EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια) - Μάρτιος 2011

18/03/2011 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Νομισματική πολιτική

Συμμόρφωση των κεντρικών τραπεζών με την απαγόρευση νομισματικής χρηματοδότησης και προνομιακής πρόσβασης

Στις 17 Μαρτίου 2011, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της οποίας ανατίθεται στην ΕΚΤ το καθήκον να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των κεντρικών τραπεζών της ΕΕ με τις απαγορεύσεις που αναφέρονται στα άρθρα 123 και 124 της Συνθήκης και σε συναφείς κανονισμούς, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκθεση για το 2010. Περαιτέρω πληροφορίες για το θέμα αυτό θα είναι διαθέσιμες στην αντίστοιχη ενότητα της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΚΤ για το 2010, η οποία θα δημοσιευθεί στις 19 Απριλίου 2011.

Εξωτερική επικοινωνία

Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2010

Στις 17 Μαρτίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2010 η οποία θα παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα διατεθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ σε 21 επίσημες γλώσσες της ΕΕ στις 19 Απριλίου 2011.

Δραστηριότητες αγορών

Αποδοχή του μέσου διαβάθμισης Coface για τους σκοπούς του Πλαισίου του Ευρωσυστήματος για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας

Στις 18 Φεβρουαρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε το μέσο διαβάθμισης της εταιρείας Coface Serviços Portugal, S.A., προς χρήση στο Πλαίσιο του Ευρωσυστήματος για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας. Ο πλήρης κατάλογος των συστημάτων που αποδέχεται το Ευρωσύστημα για τους σκοπούς του εν λόγω πλαισίου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος με διακανονισμό έως τον Ιούλιο του 2011

Στις 3 Μαρτίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε μια σειρά αποφάσεων σχετικά με τα μη συμβατικά λειτουργικά μέτρα της ΕΚΤ. Περισσότερες πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες δημοπρασίας για τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος έως και τις 12 Ιουλίου 2011, διατέθηκαν σε σχετικό δελτίο Τύπου το οποίο δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές αγοράς

Κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2007/2 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2)

Στις 17 Μαρτίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/2 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2007/2 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2). Η κατευθυντήρια γραμμή θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

Θέση του Ευρωσυστήματος σχετικά με την πρόταση του IASB για τη λογιστική αντιστάθμιση κινδύνων

Στις 15 Μαρτίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την απάντηση του Ευρωσυστήματος στη δημόσια διαβούλευση του Οργανισμού Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board - IASB) σχετικά με τις προτάσεις του εν λόγω οργανισμού για τη βελτίωση των λογιστικών κανόνων που διέπουν τις δραστηριότητες αντιστάθμισης κινδύνων. Όταν ολοκληρωθούν, οι νέες απαιτήσεις για τη λογιστική αντιστάθμιση κινδύνων, οι οποίες αποσκοπούν στη μείωση της πολυπλοκότητας των κανόνων λογιστικής αντιστάθμισης κινδύνων και στην ευκρινέστερη αποτύπωση της οικονομικής ουσίας των κυρίαρχων στρατηγικών αντιστάθμισης κινδύνων, θα αποτελέσουν μέρος του νέου λογιστικού προτύπου για τα χρηματοδοτικά μέσα. Η απάντηση του Ευρωσυστήματος θα δημοσιευθεί προσεχώς στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Έκθεση της ΕΚΤ για τη χρηματοπιστωτική ενοποίηση στην Ευρώπη (2011)

Στις 17 Μαρτίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι η πέμπτη έκδοση της έκθεσης της ΕΚΤ για τη χρηματοπιστωτική ενοποίηση στην Ευρώπη θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ τον Μάιο του 2011. Στην εν λόγω έκδοση παρουσιάζεται η κατάσταση της χρηματοπιστωτικής ενοποίησης στη ζώνη του ευρώ και οι δραστηριότητες του Ευρωσυστήματος σχετικά με τη χρηματοπιστωτική ενοποίηση. Περιλαμβάνονται επίσης τα ακόλουθα τρία ειδικά θέματα: διαχείριση και επίλυση κρίσεων από τη σκοπιά της χρηματοπιστωτικής ενοποίησης, ασφαλιστικές εταιρείες και ταμεία συντάξεων στη ζώνη του ευρώ, εξελίξεις στην αγορά ομολόγων της ζώνης του ευρώ εν μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις της νομοθεσίας για το αμετάκλητο του διακανονισμού και για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας στη Λιθουανία

Στις 24 Φεβρουαρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/14), κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Οικονομικών της Λιθουανίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις της νομοθεσίας για το ταμείο εγγύησης καταθέσεων στη Ρουμανία

Στις 25 Φεβρουαρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/15), κατόπιν αιτήματος της Banca Naţională a României.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβάσεων αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου

Στις 3 Μαρτίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/17), κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία (Κωδικοποιημένο κείμενο)

 
Στις 4 Μαρτίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/18), κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την εκ νέου θέση σε κυκλοφορία τραπεζογραμματίων ευρώ στη Γαλλία

Στις 7 Μαρτίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/19), κατόπιν αιτήματος του Διοικητή της Banque de France.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με το κεντρικό μητρώο εταιρικών πιστώσεων στο Βέλγιο

Στις 8 Μαρτίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/20), κατόπιν αιτήματος της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, για λογαριασμό του υπουργείου Οικονομικών του Βελγίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ενίσχυση του ισπανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Στις 9 Μαρτίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/21), κατόπιν αιτήματος του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας της Ισπανίας.

Γνώμη της ΕΚΤ αναφορικά με σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση νομισματικής συμφωνίας με τη Γαλλική Δημοκρατία, που ενεργεί προς όφελος της γαλλικής υπερπόντιας κοινότητας του Αγίου Βαρθολομαίου

Στις 11 Μαρτίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/22), κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών στην Πολωνία

Στις 15 Μαρτίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/23), κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Πολωνίας.

Γνώμη της ΕΚΤ αναφορικά με σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την τροποποίηση του άρθρου 136 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με μηχανισμό σταθερότητας για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ

Στις 17 Μαρτίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/24), κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στατιστικά θέματα

Βελτιώσεις της ποιότητας των στοιχείων για τα δημόσια οικονομικά

Στις 17 Μαρτίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε την ποιότητα των στοιχείων για τα δημόσια οικονομικά και ενέκρινε προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωσή τους. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποστήριξε τη μείωση της προθεσμίας υποβολής στοιχείων όσον αφορά τους τριμηνιαίους δημόσιους λογαριασμούς στο πλαίσιο του προγράμματος διαβίβασης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών και τα στοιχεία που συνδέονται με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος σε ογδόντα πέντε ημέρες από την ημερομηνία λήξης της περιόδου για την οποία υποβάλλονται τα στοιχεία (t+85) έως το 2014 και σε ογδόντα δύο ημέρες (t+82) έως το 2017, ώστε να επιτυγχάνεται η συνολική κατάρτιση ολοκληρωμένων τριμηνιαίων λογαριασμών για τη ζώνη του ευρώ εντός ενενήντα ημερών από την ημερομηνία λήξης της περιόδου για την οποία υποβάλλονται τα στοιχεία (t+90).

Εταιρική διακυβέρνηση

Ετήσιοι λογαριασμοί της ΕΚΤ για το 2010

Στις 3 Μαρτίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τους ελεγχθέντες ετήσιους λογαριασμούς της ΕΚΤ για το οικονομικό έτος 2010. Οι ετήσιοι λογαριασμοί και σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκαν την ίδια ημέρα. Η έκθεση διαχείρισης για το 2010 θα δημοσιευθεί στην Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2010 στις 19 Απριλίου 2011.

Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με σύσταση του Συμβουλίου για τον διορισμό μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

 
Στις 3 Μαρτίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/16), κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι