EN

Ομιλίες

  • Κοινοποίηση:

Χαιρετισμός από τον Διοικητή κ. Γεώργιο Προβόπουλο στην Ημερίδα της Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα «Αγορά ακινήτων: Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές»

29/04/2009 - Ομιλίες

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι,

Θα ήθελα πρώτα από όλα να σας καλωσορίσω στη σημερινή εκδήλωση. Η παρουσία σας καταδεικνύει με τον πιο σαφή τρόπο το μεγάλο και πολύπλευρο ενδιαφέρον που έχει η αγορά ακινήτων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε ότι η παρούσα χρηματοοικονομική κρίση, η οποία κλονίζει τη διεθνή οικονομία, είχε ως αφετηρία την αγορά ακινήτων στις ΗΠΑ.

Είναι σε όλους γνωστό ότι η αγορά ακινήτων έχει σημαντική συμμετοχή στην οικονομική δραστηριότητα των ανεπτυγμένων χωρών. Στη χώρα μας το 2008, οι επενδύσεις στην αγορά κατοικίας αποτελούσαν το 1/4 περίπου του συνόλου των επενδύσεων. Πέραν τούτου, τα μεγέθη που συνδέονται με την αγορά ακινήτων, όπως για παράδειγμα οι τιμές των ακινήτων, το ύψος των ενοικίων και τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων, επηρεάζουν την αγοραστική δύναμη αλλά και την αξία του πλούτου των νοικοκυριών. Ειδικά μάλιστα στην Ελλάδα, όπου το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου διακρατείται σε ακίνητα. Τα μεγέθη επομένως αυτά επηρεάζουν και τη ροπή των νοικοκυριών προς κατανάλωση και αποταμίευση, συνδιαμορφώνοντας έτσι τις συνθήκες που επηρεάζουν τη συνολική οικονομική δραστηριότητα και τον πληθωρισμό, αλλά και τη σταθερότητα και την ασφάλεια του χρηματοοικονομικού συστήματος.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως γνωρίζετε, είναι ο θεματοφύλακας της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύουμε συστηματικά τις πηγές κινδύνου που ενδέχεται να επηρεάσουν τη σταθερότητα αυτή. Παράλληλα, αξιολογούμε συνεχώς την ικανότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος να απορροφά αρνητικές επιδράσεις από ενδεχόμενες διαταραχές, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι παρενέργειες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την οικονομία. Η εμπειρία από την τρέχουσα κρίση έχει αναδείξει, δυστυχώς με επώδυνο τρόπο, την εξάρτηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας από την πορεία της αγοράς ακινήτων.

Παρά τη σημασία που έχει όμως η αγορά ακινήτων για τη σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη, στη χώρα μας υπάρχει ένα γενικό έλλειμμα πληροφόρησης και συστηματικής παρακολούθησης των δεδομένων που σχετίζονται με την αγορά αυτή. Δεν υπήρχε επίσης θεσμικός φορέας, που να χαίρει ευρείας εμπιστοσύνης, ο οποίος να καταγράφει και να αξιολογεί τεκμηριωμένα τις εξελίξεις στην αγορά. Η Τράπεζα της Ελλάδος έρχεται τώρα να καλύψει το συγκεκριμένο έλλειμμα αναλαμβάνοντας φιλόδοξες πρωτοβουλίες.

Πράγματι δημιουργήσαμε πρόσφατα μια ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα, η οποία έχει ως αντικείμενο τη συστηματική καταγραφή, επεξεργασία και ανάλυση των σχετικών με την αγορά ακινήτων στατιστικών στοιχείων. Πρόκειται για το Τμήμα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων, οι εργασίες του οποίου θα μας επιτρέψουν να έχουμε εφεξής μια εμπεριστατωμένη και ορθή εικόνα των εξελίξεων στον κλάδο, ώστε να διατυπώνουμε απόλυτα τεκμηριωμένες αξιολογήσεις για την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές του.

Μια πρώτη σημαντική κίνηση του Τμήματος είναι η κατασκευή επίσημου Δείκτη Τιμών Ακινήτων, μέσα από αναλυτικές πληροφορίες και στοιχεία που θα συλλέγει από τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας. Στόχος είναι η κατασκευή ενός αξιόπιστου δείκτη, με σύγχρονη επιστημονική μεθοδολογία, η οποία θα πιστοποιηθεί και από διεθνή φορέα. Ο δείκτης αυτός θα δημοσιεύεται σε τακτική βάση και σταδιακά θα καλύπτει ολοένα περισσότερες περιοχές της χώρας και κατηγορίες ακινήτων (π.χ. είδος ακινήτου, ηλικία ακινήτου κ.ά.).

Στόχος μας είναι να καλύψουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το έλλειμμα πληροφόρησης που προανέφερα. Την αξιόπιστη πληροφόρηση έχει ιδιαίτερη ανάγκη η εγχώρια αγορά, καθώς τα δεδομένα που κατά καιρούς τροφοδοτούν το δημόσιο διάλογο είναι κατά κανόνα πενιχρά, αποσπασματικά και στερούνται επαρκούς θεμελίωσης. Η βελτίωση και η διάχυση της πληροφόρησης με συστηματικό και επιστημονικά συνεπή τρόπο είναι βέβαιο ότι, εκτός των άλλων, θα διευκολύνει το έργο όχι μόνο των φορέων άσκησης πολιτικής αλλά και όλων των εμπλεκόμενων με την αγορά ακινήτων παραγόντων (μεσιτικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρίες, εκτιμητές, διαχειριστές χαρτοφυλακίων, επενδυτές κ.λπ.). Κατά συνέπεια, το όφελος για όλους θα είναι σημαντικό.

Η έγκαιρη και ορθή πληροφόρηση για τις εξελίξεις στις τιμές των ακινήτων θα διευκολύνει εξάλλου σοβαρά και τις τράπεζες στο να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ, καθώς θα είναι σε θέση να εκτιμήσουν ακριβέστερα την αξία των επενδυτικών τους χαρτοφυλακίων και συνεπώς να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα το σχετικό κίνδυνο.

Πιστεύω ότι οι πρωτοβουλίες μας αυτές θα συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας και του εύρους της διαθέσιμης πληροφόρησης καθώς και στην αξιόπιστη καταγραφή των τάσεων και των προοπτικών της αγοράς, συμβάλλοντας έτσι στη λειτουργία μιας πιο αποτελεσματικής αγοράς ακινήτων. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, αποτελεσματική αγορά είναι πρωτίστως εκείνη στην οποία όλοι οι συμμετέχοντες διαθέτουν επαρκή και σύμμετρη πληροφόρηση.

Στις παρουσιάσεις που θα ακολουθήσουν οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι μας θα έχουν την ευκαιρία να αναλύσουν και να αξιολογήσουν τα δεδομένα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ στελέχη της Τράπεζας θα περιγράψουν αναλυτικά τις πρωτοβουλίες που έχουμε ήδη δρομολογήσει. Μετά τις εισηγήσεις των ομιλητών θα έχετε την ευκαιρία να συμβάλλετε και εσείς παραθέτοντας απόψεις και εμπειρίες, ώστε να εμπλουτισθεί ο προβληματισμός μας για τα επιμέρους ζητήματα.

 

 

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι