EN

Ανακοινώσεις

  • Κοινοποίηση:

Υποβολή πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ υπό ειδική εκκαθάριση»

11/04/2017 - Ανακοινώσεις

Με την υπ’ αριθμ. 173/1/18-12-2015 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (Φ.Ε.Κ.Β 2762/18-12-2015) ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοπονήσου» και τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου του άρθρου 145 του Ν. 4261/2014(ΦΕΚ Α΄107/5.5.2014) το οποίο αντικατέστησε τις διατάξεις του αρ. 68 του Ν. 3601/2007 (ΦΕΚ Α΄ 178/01.08.2007)

Ο Ειδικός Εκκαθαριστής του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοπονήσου» (υπό ειδική εκκαθάριση) ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων» και το διακριτικό τίτλο «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση A.E.», εδρεύουσα στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας 268), η οποία διορίστηκε με τη με αριθμό 182/1/04.04.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρ. 182/04.04.2016), που νόμιμα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 925/05.04.2016.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι συνέταξε και υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος ως αρμόδια Εποπτική Αρχή, Πίνακα Προσωρινής Διανομής, μετά την με αριθμό 221/11/17-3-2017 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 1 εδάφιο β΄ του άρθρου 6 του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων (180/3/22.2.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, ΦΕΚ Β΄ 717/17.3.2016), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των με αριθμό 41403/Β.1563/28.9.2012 και Γ.Δ.Ο.Π. 0000901 ΕΞ 2015/Χ.Π. 2217/30.6.2015 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2795/2012 και ΦΕΚ Β΄1303/30.06.2015, αντιστοίχως).

Οι προβλεπόμενες από τις ανωτέρω διατάξεις του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων ανακοινώσεις αναμένεται να δημοσιευθούν στις 11/4/2017 και στις 19/4/2017 η τελευταία.

Κάθε πιστωτής, σύμφωνα με το εδάφιο γ΄ παρ. 1 άρθρου 6 του ως άνω Κανονισμού, δικαιούται να λάβει, με δικά του έξοδα, από τον Ειδικό Εκκαθαριστή αντίγραφο του Πίνακα Προσωρινής Διανομής, και προς τούτο μπορεί να απευθύνεται στα γραφεία του πιστωτικού ιδρύματος Υπό Ειδική Εκκαθάριση Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ. 33 στην Κόρινθο από την 19/4/2017 έως και την 25/4/2017 και τις ώρες από 10:00πμ. έως 14:00μμ.Για κάθε τυχόν επιπλέον πληροφορία, κάθε πιστωτής μπορεί να απευθύνεται στα τηλέφωνα: 2130887000 και 2741085390.

Αθήνα, 10.4.2016

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ
“PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση A.E.”

Κωνσταντίνος Σ. Μητρόπουλος
Δ/νων Σύμβουλος

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι