EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) - Δεκέμβριος 2008

19/12/2008 - Δελτία Τύπου

Λειτουργικά θέματα

Τροποποίηση της συμφωνίας για τις λειτουργικές διαδικασίες του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά το τρίτο στάδιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης

Στις 8 Δεκεμβρίου 2008 υπογράφηκε συμφωνία για την τροποποίηση της συμφωνίας της 16ης Μαρτίου 2006 (όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση της 20ής Δεκεμβρίου 2007) μεταξύ της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών εκτός της ζώνης του ευρώ για τη θέσπιση των λειτουργικών διαδικασιών του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά το τρίτο στάδιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Η συμφωνία θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Αλλαγές του λειτουργικού πλαισίου για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής

Στις 18 Δεκεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συνεχίσει να διενεργεί τις ΠΚΑ ως δημοπρασίες σταθερού επιτοκίου με κατανομή ολόκληρου του ποσού και μετά το τέλος της περιόδου τήρησης που λήγει στις 20 Ιανουαρίου 2009, για όσο διάστημα χρειαστεί, και τουλάχιστον μέχρι την τελευταία κατανομή της τρίτης περιόδου τήρησης του 2009, στις 31 Μαρτίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να αυξήσει εκ νέου το εύρος διακύμανσης των επιτοκίων των πάγιων διευκολύνσεων, το οποίο στις 9 Οκτωβρίου 2008 είχε μειωθεί σε 100 μονάδες βάσης γύρω από το ισχύον επιτόκιο της πράξης κύριας αναχρηματοδότησης, σε 200 μονάδες βάσης γύρω από το επιτόκιο της πράξης κύριας αναχρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, από τις 21 Ιανουαρίου, το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα αυξηθεί από 50 μονάδες βάσης σε 100 μονάδες βάσης πάνω από το επιτόκιο της πράξης κύριας αναχρηματοδότησης και το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα μειωθεί από 50 μονάδες βάσης σε 100 μονάδες βάσης κάτω από το επιτόκιο της πράξης κύριας αναχρηματοδότησης. Σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2008 και διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές της αγοράς

Ενημερωτικό έντυπο για το σύστημα ανταποκριτριών κεντρικών τραπεζών (ΣΑΚΤ)

Στις 15 Δεκεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της αναθεωρημένης έκδοσης του ενημερωτικού εντύπου σχετικά με τις διαδικασίες του ΣΑΚΤ για τους αντισυμβαλλόμενους του Ευρωσυστήματος (CCBM procedures for Eurosystem counterparties) στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ το Δεκέμβριο του 2008.

Επικαιροποίηση του καταλόγου των αποδεκτών συστημάτων διακανονισμού τίτλων στη ζώνη του ευρώ

Στις 17 Δεκεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο επικαιροποίησε την αξιολόγηση των συστημάτων διακανονισμού τίτλων που είναι αποδεκτά για το διακανονισμό των πιστοδοτικών πράξεων του Ευρωσυστήματος με βάση τα πρότυπα που είχαν δημοσιευθεί το 1998. Σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκε σήμερα στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εκκαθάριση εξωχρηματιστηριακών πιστωτικών παραγώγων μέσω κεντρικού αντισυμβαλλομένου

Στις 18 Δεκεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε την ανάγκη ενίσχυσης της υποδομής για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα εν όψει της συστημικής σημασίας τους και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίες αποσκοπούν στην εισαγωγή συστημάτων εκκαθάρισης εξωχρηματιστηριακών παραγώγων μέσω κεντρικού αντισυμβαλλομένου. Σύμφωνα με την προηγούμενη δήλωση του Σεπτεμβρίου 2001 σχετικά με την ενοποίηση της εκκαθάρισης μέσω κεντρικού αντισυμβαλλομένου και εν όψει του αποτελέσματος της συνάντησης που έλαβε χώρα στην ΕΚΤ στις 3 Νοεμβρίου 2008 (διατίθενται αμφότερα στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ), το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι υπάρχει ανάγκη τουλάχιστον ενός ευρωπαϊκού συστήματος εκκαθάρισης πιστωτικών παραγώγων μέσω κεντρικού αντισυμβαλλομένου και ότι, δεδομένης της δυνητικής συστημικής σημασίας των συστημάτων εκκαθάρισης και διακανονισμού τίτλων, αυτή η υποδομή θα πρέπει να βρίσκεται στη ζώνη του ευρώ.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

Έκθεση της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας σχετικά με το πλέγμα κινήτρων του μοντέλου δημιουργίας και διανομής δανείων

Στις 4 Δεκεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της έκθεσης της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας σχετικά με το πλέγμα κινήτρων του μοντέλου "δημιουργίας και διανομής δανείων" ("originate and distribute"). Η έκθεση παρουσιάζει τις κύριες εξελίξεις αυτού του μοντέλου τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της αναταραχής στις χρηματοπιστωτικές αγορές και αναλύει τη δομή των κινήτρων των κυριότερων εμπλεκόμενων φορέων και τις δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων στην αγορά διαρθρωτικής χρηματοδότησης. Τέλος, εξετάζει πιθανές ενέργειες της αγοράς και του Δημοσίου για τη διόρθωση της εσφαλμένης ευθυγράμμισης των κινήτρων που έχει εντοπισθεί. Η έκθεση δημοσιεύθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2008 και διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Έκθεση της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας σχετικά με τα καλυμμένα ομόλογα στην ΕΕ

Στις 5 Δεκεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της έκθεσης της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας σχετικά με τα καλυμμένα ομόλογα στην ΕΕ. Η έκθεση, στην οποία περιγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά των καλυμμένων ομολόγων και εξετάζονται συνοπτικά οι διαφορές με τους τίτλους που εξασφαλίζονται από περιουσιακά στοιχεία, αναλύει τις πιο μακροπρόθεσμες και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στις αγορές καλυμμένων ομολόγων της ΕΕ και διερευνά την επίδρασή τους στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις πιο πρόσφατες εξελίξεις στις αγορές καλυμμένων ομολόγων, συμπεριλαμβανομένης ειδικότερα της επίδοσής τους κατά τη διάρκεια της αναταραχής στις αγορές έως τα μέσα Νοεμβρίου του 2008. Η έκθεση δημοσιεύθηκε στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 17 Δεκεμβρίου 2008.

Έκθεση της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας σχετικά με τις αγορές ακινήτων εμπορικής χρήσης

Στις 18 Δεκεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της έκθεσης της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας σχετικά με τις αγορές ακινήτων εμπορικής χρήσης. Η έκθεση εξετάζει διαρθρωτικές και πιο πρόσφατες εξελίξεις στις αγορές ακινήτων εμπορικής χρήσης της ΕΕ, αναλύει το σχετικό βαθμό έκθεσης των τραπεζών της ΕΕ και διερευνά την επίδραση που ασκούν στη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος της ΕΕ οι εξελίξεις στις αγορές ακινήτων εμπορικής χρήσης. Η έκθεση δημοσιεύθηκε σήμερα στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συστάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ σχετικά με τις κρατικές εγγυήσεις για τα τραπεζικά χρεόγραφα και την τιμολόγηση των πράξεων κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης

Στις 18 Δεκεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να δημοσιεύσει δύο συστάσεις σχετικά με την παροχή κρατικών εγγυήσεων για την έκδοση χρεογράφων από τις τράπεζες και την τιμολόγηση των μέσων κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης, τις οποίες είχε προετοιμάσει στο πλαίσιο στήριξης της εφαρμογής της Δήλωσης του Παρισιού της 12ης Οκτωβρίου 2008. Αυτές οι συστάσεις, οι οποίες έχουν διαβιβασθεί στις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, διατίθενται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

Στις 21 Νοεμβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος της Българска народна банка (Bulgarian National Bank), το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Българска народна банка (Bulgarian National Bank) στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την εισαγωγή του ευρώ (CON/2008/73). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με βελγική νομοθεσία που αφορά κρατική εγγύηση

Στις 21 Νοεμβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών του Βελγίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με κρατική εγγύηση που αποβλέπει στην αποτροπή των εκροών ρευστότητας (CON/2008/74). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με φινλανδική νομοθεσία που αφορά επένδυση κρατικών κεφαλαίων σε τράπεζες καταθέσεων

Στις 24 Νοεμβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Φινλανδίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με επένδυση κρατικών κεφαλαίων σε τράπεζες καταθέσεων (CON/2008/75). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με μέτρα στη Σλοβενία για τη διατήρηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος

Στις 25 Νοεμβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σλοβενίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με κρατικές εγγυήσεις και άλλα μέτρα για τη διατήρηση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος (CON/2008/76). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με κοινοτική νομοθεσία που αφορά μεσοπρόθεσμη οικονομική στήριξη

Στις 25 Νοεμβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της ΕΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών (CON/2008/77). Η γνώμη θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με βουλγαρική νομοθεσία που αφορά συστήματα πληρωμών και διακανονισμού

Στις 26 Νοεμβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος της Българска народна банка (Bulgarian National Bank), το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με το ρόλο της Българска народна банка (Bulgarian National Bank) όσον αφορά τα ιδρύματα πληρωμών και τους χειριστές συστημάτων πληρωμών, καθώς και την εποπτεία των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού (CON/2008/78). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με ελληνική νομοθεσία που αφορά την ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία

Στις 27 Νοεμβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας στην οικονομία (CON/2008/79). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την παροχή στήριξης του Δημοσίου στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Πολωνία

Στις 28 Νοεμβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Πολωνίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με την παροχή στήριξης του Δημοσίου στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (CON/2008/80). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με μέτρα στη Ουγγαρία για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Την 1η Δεκεμβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Ουγγαρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με μέτρα ενίσχυσης του συστήματος χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης ενόψει της διατήρησης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2008/81). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την καταβολή των κερδών της Banco de España

Στις 2 Δεκεμβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας της Ισπανίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με την καταβολή των κερδών της Banco de España στο Δημόσιο Ταμείο (CON/2008/82). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Magyar Nemzeti Bank

Στις 2 Δεκεμβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Ουγγαρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με την προσαρμογή του καταστατικού της Magyar Nemzeti Bank στο κοινοτικό δίκαιο (CON/2008/83). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με κοινοτική νομοθεσία που αφορά τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος

Στις 5 Δεκεμβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της ΕΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με οδηγία για την ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος (CON/2008/84). Η γνώμη θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με γαλλική νομοθεσία που αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα

Στις 8 Δεκεμβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομίας, Βιομηχανίας και Απασχόλησης της Γαλλίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου για τα χρηματοδοτικά μέσα (CON/2008/85). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με σλοβακική νομοθεσία που αφορά την κυκλοφορία μετρητών στη Σλοβακία

Στις 8 Δεκεμβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος της Národná banka Slovenska, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με την κυκλοφορία μετρητών (CON/2008/86). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με ισπανική νομοθεσία που αφορά τα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού τίτλων

Στις 12 Δεκεμβρίου 2008, κατόπιν αιτήματος του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας της Ισπανίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του νόμου για τα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού τίτλων (CON/2008/87). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Διεθνής και ευρωπαϊκή συνεργασία

Πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας του Ευρωσυστήματος προς την κεντρική τράπεζα της Αιγύπτου

Στις 24 Νοεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΕΚΤ και της κεντρικής τράπεζας της Αιγύπτου, με το οποίο θεσπίζεται τριετές πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας του Ευρωσυστήματος για την ενίσχυση της τραπεζικής εποπτείας στην Αίγυπτο. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφηκε από τον Πρόεδρο της ΕΚΤ, κ. Trichet, και το Διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Αιγύπτου σε επίσημη τελετή στο Κάιρο στις 26 Νοεμβρίου 2008. Σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα και διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εταιρική διακυβέρνηση

Σύσταση της ΕΚΤ σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

Στις 5 Δεκεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε σύσταση προς το Συμβούλιο της ΕΕ σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (ΕΚΤ/2008/19). Η σύσταση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 17 Δεκεμβρίου 2008 και διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με την ποσότητα των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2009

Στις 11 Δεκεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2009 (ΕΚΤ/2008/20). Η απόφαση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ σχετικά με τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων

Στις 11 Δεκεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε κατευθυντήρια γραμμή που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/16 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΚΤ/2008/21). Η κατευθυντήρια γραμμή θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της ΕΚΤ

Στις 11 Δεκεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2006/17 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EΚΤ/2008/22). Η απόφαση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τα ποσοστά των μεριδίων συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ

Στις 12 Δεκεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση σχετικά με τα ποσοστά των μεριδίων συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2008/23). Η απόφαση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με την καταβολή του κεφαλαίου της ΕΚΤ από τις συμμετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες

Στις 12 Δεκεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την καταβολή του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις συμμετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕΚΤ/2008/24). Η απόφαση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τις μεταβιβάσεις μεριδίων κεφαλαίου της ΕΚΤ μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών

Στις 12 Δεκεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση σχετικά με τη θέσπιση των λεπτομερών διατάξεων για τις μεταβιβάσεις μεριδίων κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών και για την αναπροσαρμογή του καταβεβλημένου κεφαλαίου (ΕΚΤ/2008/25). Η απόφαση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ

Στις 12 Δεκεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2001/15 της 6ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΚΤ/2008/26). Η απόφαση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τη συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων της ΕΚΤ και συναφείς αναπροσαρμογές των απαιτήσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών που συνδέονται με τα συναλλαγματικά διαθέσιμα

Στις 12 Δεκεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την εισφορά στη συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και για την αναπροσαρμογή των ισοδύναμων προς τα μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα απαιτήσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕΚΤ/2008/27). Η απόφαση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με την καταβολή του κεφαλαίου της ΕΚΤ από τις μη συμμετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες

Στις 15 Δεκεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την καταβολή του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις μη συμμετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕΚΤ/2008/28). Η απόφαση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Αποφάσεις σχετικά με την αναβολή της έναρξης λειτουργίας του συστήματος της εκ περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου εντός του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και τις βασικές πτυχές της εφαρμογής του στο μέλλον

Στις 18 Δεκεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει το σημερινό σύστημα ψηφοφορίας και εξέδωσε απόφαση σχετικά με την αναβολή της έναρξης λειτουργίας του συστήματος της εκ περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου εντός του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2008/29). Η απόφαση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε απόφαση σχετικά με τις βασικές πτυχές της εφαρμογής του συστήματος της εκ περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου, οι οποίες θα περιληφθούν σε απόφαση που θα εκδοθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2008 και διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων (IRC)

Στις 18 Δεκεμβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε το σημερινό Υποδιοικητή της Banco de España, κ. José Viñals, νέο πρόεδρο της IRC. Η θητεία του αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2009 και θα λήξει στις 31 Αυγούστου 2010 ώστε να συμπίπτει με τη λήξη της θητείας όλων των προέδρων των Επιτροπών Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ, οι οποίοι διορίστηκαν (ή επαναδιορίστηκαν) από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 19 Ιουλίου 2007 για τρία έτη.

Σχέδιο προϋπολογισμού και προμηθειών της Υπηρεσίας Συντονισμού Προμηθειών του Ευρωσυστήματος (EPCO) για το 2009

Στις 18 Δεκεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο προϋπολογισμού και προμηθειών της EPCO για το 2009.

Έκδοση τραπεζογραμματίων και κερμάτων

Ετήσια έκθεση προόδου σχετικά με το πλαίσιο για τον εντοπισμό πλαστών τραπεζογραμματίων και τη διαλογή κατάλληλων προς κυκλοφορία τραπεζογραμματίων ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς φορείς που κατ' επάγγελμα χειρίζονται μετρητά

Στις 11 Δεκεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ενημερώθηκε για την καλή πρόοδο που σημειώθηκε το 2008 όσον αφορά την επίσημη υλοποίηση του πλαισίου για την ανακύκλωση μετρητών (Banknote Recycling Framework - BRF) στα πιστωτικά ιδρύματα και την εφαρμογή του από τους αποδέκτες, αποφάσισε ότι οι εθνικές κεντρικές τράπεζες θα συνεχίσουν να παρακολουθούν προσεκτικά τη συμμόρφωση των πιστωτικών ιδρυμάτων και των λοιπών φορέων που κατΆ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά με το εν λόγω πλαίσιο το 2009.

Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΚΤ

Εκ νέου δημοπράτηση του έργου κατασκευής των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων

Στις 28 Νοεμβρίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε την απόφασή του να δημοπρατήσει εκ νέου το έργο κατασκευής των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ στη Φραγκφούρτη. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, πρόκειται να δημοσιευθούν περίπου 15 ειδικές προσκλήσεις υποβολής προσφορών στη διάρκεια του 2009. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει κατά πόσο θα προχωρήσει στην υλοποίηση του σχεδίου στο τέλος του 2009.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι