EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) - Νοέμβριος 2007

23/11/2007 - Δελτία Τύπου

Λειτουργικά θέματα

Ανανέωση των συμπληρωματικών πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης

Στις 8 Νοεμβρίου 2007 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ανανεώσει τις δύο συμπληρωματικές πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΠΠΜΑ) οι οποίες κατανεμήθηκαν τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο 2007 και λήγουν στις 23 Νοεμβρίου 2007 και 12 Δεκεμβρίου 2007 αντιστοίχως. Η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε σε δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα.

Κανονισμός της ΕΚΤ για τα ελάχιστα αποθεματικά

Στις 9 Νοεμβρίου 2007 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό σχετικά με μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετά την εισαγωγή του ευρώ στην Κύπρο και τη Μάλτα (ΕΚΤ/2007/11). Ο κανονισμός δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 17 Νοεμβρίου 2007 και διατίθεται επίσης στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές της αγοράς

Ενημερωτικό έντυπο σχετικά με το σύστημα ανταποκριτριών κεντρικών τραπεζών (Correspondent Central Banking Model – CCBM)

Στις 15 Νοεμβρίου 2007 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της αναθεωρημένης έκδοσης του ενημερωτικού εντύπου που αφορά τις διαδικασίες του CCBM για τους αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστήματος (CCBM procedures for Eurosystem counterparties) στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ το Δεκέμβριο του 2007.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

Σταθερότητα του τραπεζικού τομέα της ΕΕ (EU Banking Sector Stability)

Στις 8 Νοεμβρίου 2007 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση έκθεσης για τη σταθερότητα του τραπεζικού τομέα της ΕΕ (EU Banking Sector Stability), η οποία εξετάζει τη χρηματοπιστωτική κατάσταση του τραπεζικού συστήματος της ΕΕ και τους κινδύνους διατάραξης της σταθερότητάς του με βάση μια ευρεία κλίμακα δεικτών προληπτικής εποπτείας σε μακροοικονομικό επίπεδο και δεικτών αγοράς. Η έκθεση δημοσιεύθηκε στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 14 Νοεμβρίου 2007.

Επισκόπηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (Financial Stability Review) – Δεκέμβριος 2007

Στις 22 Νοεμβρίου 2007 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της έκδοσης που αφορά την επισκόπηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (Financial Stability Review – December 2007). Η επισκόπηση παρέχει μια περιεκτική αξιολόγηση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ζώνης του ευρώ να απορροφά διαταραχές και εξετάζει τις κυριότερες πηγές κινδύνων και αδυναμιών για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η εν λόγω επισκόπηση θα δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 10 Δεκεμβρίου 2007.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη μεταρρύθμιση της χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην Αυστρία

Στις 5 Νοεμβρίου 2007, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Αυστρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με τη μεταρρύθμιση της χρηματοπιστωτικής εποπτείας (CON/2007/33). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με το καθεστώς ελάχιστων αποθεματικών της Πολωνίας

Στις 13 Νοεμβρίου 2007, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Narodowy Bank Polski, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καθεστώτος ελάχιστων αποθεματικών όσον αφορά τη διάσπαση τραπεζών (CON/2007/34). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με ευρωπαϊκές στατιστικές που καταρτίζουν η Eurostat και οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες

Στις 14 Νοεμβρίου 2007, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της ΕΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές όσον αφορά την ανάπτυξη, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CON/2007/35). Η γνώμη θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη Σλοβενία

Στις 15 Νοεμβρίου 2007, κατόπιν αιτήματος της Σλοβενικής Υπηρεσίας πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με τα νέα καθήκοντα της Banka Slovenije όσον αφορά την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (CON/2007/36). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με νομοθετικές διατάξεις που αφορούν τίτλους στο Βέλγιο

Στις 19 Νοεμβρίου 2007, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών του Βελγίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με την εφαρμογή της κατάργησης τίτλων στον κομιστή στις ανώνυμες μετοχές έκδοσης της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2007/37). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Στατιστικά θέματα

Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων της ΕΚΤ στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών, η οποία περιλαμβάνει παρεκκλίσεις για την Κύπρο

Στις 15 Νοεμβρίου 2007 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε κατευθυντήρια γραμμή που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2002/7 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών, προκειμένου να περιληφθούν ορισμένες παρεκκλίσεις για την Κύπρο (ΕΚΤ/2007/13). Η κατευθυντήρια γραμμή θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ σχετικά με τη στατιστική δημοσίων οικονομικών, η οποία περιλαμβάνει παρεκκλίσεις για την Κύπρο

Στις 15 Νοεμβρίου 2007 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε κατευθυντήρια γραμμή που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2005/5 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις διαδικασίες ανταλλαγής στατιστικών πληροφοριών εντός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών στον τομέα της στατιστικής δημοσίων οικονομικών, προκειμένου να περιληφθούν ορισμένες παρεκκλίσεις για την Κύπρο (EΚΤ/2007/14). Η κατευθυντήρια γραμμή θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εταιρική διακυβέρνηση

Πρόεδρος της Επιτροπής Μεθοδολογίας Κόστους (Committee on Cost Methodology - COMCO)

Στις 8 Νοεμβρίου 2007 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Wolfgang Duchatczek (υποδιοικητή της Oesterreichische Nationalbank) ως πρόεδρο της COMCO. Η επιτροπή αυτή θεσπίστηκε πρόσφατα σύμφωνα με το άρθρο 9 του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΚΤ (ΕΚΤ/2004/2). Η θητεία του εν λόγω προέδρου αρχίζει αμέσως και θα λήξει στις 31 Αυγούστου 2010 ώστε να συμπίπτει με τη λήξη της θητείας όλων των προέδρων των Επιτροπών Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ και του προέδρου της Επιτροπής Προϋπολογισμού, οι οποίοι διορίστηκαν (ή επαναδιορίστηκαν) από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 19 Ιουλίου 2007 για τρία έτη.

Σύσταση της ΕΚΤ σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Στις 15 Νοεμβρίου 2007 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε σύσταση προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΕΚΤ/2007/12). Η σύσταση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 20 Νοεμβρίου 2007 και διατίθεται επίσης στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι