτου αποθεματικού

 

 ευρώ

 

 17.500.000.-

 - για πρόσθετο μέρισμα ευρώ 1,73 ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές

 

 ευρώ

 

 34.366.253.-

 - για φόρο μερισμάτων (Άρθρο 6, ν.3296/2004)

 

 ευρώ

 

 15.891.909.-

 - υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο

 

 ευρώ

 

 147.092.978.-

Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος, που ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 2,40 ανά μετοχή, είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων [Σ.Α.Τ.] στις 4 Μαΐου 2010 [record date].

Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%, σύμφωνα με το ν. 3697/2008, άρθρο 18.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην ως άνω καταβολή μερίσματος ορίζεται η 30η Απριλίου 2010. Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή του μερίσματος.

Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίζεται η 10η Μαΐου 2010, η δε καταβολή του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων, ως εξής:

α) μέσω των χειριστών, δηλαδή των χρηματιστηριακών εταιριών που οι ίδιοι οι μέτοχοι έχουν επιλέξει και εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη του μερίσματος.
Η Τράπεζα θα πιστώσει στις 10 Μαΐου 2010 τους λογαριασμούς των χειριστών, οι οποίοι στη συνέχεια θα καταβάλουν τα χρήματα στους δικαιούχους. Σημειώνεται ότι ο επενδυτής δύναται να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση που έχει παράσχει στο χειριστή με σχετική αίτησή του στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), η οποία θα πρέπει να έχει υποβληθεί τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος.
β) απευθείας από την Τράπεζα της Ελλάδος, είτε με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που είχε δηλώσει ο μέτοχος είτε με επιταγή, στις περιπτώσεις που ο επενδυτής:
- δεν έχει εξουσιοδοτήσει το χειριστή του,
- έχει ανακαλέσει, με σχετική αίτησή του στην Ε.Χ.Α.Ε., την εξουσιοδότηση που είχε παράσχει στο χειριστή του για την είσπραξη του μερίσματος,
- οι μετοχές του τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της μερίδας του.

Πληρώτρια Τράπεζα θα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών, οι δικαιούχοι θα μπορούν να εισπράττουν το μέρισμά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος από τις 19 Μαΐου 2010.

Ενέκρινε την καταβολή αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου για το έτος 2010.
• Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρία Ernst & Young Α.Ε. ως ελεγκτή της Διαχείρισης του έτους 2010 και ενέκρινε την αμοιβή της.
• Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση του έτους 2009.
• Επανεξέλεξε τους κ.κ. Ιωάννη Γοζαδίνο και Γεώργιο Κασιμάτη ως μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Γραμματείας

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι