EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

23/10/2015 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Δραστηριότητες αγορών

Προσαρμογή της διαδικασίας διενέργειας αγορών στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς τιτλοποιημένων απαιτήσεων
 
Στις 17 Σεπτεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις στη δομή διακυβέρνησης του προγράμματος αγοράς τιτλοποιημένων απαιτήσεων (asset-backed securities purchase programme - ΑBSPP). Η αναλογία των αγορών που διενεργούν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες θα αυξηθεί μέσω της συμμετοχής της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique και ενός μεγαλύτερου αριθμού χωρών που καλύπτονται από τη Banque de France, καθώς και οι δύο κεντρικές τράπεζες θα ενεργούν ως διαχειριστές χαρτοφυλακίων του Ευρωσυστήματος για τη διενέργεια αγορών. Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

Έκθεση της ΕΚΤ για τις χρηματοπιστωτικές δομές - 2015

Στις 9 Οκτωβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της έκθεσης της ΕΚΤ για το 2015 σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές δομές (“Report on financial structures”). Η έκθεση, η οποία εξετάζει τα κύρια διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα στη ζώνη του ευρώ και τις βασικές εξελίξεις σε αυτόν, καλύπτει τόσο τον τραπεζικό τομέα όσο και τους λοιπούς φορείς χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, ειδικότερα ασφαλιστικές εταιρείες και ταμεία συντάξεων, καθώς επίσης και φορείς χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης εκτός των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών (γνωστοί ως «σκιώδης τραπεζικός» τομέας). Η έκθεση θα δημοσιευθεί προσεχώς στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές της αγοράς

Έκτακτη αξιολόγηση νέας άμεσης και έμμεσης ζεύξης βάσει των προτύπων για τη χρήση συστημάτων διακανονισμού τίτλων στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε νέες ζεύξεις ως αποδεκτές προς χρήση στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος: α) την άμεση ζεύξη της Euroclear Bank με τη VP Securities και β) την έμμεση ζεύξη της Euroclear Bank μέσω της VP Securities με τη VP Lux. Ο πλήρης κατάλογος όλων των αποδεκτών ζεύξεων είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη μετατροπή δανείων εκφρασμένων σε ελβετικό φράγκο στην Κροατία
Στις 18 Σεπτεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2015/32, με δική του πρωτοβουλία.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τον ορισμό της Lietuvos bankas ως αρχής εξυγίανσης
Στις 22 Σεπτεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2015/33, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Λιθουανίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με σχέδιο νόμου για την αγορά χρηματοδοτικών μέσων στη Σλοβενία
Στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2015/34, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Σλοβενίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων στην Ιταλία

Στις 16 Οκτωβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2015/35, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Ιταλίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με το κεντρικό μητρώο τραπεζικών λογαριασμών στην Τσεχική Δημοκρατία
Στις 16 Οκτωβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2015/36, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη ρύθμιση της χρηματοδοτικής μίσθωσης και των δραστηριοτήτων των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης στην Κύπρο

Στις 19 Οκτωβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2015/37, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Κύπρου.

Στατιστικά στοιχεία

Έρευνα σχετικά με τη χρηματαγορά του ευρώ - 2015

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση των αποτελεσμάτων που κατέγραψε η έρευνα σχετικά με τη χρηματαγορά του ευρώ για το 2015, η οποία παρουσιάζει τις βασικές εξελίξεις στη εν λόγω χρηματαγορά κατά το β΄ τρίμηνο του 2015 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο προηγούμενων ετών. Η έρευνα δημοσιεύθηκε στη συνέχεια στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, συνοδευόμενη από σχετικό δελτίο Τύπου.

Εταιρική διακυβέρνηση

Πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού της ΕΚΤ

Στις 6 Οκτωβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Pentti Hakkarainen, Υποδιοικητή της Suomen Pankki, στη θέση του προέδρου της Επιτροπής Προϋπολογισμού της ΕΚΤ (BUCOM) για τριετή θητεία. Η απόφαση έχει άμεση ισχύ.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Στις 6 Οκτωβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Joachim Nagel, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Deutsche Bundesbank, στη θέση του προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου (COMCO) για τριετή θητεία. Η απόφαση έχει άμεση ισχύ.

Τραπεζική εποπτεία

Τροποποιήσεις στις αποφάσεις όσον αφορά τη σημασία των πιστωτικών ιδρυμάτων

Στις 18 και 30 Σεπτεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις αποφάσεις που προτάθηκαν από το Εποπτικό Συμβούλιο όσον αφορά την τροποποίηση του καταλόγου των σημαντικών ιδρυμάτων και των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων. Ο διορθωμένος κατάλογος είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 49 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ.

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ όσον αφορά τα μέτρα έγκαιρης παρέμβασης και τα σημεία πτώχευσης ή κίνδυνου πτώχευσης

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθέτησε τις προτάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου για συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ όσον αφορά τα σημεία ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης δυνάμει του άρθρου 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ (EBA/GL/2015/03) και όσον αφορά την ερμηνεία των διαφόρων περιστάσεων όπου ένα ίδρυμα θεωρείται ότι βρίσκεται σε σημείο πτώχευσης ή κινδυνεύει να πτωχεύσει δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 6 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ (EBA/GL/2015/07). Η ΕΚΤ γνωστοποίησε στη συνέχεια στην ΕΑΤ ότι συμμορφώθηκε με τις προαναφερθείσες κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τα σημαντικά ιδρύματα που υπόκεινται στην εποπτεία της, από την ημερομηνία της κοινοποίησης αυτής.

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι