EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Διευκρινίσεις σχετικά με δήλωση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τη Συνέντευξη Τύπου της 1/3/2005

07/03/2005 - Δελτία Τύπου

Με αφορμή δημοσιεύματα στον Τύπο και δηλώσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στις οποίες μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι "στον προϋπολογισμό της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2005 περιλαμβάνεται και πρόβλεψη για 660 εκατ. ευρώ λόγω εθελουσίας εξόδου των υπαλλήλων", διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Στην πρόσφατη Συνέντευξη Τύπου της 1/3/2005 ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Νικόλαος Χ. Γκαργκάνας αναφέρθηκε στην υποχρέωση της Τράπεζας της Ελλάδος, βάσει του Νόμου και του Καταστατικού της, να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων του προσωπικού της. Η υποχρέωση εμφάνισης ανάλογης πρόβλεψης στον ισολογισμό για την κάλυψη των συντάξεων του προσωπικού ισχύει και για τις εμπορικές τράπεζες κατ' ακολουθία της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από το έτος 2005, επισημαίνεται δε και στις εκθέσεις των εξωτερικών ελεγκτών. Η πρόβλεψη των 660 εκατ. ευρώ στον ισολογισμό του 2004 δεν συνεπάγεται άμεση δαπάνη και κατ' ουδένα τρόπο συνδέεται με εθελουσία έξοδο του προσωπικού, ζήτημα ως προς το οποίο δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση. Η πρόβλεψη αυτή δηλαδή αντιστοιχεί στην παρούσα αξία για μια υποχρέωση που θα συνεπάγεται ταμειακές εκροές σε βάθος χρόνου πολλών ετών.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, στην ίδια συνέντευξη ο Διοικητής αναφέρθηκε αυτοτελώς στη σκοπιμότητα αναδιοργάνωσης ορισμένων υπηρεσιακών μονάδων της Τράπεζας, ύστερα από διάλογο με τους εργαζόμενους, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε επαναπροσδιορισμό των αναγκών της σε προσωπικό. Εάν προκύψει θέμα αποχώρησης περιορισμένου αριθμού υπαλλήλων που δεν απέχουν πολύ από τη συνταξιοδότηση τότε θα εκτιμηθεί ο συσχετισμός κόστους και ωφέλειας για την Τράπεζα, δεδομένου ότι η αποχώρηση θα συνδυασθεί με περιορισμό των λειτουργικών της εξόδων. Επομένως δεν μπορεί να γίνεται λόγος για επιβάρυνση των φορολογουμένων με κόστος προγράμματος εθελουσίας εξόδου και μάλιστα με τα ποσά που αναφέρθηκαν.

 Σε ό,τι αφορά τον αριθμό του υπηρετούντος στην Τράπεζα της Ελλάδος προσωπικού, υπενθυμίζεται ότι από το σύνολο των 2.974 υπαλλήλων της το 1/3 περίπου υπηρετεί στα 27 υποκαταστήματα και τα 67 πρακτορεία με κύριο αντικείμενο τον χρηματοεφοδιασμό της αγοράς και την παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο και τους Δημόσιους Οργανισμούς στην περιφέρεια. Σημειώνεται επίσης ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως και άλλες κεντρικές τράπεζες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τις κύριες λειτουργίες της ως κεντρικής τράπεζας μέλους του Ευρωσυστήματος, έχει ευρύτερο κύκλο αρμοδιοτήτων που αφορούν ιδίως την παραγωγή τραπεζογραμματίων και κερμάτων με αυτοτελή υπηρεσιακή μονάδα (Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών) καθώς και τη διακίνησή τους σε όλη την επικράτεια, την εποπτεία του τραπεζικού συστήματος, την τήρηση των λογαριασμών και τη διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών του Ελληνικού Δημοσίου και Δημοσίων Οργανισμών, τη λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (ΗΔΑΤ) και το διακανονισμό των σχετικών συναλλαγών (άυλοι τίτλοι).

 Τέλος για το σχόλιο περί μη έγκαιρης επισήμανσης των προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας σημειώνεται ότι σε όλες τις παλαιότερες Εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος πάντοτε - παράλληλα με την ανάδειξη των θετικών επιδόσεων και της προόδου που είχε συντελεστεί - γινόταν επισήμανση των σοβαρών προβλημάτων της οικονομίας, τα οποία αντανακλούν ορισμένες χρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες της. Επίσης διατυπωνόταν με σαφήνεια η άποψη της Τράπεζας για το πώς η δημοσιονομική πολιτική, η πολιτική διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και οι κοινωνικοί εταίροι, μπορούν και πρέπει να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.

 Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής συγκεκριμένα σημεία παλαιότερων Εκθέσεων:

-- Ενδιάμεση Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική 2002 (Νοέμβριος 2002): σελ. 115-128.

 -- Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική 2002-2003 (Μάρτιος 2003): σελ. 111-112

 -- Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2002 (Απρίλιος 2003): σελ. 23-25, 65-81

-- Ενδιάμεση Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική 2003 (Οκτώβριος 2003): σελ. 17-18, 117-127

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι