EN

Ομιλίες

  • Κοινοποίηση:

Χαιρετισμός του Υποδιοικητή Θεόδωρου Μητράκου στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πανελλαδικής έρευνας της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού για την κλιματική αλλαγή

18/09/2019 - Ομιλίες

Κυρίες και Κύριοι,

Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην Τράπεζα της Ελλάδος στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρώτης πανελλαδικής έρευνας σχετικά με τις αντιλήψεις των Ελλήνων πολιτών απέναντι στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και την αναγκαιότητα προσαρμογής στις νέες κλιματικές συνθήκες. ​

Ξεκινώντας θα ήθελα να αναφερθώ στις πρωτοβουλίες της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, ανταποκρινόμενη στον ευρύτερο θεσμικό της ρόλο και στο πλαίσιο της διαχρονικής της ενασχόλησης με τα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και τις κοινωνικές προεκτάσεις τους, είναι από τις πρώτες κεντρικές τράπεζες που έβαλε στην ατζέντα της το θέμα της κλιματικής αλλαγής, συστήνοντας το 2009, με πρωτοβουλία του τότε Διοικητή κ. Γ. Προβόπουλου, την Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ). Στόχος της Επιτροπής ήταν και παραμένει η ανάδειξη των κινδύνων και των ευκαιριών που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή και η ενσωμάτωσή τους στη χάραξη οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.

Σε διεθνές επίπεδο, η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετέχει ενεργά στο Δίκτυο Κεντρικών Τραπεζών και Εποπτικών Αρχών για ένα Πράσινο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System - NGFS). Πρόκειται για ένα δίκτυο που έχει συσταθεί με σκοπό την ενίσχυση της παγκόσμιας προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων και την ενδυνάμωση του ρόλου του χρηματοπιστωτικού συστήματος στον αγώνα για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη. Μέλη του Δικτύου είναι ​σήμερα κεντρικές τράπεζες χωρών που αντιπροσωπεύουν σχεδόν 50% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ενώ συμμετέχουν επίσης το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Παράλληλα, η Τράπεζα της Ελλάδος υιοθετεί και στηρίζει τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών, που πρόκειται να υπογραφούν την ερχόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών με θέμα τη Δράση για το Κλίμα. Οι Αρχές αυτές καθορίζουν το ρόλο και τις ευθύνες του τραπεζικού τομέα στη διαμόρφωση ενός πιο αισιόδοξου μέλλοντος, ευθυγραμμίζοντας τις εργασίες των τραπεζών με τους στόχους της παγκόσμιας κοινότητας και δημιουργώντας αξία όχι μόνο για τους μετόχους τους αλλά και για την κοινωνία ως σύνολο.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η Τράπεζα της Ελλάδος αναλαμβάνει δράσεις στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης αρχών κυκλικής οικονομίας, ορθολογικής διαχείρισης πόρων, ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού δυναμικού της και περιβαλλοντικής διαχείρισης των εργασιών της.

Κυρίες και Κύριοι,                                                                                                             

Η πρωτοποριακή έρευνα της ΕΜΕΚΑ με τίτλο: «Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα» (διαθέσιμη στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος), έχει τεκμηριωμένα αναδείξει ότι το κόστος της κλιματικής αλλαγής για την ελληνική οικονομία προβλέπεται ιδιαίτερα υψηλό. Στην περίπτωση μη δράσης για την κλιματική αλλαγή, το συνολικό αυτό κόστος, σωρευτικά μέχρι το 2100, εκτιμάται ότι μπορεί να φθάσει τα 701 δισεκ. ευρώ. Ωστόσο, στο πλαίσιο των εθνικών και των ευρωπαϊκών πολιτικών μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, ο μετασχηματισμός του παραγωγικού προτύπου σημαντικών τομέων της οικονομίας, όπως ο τουρισμός, η παραγωγή ενέργειας και ο πρωτογενής τομέας, προς ένα πρότυπο που θα ανταποκρίνεται στις αρχές της βιωσιμότητας μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την αειφόρο ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, οι δράσεις προσαρμογής αναμένεται να μειώσουν το κόστος των επιπτώσεων σχεδόν κατά 30%.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, το σχέδιο της οποίας συνέταξε η ΕΜΕΚΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Ακαδημία Αθηνών, προσδιορίζει αυτές ακριβώς τις δράσεις προσαρμογής, δίνοντας προτεραιότητα σε πολιτικές που έχουν θετικά αποτελέσματα για την απασχόληση και την ανάπτυξη.

Η πιο πρόσφατη σχετική δράση της Τράπεζας της Ελλάδος αφορά τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE-IP – AdaptInGR με τίτλο: “Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα”. Το οκταετές αυτό πρόγραμμα αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο έργο για την προσαρμογή της χώρας μας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με τη συμμετοχή 19 φορέων, μεταξύ άλλων, της Ακαδημίας Αθηνών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Περιφερειών, Δήμων και της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

H Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, η οποία δραστηριοποιείται από το 1972 με σημαντικό έργο για την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, στο κρίσιμο κομμάτι του προγράμματος LIFE-IP για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, έχει αναλάβει την πρώτη πανελλαδική έρευνα για τις πεποιθήσεις, απόψεις, γνώσεις και συμπεριφορά των Ελλήνων πολιτών απέναντι στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Η έρευνα αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των δράσεων για τη σχετική προσαρμογή της χώρας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι ως Τράπεζα της Ελλάδος σκοπεύουμε να συνεχίσουμε και να εντείνουμε την προσπάθεια ουσιαστικής συμβολής στο πεδίο της κλιματικής αλλαγής. Εξάλλου, είμαστε πεπεισμένοι ότι οι πολιτικές αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής όχι μόνο δεν αποτελούν τροχοπέδη, αλλά μπορούν και πρέπει να γίνουν αναπόσπαστο στοιχείο της εθνικής στρατηγικής για την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης τα επόμενα έτη.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσους συμμετείχαν στην υλοποίηση της έρευνας, η οποία θα παρουσιαστεί στη συνέχεια, καθώς και όλους εσάς που με την παρουσία σας εδώ σήμερα δείχνετε ότι συμμερίζεστε την ανάγκη ανάληψης άμεσης δράσης.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι