EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) - Απρίλιος 2008

25/04/2008 - Δελτία Τύπου

Λειτουργικά θέματα

Πρωτοβουλία STEP (Short-Term European Paper) – Παράταση της συμμετοχής του ΕΣΚΤ

Στις 24 Απριλίου 2008, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τραπεζών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παρατείνει τη συμμετοχή του ΕΣΚΤ στη διαδικασία σήμανσης STEP (την οποία είχε εγκρίνει τον Απρίλιο του 2006) για δύο ακόμη χρόνια έως το τέλος του Ιουνίου 2010.

Οικονομική, νομισματική και χρηματοπιστωτική κατάσταση

Ένατη έκθεση για διαρθρωτικά θέματα

Στις 24 Απριλίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την ένατη έκθεση για διαρθρωτικά θέματα (Structural Issues Report), η οποία καταρτίστηκε από την Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (μία από τις Επιτροπές του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ). Η έκθεση παρουσιάζει συνοπτικά τις βασικές εξελίξεις όσον αφορά την προσφορά εργασίας και τους προσδιοριστικούς της παράγοντες στη ζώνη του ευρώ την περίοδο 1996-2007 και εντοπίζει τις μελλοντικές προκλήσεις για τους φορείς χάραξης πολιτικής. Η έκθεση θα αποσταλεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 25 Ιουνίου 2008.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές της αγοράς

Συμβατότητα των υποδομών του SEPA (Single Euro Payments Area)

Στις 24 Απριλίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε λεπτομερείς όρους αναφοράς για τη συμπλήρωση των τεσσάρων κριτηρίων συμβατότητας του SEPA, τα οποία είχε εγκρίνει το Ευρωσύστημα τον Ιούλιο του 2007. Οι εν λόγω όροι αναφοράς θα δημοσιευθούν στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 28 Απριλίου 2008.

Διακυβέρνηση του T2S κατά τη φάση προδιαγραφών

Στις 24 Απριλίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη διακυβέρνηση του T2S κατά τη φάση προδιαγραφών του έργου, η οποία αναμένεται να διαρκέσει έως το τέλος του 2009. Μολονότι θα συνεχίσουν να ισχύουν οι γενικές ρυθμίσεις διακυβέρνησης για την τρέχουσα φάση που αφορά τις απαιτήσεις χρηστών, θα υπάρξουν μικρές τροποποιήσεις. Σύμφωνα με μία από αυτές τις τροποποιήσεις, μόνο τα κεντρικά αποθετήρια αξιών (Central Securities Depositories - CSD) και οι χρήστες που σαφώς στηρίζουν το T2S θα αποτελέσουν μέρος της μελλοντικής διακυβέρνησης του T2S, ενώ στην παρούσα φάση οι συμμετέχοντες της αγοράς εκπροσωπούνται ανεξάρτητα εάν υποστηρίζουν ή όχι το έργο.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

Αξιολόγηση του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) της ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Στις 31 Μαρτίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο κειμένου του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των αρχών χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, κεντρικών τραπεζών και υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη διασυνοριακή χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Το εν λόγω Μνημόνιο υπογράφηκε στη συνέχεια από τους Διοικητές των 27 εθνικών κεντρικών τραπεζών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, καθώς και από τον Πρόεδρο της ΕΚΤ, κατά την άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ecofin στο Brdo pri Kranju στις 4 Απριλίου 2008.

Έκθεση για τις προκλήσεις της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας σε υποψήφιες χώρες

Στις 3 Απριλίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τρίτη έκδοση της έκθεσης για τις προκλήσεις της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας σε υποψήφιες χώρες, με σκοπό να τη διαβιβάσει στον Οικονομικό Διάλογο υψηλού επιπέδου που θα διεξαχθεί με τις υποψήφιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 14 Μαΐου 2008. Η έκθεση αυτή, την οποία συνέταξε η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων (μία από τις επιτροπές του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ), επικεντρώνεται στις προκλήσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση της μετάβασης σε χρηματοπιστωτικά συστήματα μεγαλύτερου βάθους και περισσότερο προσανατολισμένων στην αγορά. Η έκθεση θα δημοσιευθεί προσεχώς με τη μορφή μελέτης στο πλαίσιο της σειράς "Occasional Papers" της ΕΚΤ.

Εξωτερική επικοινωνία

Ενημερωτικός φάκελος για τη σταθερότητα των τιμών

Στις 24 Απριλίου 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τα θετικά σχόλια των χρηστών του επικοινωνιακού προγράμματος που ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2005. Το εν λόγω πρόγραμμα απευθυνόταν σε δασκάλους και μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τις νεότερες γενεές ως προς τη σπουδαιότητα και τα οφέλη της σταθερότητας των τιμών. Ο ενημερωτικός αυτός φάκελος περιέχει μια ταινία κινουμένων σχεδίων διάρκειας 8 λεπτών, ένα ενημερωτικό φυλλάδιο για το μαθητή και το βιβλίο του καθηγητή. Διατίθεται σε όλες τις επίσημες κοινοτικές γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από το δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ όσον αφορά την κωδικοποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος

Στις 3 Απριλίου 2008, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της ΕΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη όσον αφορά την κωδικοποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος (CON/2008/15). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με νομοθετικές διατάξεις της Φινλανδίας για την ενοποίηση της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού και ασφαλιστικού τομέα

Στις 4 Απριλίου 2008, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Φινλανδίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με την ενοποίηση της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού και ασφαλιστικού τομέα (CON/2008/16). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με νομοθετικές διατάξεις του Λουξεμβούργου που αφορούν τον εκσυγχρονισμό του χρηματοπιστωτικού τομέα και το καταστατικό συνταξιοδοτικό σύστημα

Στις 15 Απριλίου 2008, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Δημόσιου Ταμείου και Προϋπολογισμού του Λουξεμβούργου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη σχετικά με τις αρμοδιότητες της Banque centrale du Luxembourg και το συνταξιοδοτικό σύστημα των υπαλλήλων της (CON/2008/17). Η γνώμη διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι