EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και των μεσογειακών χωρών συναντώνται για την τρίτη Ευρωμεσογειακή διάσκεψη

25/01/2006 - Δελτία Τύπου

Η τρίτη Ευρωμεσογειακή διάσκεψη, στην οποία συμμετέχουν οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και των μεσογειακών χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ, συνδιοργανώθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και διεξήχθη στο Ναύπλιο στις 25 Ιανουαρίου 2006. Ως προετοιμασία για τη διάσκεψη αυτή, πραγματοποιήθηκε επιστημονική διημερίδα στην ΕΚΤ στη Φραγκφούρτη στις 21-22 Σεπτεμβρίου 2005, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων εμπειρογνωμόνων από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και των μεσογειακών χωρών-εταίρων.

Τους συμμετέχοντες στη διάσκεψη καλωσόρισαν ο κ. Jean-Claude Trichet, Πρόεδρος της ΕΚΤ, και ο κ. Nικόλαος Χ. Γκαργκάνας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Τη διάσκεψη παρακολούθησαν διοικητές και ανώτατα στελέχη από όλα τα μέλη του Ευρωσυστήματος, μεταξύ των οποίων ο κ. Lorenzo Bini Smaghi, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, καθώς και διοικητές και ανώτατα στελέχη των κεντρικών τραπεζών της Αλγερίας, της Κύπρου, της Αιγύπτου, του Ισραήλ, της Ιορδανίας, του Λιβάνου, της Λιβύης, της Μάλτας, του Μαρόκου, της Παλαιστινιακής Αρχής, της Συρίας, της Τυνησίας και της Τουρκίας. Τη διάσκεψη παρακολούθησαν επίσης ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ανώτατο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Tο Ευρωσύστημα θεωρεί εξαιρετικά σημαντικές τις διεθνείς επαφές και ανταλλαγές απόψεων με άλλες κεντρικές τράπεζες σε παγκόσμιο επίπεδο και η σχέση του με τις κεντρικές τράπεζες της περιφέρειας της Μεσογείου δεν αποτελεί εξαίρεση. Αυτή η Ευρωμεσογειακή διάσκεψη ήταν η τρίτη που διεξήχθη σε επίπεδο διοικητών κεντρικών τραπεζών. Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Νάπολη τον Ιανουάριο του 2004 και εγκαινίασε έναν πολυμερή διάλογο μεταξύ των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος και χωρών της Μεσογείου εκτός της ζώνης του ευρώ, ο οποίος συνεχίστηκε στη δεύτερη συνάντηση στις Κάννες το Φεβρουάριο του 2005. Η τρίτη αυτή διάσκεψη έδειξε ότι υπάρχει σταθερή βούληση να συνεχιστούν αυτές οι συναντήσεις ως τακτικό βήμα ενεργού και διαρκούς διαλόγου με τις κεντρικές τράπεζες των μεσογειακών χωρών. Οι διασκέψεις παγιώνουν, κατ' αυτόν τον τρόπο, τις διμερείς σχέσεις του Ευρωσυστήματος με τις κεντρικές τράπεζες της Μεσογείου σε ένα πλαίσιο πολυμερών συζητήσεων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Οι θεματικοί άξονες της διάσκεψης ήταν οι πρόσφατες οικονομικές και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις στις χώρες της Μεσογείου, ζητήματα και προκλήσεις που συνδέονται με τη διαδικασία απελευθέρωσης της κίνησης κεφαλαίων και η μεταρρύθμιση των μέσων άσκησης της νομισματικής πολιτικής στις μεσογειακές χώρες.

Πρόσφατες οικονομικές και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις στις χώρες της Μεσογείου

Οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη υπογράμμισαν το γεγονός ότι οι οικονομικές και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις στην περιφέρεια ήταν γενικά ευνοϊκές το 2005, καθώς σημειώθηκαν έντονοι ρυθμοί ανάπτυξης και ο πληθωρισμός παρέμεινε υπό έλεγχο, παρά κάποιες ανοδικές πιέσεις στις τιμές. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν επίσης ότι η περιφέρεια της Μεσογείου αντιμετωπίζει οικονομικές προκλήσεις, ιδίως τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σημαντικού ύψους δημοσιονομικά ελλείμματα και δημόσιο χρέος. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες συνέχισαν την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ανάγκη να δοθεί περαιτέρω ώθηση στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, με στόχο την αύξηση του αναπτυξιακού δυναμικού της περιφέρειας.

Απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων - ζητήματα και προκλήσεις

Οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη αξιολόγησαν τις εμπειρίες των μεσογειακών χωρών όσον αφορά τη διαδικασία απελευθέρωσης της κίνησης κεφαλαίων. Αν και οι διάφορες χώρες της περιφέρειας βρίσκονται σήμερα σε διαφορετικά στάδια αυτής της διαδικασίας, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η χρονική κλιμάκωση με την οποία πραγματοποιείται η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων έχει ιδιαίτερη σημασία, προκειμένου να αποκομισθούν τα πλήρη οφέλη από τις ελεύθερες κεφαλαιακές ροές. Επισήμαναν επίσης ότι το μακροοικονομικό πλαίσιο και το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα θα πρέπει να είναι αρκετά ισχυρά, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τυχόν προκλήσεις που σχετίζονται με την απελευθέρωση των κεφαλαιακών ροών.

Μεταρρύθμιση των μέσων άσκησης της νομισματικής πολιτικής στις χώρες της Μεσογείου

Οι συμμετέχοντες επίσης αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση των μέσων άσκησης της νομισματικής πολιτικής στις χώρες της Μεσογείου. Κατέγραψαν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην περιφέρεια όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη των αγορών χρήματος και λειτουργικών πλαισίων που βασίζονται στην αγορά. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν επίσης ποια είναι τα καλύτερα εργαλεία για την άσκηση νομισματικής πολιτικής όταν υπάρχει διαρθρωτικό πλεόνασμα ρευστότητας στον τραπεζικό τομέα, ένα ζήτημα που συχνά καλούνται να αντιμετωπίσουν οι κεντρικές τράπεζες των μεσογειακών χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ.

Φωτογραφικό Υλικό από την Διάσκεψη

Φωτογραφία 1: Οι συμμετέχοντες της Ευρωμεσογειακής διάσκεψης

Φωτογραφία 2: Συμμετέχοντες κατά την διάρκεια των εργασιών της Ευρωμεσογειακής διάσκεψης

Από αριστερά ο Διοικητής της κεντρικής Τράπεζας της Τυνησίας κ. Taoufik Baccar, ο Διοικητής της κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας κ. Christian Noyer, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κ.Jean-Claude Trichet, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Νικόλαος Χ. Γκαργκάνας και ο Διοικητής της κεντρικής Τράπεζας του Ισραήλ κ. Stanley Fischer.

Φωτογραφία 3: Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κ. Jean-Claude Trichet και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Νικόλαος Χ. Γκαργκάνας στη συνέντευξη Τύπου.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι