EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσεως 2012

21/01/2013 - Δελτία Τύπου

Εγκρίθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίαση της 21ης Ιανουαρίου 2013, οι ελεγμένες από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας για τη χρήση που έληξε στις 31-12-2012.

Στη χρήση 2012 αυξήθηκαν σημαντικά τα καθαρά έσοδα, ενώ για μία ακόμη χρονιά μειώθηκαν τα λειτουργικά έξοδα και ιδιαίτερα οι δαπάνες προσωπικού.

Τα κέρδη της Τράπεζας στη χρήση 2012 ανήλθαν σε 318,6 εκατ. ευρώ, έναντι 96,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Από τα κέρδη ποσό 305,3 εκατ. ευρώ θα μεταφερθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σε εφαρμογή σχετικής διάταξης του Καταστατικού της (άρθρο 71, παρ.3) και το υπόλοιπο θα διατεθεί στους μετόχους.

Το μικτό μέρισμα ανά μετοχή, που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας για διανομή, ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ έναντι 0,8375 ευρώ της χρήσεως 2011.

Η διανομή χαμηλού ποσού εκ των ετησίων καθαρών εσόδων της Τράπεζας, απορρέει από την ανάγκη σχηματισμού υψηλών προβλέψεων για την κάλυψη των κινδύνων και υποχρεώσεων που έχει αναλάβει. Η πρακτική αυτή ακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες του Ευρωσυστήματος, στο πλαίσιο της εφαρμογής της αρχής της συντηρητικότητας.

Ειδικότερα η Τράπεζα της Ελλάδος, ως μέλος του Ευρωσυστήματος, συνέβαλε καθοριστικά στη διασφάλιση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, παρέχοντας την αναγκαία ρευστότητα, ώστε να μετριαστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης χρέους και της δημοσιονομικής προσαρμογής στην πραγματική οικονομική δραστηριότητα της χώρας μας.

Ανάλυση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2012

-Έσοδα

Τα συνολικά καθαρά έσοδα από την άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, τους τόκους των χαρτοφυλακίων, τις προμήθειες και τα λοιπά έσοδα από τις εργασίες εσωτερικού και εξωτερικού διαμορφώθηκαν σε 2.995,5 εκατ. ευρώ έναντι 1.594,8 εκατ. ευρώ στη χρήση 2011, σημειώνοντας αύξηση κατά 87,8%.

Ειδικότερα:

- Τα καθαρά έσοδα από τόκους, χρηματοοικονομικές πράξεις και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος διαμορφώθηκαν σε 2.888,9 εκατ. ευρώ έναντι 1.458,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 98%,

- Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες μειώθηκαν κατά 27% και διαμορφώθηκαν σε 71,8 εκατ. ευρώ έναντι 98,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση,

- Τα έσοδα από μετοχές και συμμετοχές μειώθηκαν κατά 3,7 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 20,1 εκατ. ευρώ έναντι 23,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

- Τέλος, τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 14,6 εκατ. ευρώ έναντι 13,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 5%.

-Έξοδα

Τα γενικά λειτουργικά έξοδα της Τράπεζας πλην προβλέψεων (δαπάνες προσωπικού, συντάξεις, αποσβέσεις, λοιπά έξοδα) μειώθηκαν κατά 12,6 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 334,1 εκατ. ευρώ έναντι 346,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρά την επιβάρυνση με έκτακτες δαπάνες 10,3 εκατ. ευρώ, που απαιτήθηκαν για τον έλεγχο του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος. Σημαντική συμβολή στη μείωση των λειτουργικών εξόδων είχαν οι δαπάνες προσωπικού που μειώθηκαν κατά 25,1 εκατ. ευρώ (-13,7%), ενώ και οι λοιπές τακτικές δαπάνες διαχείρισης μειώθηκαν κατά 6,9 εκατ. ευρώ (-14,7%).

Στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας εξορθολογισμού των δαπανών της Τράπεζας, τα τρία τελευταία χρόνια μειώθηκαν τα λειτουργικά έξοδα, πλην προβλέψεων, κατά 105 εκατ. ευρώ (-23,9%). Στη μείωση αυτή σημαντική συμβολή είχε η μείωση των δαπανών προσωπικού κατά 49,1 εκατ. ευρώ (-23,7%).

Οι μειώσεις των λειτουργικών εξόδων πραγματοποιήθηκαν παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της Τράπεζας για τη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος (διενέργεια πρόσθετων ελέγχων, εργασίες για την ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών κ.λπ.), για την εποπτεία των ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς και τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης της χώρας μας.

Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις κατά πολύ αυξημένες υποχρεώσεις της, παρά τη σημαντική μείωση του προσωπικού της κατά την τελευταία πενταετία (μειώθηκε κατά 820 υπαλλήλους).

Οι προβλέψεις είναι σημαντικά ενισχυμένες και στη χρήση 2012 (κατά 2.342,7 εκατ. ευρώ) και έχουν διαμορφωθεί σε 6.213,5 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι προβλέψεις της Τράπεζας έχουν δημιουργηθεί για να καλύψουν, μεταξύ άλλων, έκτακτες ζημίες και επισφαλείς απαιτήσεις, πιστωτικούς κινδύνους, κινδύνους από τη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και τη μεταβολή των επιτοκίων, κινδύνους αντισυμβαλλομένων από πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος και γενικούς λειτουργικούς κινδύνους και υποχρεώσεις.

Σχετικός σύνδεσμος: Ισολογισμός 2012

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι