EN

Ομιλίες

  • Κοινοποίηση:

Χαιρετισμός της Υποδιοικήτριας της Τράπεζας της Ελλάδος Χριστίνας Παπακωνσταντίνου στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων με θέμα «Μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή»

23/04/2024 - Ομιλίες

Αξιότιμοι κα και κε Υπουργοί,

Αξιότιμοι Γενικοί Γραμματείς,

Αξιότιμε Διοικητά του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων,

Κυρίες και κύριοι,

Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να συμμετάσχω στη σημερινή εκδήλωση, με αφορμή το πολύ σημαντικό έργο της ψηφιακής αναβάθμισης των συστημάτων και των υποδομών του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιου του Ταμείου από το 2022 και στηρίζει διαχρονικά τις προσπάθειες για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Το Ταμείο συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων δημοσίων οργανισμών που διακίνησαν κεφάλαια αρμοδιότητάς του μέσω των υποδομών της Τράπεζας της Ελλάδος.  Ο λογαριασμός Ταμειακής Διαχείρισής του στην κεντρική τράπεζα τηρείται ανελλιπώς από το έτος 1951. Σήμερα, με το ενιαίο πλαίσιο περί δημοσίου λογιστικού, το Ταμείο εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στους σημαντικότερους σε κεφάλαια Φορείς Γενικής Κυβέρνησης υπό το Σύστημα Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου.  Κατατάσσεται μάλιστα μεταξύ των Φορέων με τα σημαντικότερα μεγέθη κεφαλαίων στο Κοινό Κεφάλαιο και κυρίως στην Ταμειακή του Διαχείριση.  Στα κεφάλαια αυτά αποδίδονται πρόσοδοι οι οποίοι υπερέβησαν το 3,5% κατά την τελευταία διαχειριστική περίοδο.

Επιπρόσθετα, το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων έχει διαχρονική και πάγια συμμετοχή στη μετοχική σύνθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, κατέχοντας ποσοστό 0,34% επί του μετοχικού της κεφαλαίου και λαμβάνοντας μέρισμα που για τη χρήση του 2023 ανέρχεται σε 46.267 ευρώ.

Κυρίες και κύριοι,

Το σύγχρονο περιβάλλον ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων καθιστά επιβεβλημένη την ψηφιακή μετάβαση των φορέων και οργανισμών του Δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτό, το Ταμείο αναβαθμίζεται διαρκώς. Ήδη από τον Δεκέμβριο του 2020, το Ταμείο, με τη συνδρομή της Τράπεζας της Ελλάδος, διενεργεί το σύνολο των τραπεζικών του συναλλαγών με ηλεκτρονικές διαδικασίες, έχοντας προσχωρήσει στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή «ΔΙΑΣ Portal» προκειμένου να καταβάλλει όλες τις παροχές αρμοδιότητάς του, χωρίς έγχαρτες διαδικασίες. Μέσω αυτών των ψηφιακών υποδομών, το Ταμείο διενεργεί τις τριμηνιαίες πληρωμές μερισμάτων προς τους τους δικαιούχους, τους αναλογούντες φόρους επί των μερισμάτων, την μισθοδοσία των στελεχών του υπό την εποπτεία της ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

Από την ένταξη του στο νέο σύστημα πληρωμών του μέχρι σήμερα έχουν διακινηθεί από τα στελέχη του Φορέα περισσότερα από 1 δισεκ. ευρώ, μέσω 4 εκατ. εντολών πληρωμής. 

Η σημαντικού όγκου συναλλακτική δραστηριότητα μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος διενεργείται πλέον αποτελεσματικά, χωρίς την ανάγκη ενδιάμεσης μεταφοράς κεφαλαίων, με την απ’ ευθείας πληρωμή προς τους λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων στο εμπορικό τραπεζικό σύστημα και χωρίς την ανάγκη σύναψης επιπρόσθετων συμβάσεων ή άλλων γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Η πρόοδος που έχει συντελεστεί στον τομέα της ψηφιακής αναβάθμισης του Ταμείου θα παρουσιαστεί αναλυτικά από τον Διοικητή του και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνέχεια. Από την πλευρά μου, χαιρετίζω την πρωτοβουλία για την ανάληψη και ολοκλήρωση του έργου, χάρη στο οποίο και αξιοποιώντας τα ευρωπαϊκά κονδύλια το Ταμείο επεκτείνει το εύρος των ψηφιακών εργασιών του, αυξάνει την ποιότητα και την ταχύτητα των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και βελτιώνει την αποτελεσματικότητά του.

Η ψηφιακή εποχή δεν είναι πλέον μια «νέα εποχή» καθώς οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και υπηρεσίες αποτελούν ήδη αναπόσπαστο κομμάτι μεγάλου μέρους της καθημερινότητάς μας. Με την ολοκλήρωση του έργου που θα παρουσιαστεί σήμερα, η ψηφιοποίηση γίνεται κομμάτι της καθημερινότητας των εργαζομένων και των μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, προς όφελος των ιδίων και του κοινωνικού συνόλου.

Σας ευχαριστώ.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι