EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2442/29.1.99 σχετικά με την επάρκεια των προβλέψεων των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι απαιτήσεών τους από πιστοδοτήσεις.

15/01/2003 - Δελτία Τύπου

Με την Πράξη Διοικητή / ΤΕ 2513/15.1.2003 η Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμόζει τους καθοριζόμενους στην ΠΔ/ΤΕ 2442/29.1.99 συντελεστές που εφαρμόζονται επί ορισμένων κατηγοριών απαιτήσεων σε καθυστέρηση των πιστωτικών ιδρυμάτων για τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού προβλέψεων. Οι ελάχιστες αυτές προβλέψεις καθορίζονται για εποπτικούς σκοπούς και συνδέονται με την αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Για την εν λόγω αναπροσαρμογή ελήφθησαν υπόψη:

  • η ταχεία πιστωτική επέκταση από την πρώτη εφαρμογή του συστήματος επάρκειας των προβλέψεων κατά το έτος 1999 μέχρι το τέλος του 2002.
  • η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου πιστοδοτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων
  • οι κατηγορίες απαιτήσεων των οποίων η χρονική διάρκεια καθυστέρησης στην εξυπηρέτησή τους, εμπεριέχει μεγαλύτερη πιθανότητα επισφαλειών στη διάρκεια του οικονομικού κύκλου.

Ειδικότερα:

  • Ο συντελεστής που εφαρμόζεται επί των απαιτήσεων από χορηγήσεις με καθυστέρηση 12 μηνών και άνω καθώς και σε οριστική καθυστέρηση αυξάνεται από 40% σε 50%. Ο συντελεστής για τις επισφαλείς απαιτήσεις αυξάνεται από 50% σε 60% .
  • Η προσαύξηση των γενικώς ισχυόντων συντελεστών προκειμένου περί καταναλωτικών δανείων, πιστωτικών καρτών και προσωπικών δανείων αυξάνεται από 30% σε 40%.
  • Η κατά 30% μείωση των γενικών συντελεστών που εφαρμόζονταν μέχρι σήμερα στα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια φυσικών προσώπων εξακολουθεί να ισχύει, εφόσον η σχέση του εκάστοτε υπολοίπου του δανείου, συνυπολογιζομένων όλων των τυχόν δανείων που αφορούν το ίδιο ακίνητο (όπως συμπληρωματικά στεγαστικά ή επισκευαστικά), δεν υπερβαίνει το 70% της εκάστοτε αξίας αντικειμενικού προσδιορισμού που καθορίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στην περίπτωση που το συνολικό ύψος των πιο πάνω δανείων υπερβαίνει το εν λόγω ποσοστό, ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται μόνο στο τμήμα των δανείων που αντιστοιχεί στο 70% της εκάστοτε αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
  • Παρέχεται εύλογη περίοδος προσαρμογής. Για την αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων τα ποσά που προκύπτουν από τις μεταβολές των συντελεστών προβλέψεων που καθορίζονται στη νέα Πράξη θα συνυπολογισθούν κατά ποσοστό 50% επί των στοιχείων της κεφαλαιακής επάρκειας της 30 Ιουνίου 2003 και κατά 50% επί των στοιχείων της 31 Δεκεμβρίου 2003.

Επισημαίνεται ότι:

  • το πλαίσιο προβλέψεων σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2442/29.1.99, όπως τροποποιείται με τη νέα Πράξη, δεν υποκαθιστά τα συστήματα εκτίμησης της πιθανής ζημιάς από πιστοδοτήσεις στη διάρκεια του οικονομικού κύκλου που αναπτύσσουν τα πιστωτικά ιδρύματα.

Συν.: ΠΔ/ΤΕ 2513/15.1.2003

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι