EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Η ΕΚΤ ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης όσον αφορά τον οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση της σημαντικότητας των μεταβολών στα υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου

16/12/2016 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

● Η ΕΚΤ εξηγεί τα κριτήρια για την έγκριση μεταβολών στα εσωτερικά υποδείγματα που χρησιμοποιούν οι τράπεζες υπό την άμεση εποπτεία της για να υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου και τον κίνδυνο προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου.

● Η ΕΚΤ δημοσιεύει σχέδιο οδηγού το οποίο τίθεται σε διαβούλευση.

● Η περίοδος δημόσιας διαβούλευσης αρχίζει σήμερα και λήγει στις 14 Φεβρουαρίου 2017.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την αξιολόγηση της σημαντικότητας των επεκτάσεων ή μεταβολών στα υποδείγματα για τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. Το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ προτίθεται να ερμηνεύσει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Ο οδηγός επικουρεί τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ στην εσωτερική αξιολόγηση που διενεργούν για τη σημαντικότητα των επεκτάσεων και μεταβολών στα εσωτερικά υποδείγματα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου και του κινδύνου προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης επιχειρηματικού εταίρου, αντλώντας όσο τον δυνατόν περισσότερα στοιχεία από τις προσεγγίσεις που έχουν ήδη καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) για άλλα είδη κινδύνου.

Σύμφωνα με τον κανονισμό για την κεφαλαιακή επάρκεια (Capital Requirements Regulation - CRR), τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιούν τη μέθοδο εσωτερικών προσεγγίσεων (internal model method - IMM) για τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου και την εξελιγμένη μέθοδο μέτρησης του κινδύνου προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου (advanced method for credit valuation adjustment risk - A-CVA) για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Αυτά τα εσωτερικά υποδείγματα επικεντρώνονται στα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα και τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων επειδή το άνοιγμα για αυτά τα προϊόντα υπολογίζεται με διαφορετικό τρόπο από ό,τι για τα παραδοσιακά δάνεια, τα οποία έχουν σε μεγάλο βαθμό σταθερό άνοιγμα. Τα αποτελέσματα αυτών των υποδειγμάτων αποτελούν έναν από τους συντελεστές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών βάσει του Πυλώνα 1. Για τις μεταβολές και επεκτάσεις και των δύο μεθόδων απαιτείται εποπτική έγκριση όταν τέτοιες μεταβολές ή επεκτάσεις κρίνονται ουσιώδεις.

Τα αποτελέσματα της παρούσας διαβούλευσης, η οποία αρχίζει σήμερα και λήγει στις 14 Φεβρουαρίου 2017, θα ληφθούν υπόψη κατά την ολοκλήρωση του οδηγού. Τα σχετικά έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνουν το σχέδιο οδηγού και τις απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις, είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ.

Η ΕΚΤ θα διοργανώσει στο πλαίσιο της διαβούλευσης δημόσια συζήτηση στις 13 Ιανουαρίου 2017. Πληροφορίες για τη δήλωση συμμετοχής στη δημόσια συζήτηση και τον τρόπο υποβολής σχολίων δημοσιεύονται επίσης στον δικτυακό τόπο. Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, η ΕΚΤ θα δημοσιεύσει τα σχόλια που έλαβε, συνοδευόμενα από έγγραφο παρατηρήσεων και αξιολόγηση των σχολίων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Rolf Benders, τηλ.: +49 69 1344 6925.

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι