EN

Ομιλίες

  • Κοινοποίηση:

Μήνυμα του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα προς το προσωπικό της

05/01/2022 - Ομιλίες

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θέλω να πιστεύω ότι το 2021 θα καταγραφεί στην ιστορία ως η αρχή του τέλους της πανδημίας Covid-19 και της επιστροφής στην κανονικότητα. Ελπίζω αντίστοιχα  στο τέλος του 2022 να μπορέσουμε να πούμε με σιγουριά ότι η επιστήμη νίκησε την πανδημία.

Το 2021 η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετείχε ως μέλος του Ευρωσυστήματος στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) εξασφαλίζοντας ομαλές χρηματοπιστωτικές συνθήκες και συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου της σταθερότητας των τιμών. Συμμετείχε επίσης στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της εποπτικής πολιτικής  του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM). Τόσο η άσκηση νομισματικής πολιτικής όσο και η άσκηση εποπτικής πολιτικής πραγματοποιήθηκαν τη χρονιά που πέρασε κάτω από τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, και, μαζί με την άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής εκ μέρους των κυβερνήσεων των κρατών-μελών της ζώνης του Ευρώ, δημιούργησαν ασπίδα προστασίας της οικονομίας απέναντι στην πανδημία.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, στοχεύοντας στην ενίσχυση του ρόλου της σε θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, δημιούργησε το Κέντρο Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας για τον σχεδιασμό, τον συντονισμό, την υποστήριξη και την υλοποίηση δράσεων, αναφορικά με το κλίμα και τη βιωσιμότητα. Δεσμεύτηκε, επίσης στο πλαίσιο της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών COP26, να συμβάλλει, εντός των αρμοδιοτήτων της, στην επίτευξη του Στόχου που περιλαμβάνεται στο άρθρο 2.1(γ) της Συμφωνίας των Παρισίων. Τέλος εγκαινίασε την πρώτη μεγάλη έκθεση για την κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα με τίτλο «Οικονομία και κλίμα - Handle with Care» για τη διοργάνωση της οποίας συνεργάστηκαν περισσότερες από δέκα Διευθύνσεις με το Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τράπεζας.

Για τη μεγιστοποίηση της συμβολής της Τράπεζας της Ελλάδος σε θέματα χρηματοοικονομικής καινοτομίας, το 2021 δημιουργήθηκε το λεγόμενο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον. Στο Περιβάλλον αυτό, οι εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTechs) μπορούν να δοκιμάσουν τις καινοτόμες χρηματοοικονομικές προτάσεις τους υπό την καθοδήγηση και τη συνεργασία της Τράπεζας της Ελλάδος. Πρόσφατα, επίσης, τέθηκε σε λειτουργία το νέο μοντέλο  διακανονισμού άμεσων πληρωμών στην ελληνική συνιστώσα του συστήματος πληρωμών TARGET 2 που διαχειρίζεται η Τράπεζα. Πλέον οι άμεσες πληρωμές γίνονται φιλικότερες για τον χρήστη, δημιουργώντας την προοπτική ευρύτερης υιοθέτησής τους ως μέσου πληρωμών από το κοινό.

Η σκληρή δουλειά αλλά και το συγγραφικό έργο πολλών στελεχών της Τράπεζας της Ελλάδος συνέβαλαν και το 2021 στη συγγραφή της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, των Ενδιάμεσων Εκθέσεων Νομισματικής Πολιτικής και των Εκθέσεων Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Με τις εκθέσεις αυτές παρέχεται αντικειμενική και επιστημονικά θεμελιωμένη ενημέρωση, προσβάσιμη σε όλους.

Σε ό,τι αφορά στη βελτίωση της οργανωτικής  ικανότητας και ανθεκτικότητας, το έργο της Διοικητικής Αναδιοργάνωσης της Τράπεζας με την επωνυμία «Μέλλον» παράγει ήδη απτά αποτελέσματα που σταδιακά βελτιώνουν τον τρόπο που η Τράπεζα είναι οργανωμένη και λειτουργεί. Πρόσφατα ανακοινώθηκαν και οι πρώτες οργανωτικές μεταβολές που στοχεύουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στη λήψη αποφάσεων, ώστε η Τράπεζα της Ελλάδος να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις προκλήσεις της νέας εποχής και των τεχνολογικών εξελίξεων. Το 2022 επιδιώκεται να ολοκληρωθεί το σημαντικό αυτό έργο, καθώς η βελτίωση του τρόπου με τον οποίο η Τράπεζα είναι οργανωμένη και λειτουργεί, επηρεάζει θετικά το εργασιακό περιβάλλον και, τελικά, την παραγωγικότητα, την απόδοση και την εξέλιξή του προσωπικού.

Τη χρονιά που πέρασε το έμψυχο δυναμικό της Τράπεζας αυξήθηκε. Στους 42 νέους συναδέλφους εύχομαι καλή σταδιοδρομία.

Στοχεύοντας, τέλος, στην επαύξηση της καλής φήμης και της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Τράπεζα, για πρώτη φορά διοργανώθηκε ζωντανός διάλογος με εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων της Ελλάδας στο πλαίσιο της αναθεώρησης της Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Τα κανάλια επικοινωνίας με το ευρύ κοινό διευρύνθηκαν με τη δημιουργία λογαριασμού της Τράπεζας στο Twitter, ενώ αναβαθμίζεται οργανωτικά η λειτουργία της Επικοινωνίας.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Για όλους τους Έλληνες η χρονιά που πέρασε είχε μια ιδιαίτερη σημασία καθώς συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, η οποία οδήγησε στη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετείχε και υποστήριξε το εθνικό πρόγραμμα εορτασμού μέσα από ένα τρίπτυχο εμβληματικών συνεργειών, με σημαντικούς φορείς της χώρας. Ήταν  Χρυσός Χορηγός του Νομισματικού Προγράμματος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», συνδιοργάνωσε  τη μεγάλη  Έκθεση του Μουσείου Μπενάκη «1821 Πριν και Μετά» και διοργάνωσε, σε συνεργασία με την Alpha Bank, επιστημονική συνάντηση στο χώρο της οικονομικής ιστορίας με τίτλο «200 Χρόνια Ελληνικής Οικονομίας: Μεταξύ Κράτους και Αγοράς»

Ακολουθώντας το νήμα της νομισματικής  ιστορίας τα 200 αυτά χρόνια, σημειώνεται μια ακόμη σημαντική επέτειος το 2022. Τρεις ήταν οι σημαντικότεροι σταθμοί στη νεότερη νομισματική ιστορία της Ελλάδας: Τα τρία εθνικά νομίσματα. Ο Φοίνικας, το νόμισμα που σηματοδοτεί τη λήξη του απελευθερωτικού αγώνα και την έναρξη της νεότερης περιόδου του ελληνισμού, η Δραχμή το νόμισμα που ταυτίστηκε με την εξέλιξη και ανάπτυξη του ελληνικού κράτους και το Ευρώ το νόμισμα που σηματοδότησε την τοποθέτηση της Ελλάδας στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής οικογένειας και στην πρώτη γραμμή της πορείας προς την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση.

Η επέτειος της κυκλοφορίας του Ευρώ πριν από 20 ακριβώς χρόνια είναι ορόσημο στην ιστορία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η 1η Ιανουαρίου 2002, η ημέρα της ταυτόχρονης κυκλοφορίας του ευρώ στην Ελλάδα και σε 11 ακόμη κράτη-μέλη της ευρωζώνης ήταν η ημέρα της μεγαλύτερης νομισματικής μετάβασης που έγινε ποτέ. Η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετείχε τόσο στον σχεδιασμό και στην παραγωγή του νέου νομίσματος, όσο και στη μεγάλη κινητοποίηση, προκειμένου το νέο νόμισμα να φτάσει με ασφάλεια πρώτα στις εμπορικές τράπεζες και από εκεί σε όλους τους Έλληνες, σε ολόκληρη τη χώρα. Η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετείχε επίσης σε μια μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης, προκειμένου όλοι οι Έλληνες να υιοθετήσουν άμεσα το νέο  νόμισμα.

Είκοσι χρόνια μετά, στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Ευρωσύστημα συνεχίζουμε να υπηρετούμε τις ίδιες αρχές, και να εργαζόμαστε με τον ίδιο ζήλο για το Ευρώ, το νόμισμα που έχει φέρει τους Ευρωπαίους πιο κοντά.

Σας ευχαριστώ, για ακόμη μια φορά, για την εργατικότητα, την αφοσίωση και τη συνέπεια, με την οποία επιτελέσατε τα καθήκοντά σας τη χρονιά που πέρασε και σας καλώ να συνεχίσετε να εργάζεστε με τον ίδιο ζήλο, ώστε να συνεχίσουμε να είμαστε μια αποτελεσματική, αξιόπιστη και καινοτόμα κεντρική τράπεζα που χαίρει της εμπιστοσύνης της κοινωνίας.

Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, καλή υγεία και ευτυχισμένο και δημιουργικό το 2022!

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι