EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) - Φεβρουάριος 2005

18/02/2005 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το πλαίσιο του Ευρωσυστήματος που διέπει τη σύσταση ασφαλειών (ενιαίος κατάλογος): ζητήματα σχετικά με τα τραπεζικά δάνεια

Σε συνέχεια προηγούμενης απόφασής του σχετικά με τη συμπερίληψη των τραπεζικών δανείων στον μελλοντικό ενιαίο κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων που γίνονται αποδεκτά ως ασφάλεια για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος (βλ. δελτίο Τύπου της ΕΚΤ της 5ης Αυγούστου 2004), το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2012, θα εφαρμόζεται ενοποιημένο καθεστώς για τη χρήση τραπεζικών δανείων ως ασφαλειών με ενιαίο όριο 500.000 ευρώ, καθώς και κοινό πλαίσιο του Ευρωσυστήματος για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας. Την 1η Ιανουαρίου 2007, θα τεθεί σε ισχύ ενδιάμεσο καθεστώς, βάσει του οποίου ορισμένες ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ θα επιλέξουν ήδη όριο τουλάχιστον 500.000 ευρώ. Δεν θα ισχύουν περιορισμοί στη χρήση τραπεζικών δανείων από τους αντισυμβαλλομένους. Το 2010 αυτό το ενδιάμεσο καθεστώς θα αναθεωρηθεί, με στόχο την προετοιμασία για τη μετάβαση στο ενοποιημένο καθεστώς το 2012.

Η εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ: Γενική Τεκμηρίωση για τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αναθεωρημένη έκδοση της Γενικής Τεκμηρίωσης και εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2005/2, η οποία τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή EΚΤ/2000/7, στην οποία προσαρτάται το εν λόγω έγγραφο. Η Γενική Τεκμηρίωση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 30 Μαΐου 2005, ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η νέα κατευθυντήρια γραμμή. Για ενημερωτικούς σκοπούς, τα έγγραφα αυτά θα δημοσιευθούν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 21 Φεβρουαρίου 2005 σε όλες τις επίσημες κοινοτικές γλώσσες.

 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

 Έκθεση προόδου για το ΤARGET2

Η έκθεση προόδου για το ΤARGET2 δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 8 Φεβρουαρίου 2005. Δίνει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τρία κύρια ζητήματα: τις υπηρεσίες, την τιμολόγηση και τη μετάπτωση στο TARGET2.

Σύνδεση της Narodowy Bank Polski με το TARGET

Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε να επιτρέψει στην Narodowy Bank Polski να συνδέσει το ΣΔΣΧ της με το σύστημα TARGET. Αυτή η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ στις 7 Μαρτίου 2005. Η κατευθυντήρια γραμμή EΚΤ/2005/1, η οποία παρέχει το νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία αυτής της σύνδεσης, εκδόθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2005 και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 3 Φεβρουαρίου 2005 και εν συνεχεία στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Αναθεώρηση εκ μέρους της Επιτροπής της εφαρμογής του πλαισίου Lamfalussy στη νομοθεσία που ρυθμίζει τις αγορές κινητών αξιών της ΕΕ - συνεισφορά του Ευρωσυστήματος στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης της Επιτροπής

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνεισφορά του Ευρωσυστήματος στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση εκ μέρους της Επιτροπής της εφαρμογής του πλαισίου Lamfalussy στη νομοθεσία που ρυθμίζει τις αγορές κινητών αξιών της ΕΕ. Σε γενικές γραμμές, το Ευρωσύστημα αξιολόγησε θετικά τα αποτελέσματα της διαδικασίας Lamfalussy και διατύπωσε συγκεκριμένες προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση. Τα σχόλια του Ευρωσυστήματος διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή στις 17 Φεβρουαρίου 2005 και θα δημοσιευθούν προσεχώς στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CON/2005/2)

Η γνώμη, την οποία ζήτησε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδόθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 4 Φεβρουαρίου 2005. Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 17 Φεβρουαρίου 2005 και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 18 Φεβρουαρίου 2005.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με σχέδιο κανονιστικής διάταξης για τη διαχείριση και διανομή τραπεζογραμματίων και κερμάτων σε ουγγρικά φιορίνια (CON/2005/3)

Η γνώμη, την οποία ζήτησε η Magyar Nemzeti Bank, εκδόθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 9 Φεβρουαρίου 2005. Δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 10 Φεβρουαρίου 2005.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για αναδιατύπωση της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 2000 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και της οδηγίας 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1993 για την επάρκεια των ίδιων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2005/4)

Η γνώμη, την οποία ζήτησε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδόθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 17 Φεβρουαρίου 2005. Θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 21 Φεβρουαρίου 2005 και στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία δημοσίων οικονομικών

 Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε κατευθυντήρια γραμμή η οποία καθορίζει τις διαδικασίες ανταλλαγής στατιστικών πληροφοριών εντός του ΕΣΚΤ στον τομέα της στατιστικής δημοσίων οικονομικών (ΕΚΤ/2005/5). Η κατευθυντήρια γραμμή θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Ενημέρωση της κατευθυντήριας γραμμής της ΕΚΤ σχετικά με τα νομισματικά και τραπεζικά στατιστικά στοιχεία

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε κατευθυντήρια γραμμή η οποία τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2003/2, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ορισμένες μεταβολές στις υποχρεώσεις και τις μορφές ανταλλαγής νομισματικών και τραπεζικών στατιστικών στοιχείων εντός του Ευρωσυστήματος (ΕΚΤ/2005/4). Η κατευθυντήρια γραμμή θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Σύσταση της ΕΚΤ σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banco de Portugal

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε σύσταση προς το Συμβούλιο της ΕΕ σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banco de Portugal (ΕΚΤ/2005/3). Η σύσταση θα δημοσιευθεί προσεχώς στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ και στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι