EN

Ανακοινώσεις

  • Κοινοποίηση:

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο υπό ειδική εκκαθάριση-Ανακοίνωση έκδοσης απόφασης 847/2019 του ΠΠΑ και ορισμός δικασίμου συζήτησης της ασκηθείσας έφεσης του Ειδικού Εκκαθαριστή

24/09/2020 - Ανακοινώσεις

Περί α) έκδοσης της υπ’ αριθ. 847/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί της από 7.11.2016 και υπ’ αριθ. κατάθεσης 92951/1512/2016 έκθεσης εισαγωγής αντιρρήσεων του Ειδικού Εκκαθαριστή «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.» του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» και β) ορισμού δικασίμου συζήτησης της ασκηθείσας Έφεσης του ως άνω Ειδικού Εκκαθαριστή του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» κατά της ανωτέρω υπ’ αριθ. 847/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Με την υπ’ αριθ. 7/3/18.1.2013 απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης (ΦΕΚ Β’ 76/18.1.2013) ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 3601/2007 (ΦΕΚ Α’ 178/01.08.2007), ως ίσχυε.

Δυνάμει της υπ’ αρ. 182/1/04.04.2016 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β’ 925/05.04.2016) διορίστηκε νέος Ενιαίος Ειδικός Εκκαθαριστής στα υφιστάμενα υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων και το υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», και δη ​η Εταιρεία με την επωνυμία «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.», εδρεύουσα στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Γραβιάς 3 και Γρανικού).

Ο κ. Δαμιανός Μαυράκης, έχων την ειδική εντολή εκπροσώπησης του Ενιαίου Ειδικού Εκκαθαριστή «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.», δυνάμει της από 22.05.2020 εξουσιοδότησης του κ. Ξάνθου Βράχα, Διευθύνοντος Συμβούλου και Νομίμου Εκπροσώπου του ως άνω Ενιαίου Ειδικού Εκκαθαριστή, δυνάμει των από  20.12.2019 και 22.05.2020 Πρακτικών Συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Ενιαίου Ειδικού Εκκαθαριστή καταχωρισθέντων στο ΓΕΜΗ όπως εμφαίνεται στις ανακοινώσεις του με αρ. πρωτ. 1909948/7-1-2020 και 1983989/2-6-2020 αντίστοιχα,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ

A) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων (υπ’ αριθ. 180/3/22.02.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, δημοσιευθείσα στο υπ’ αριθ. 717/17.03.2016 ΦΕΚ Β’, όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις ΤτΕ ΕΠΑΘ 221/4 και 221/19/17.03.2017, δημοσιευθείσες στο υπ’ αριθ. 971/22.03.2017 ΦΕΚ Β’ και την απόφαση ΤτΕ ΕΠΑΘ 302/1/8.3.2019 δημοσιευθείσα στο υπ’ αριθ. 888/14.03.2019 ΦΕΚ Β’), το οποίο ορίζει ότι οι αντιρρήσεις κατά των απαιτήσεων από τον Ειδικό Εκκαθαριστή και οι αντιρρήσεις κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων του εδαφίου α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ανωτέρω Κανονισμού, εισάγονται αμελλητί από κοινού στο σύνολό τους ενώπιον του Πτωχευτικού Δικαστηρίου από τον Ειδικό Εκκαθαριστή, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 847/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί της από 14.11.2018 με υπ’ αριθ. κατάθεσης 108272/770/2018 Κλήσης, με την οποία επαναφέρθηκε προς συζήτηση η από 7.11.2016 και υπ’ αριθ. κατάθεσης 92951/1512/2016 έκθεση εισαγωγής αντιρρήσεων του Ειδικού Εκκαθαριστή του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία Υπό Ειδική Εκκαθάριση», η οποία συζητήθηκε κατά τη δικάσιμο της 12ης Δεκεμβρίου 2018 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήματος Εκουσίας Δικαιοδοσίας), ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. ενώπιον στην αίθουσα 12 του κτιρίου 6, με αριθμό πινακίου Ρ1/16.

Β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων (υπ’ αριθ. 180/3/22.02.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, δημοσιευθείσα στο υπ’ αριθ. 717/17.03.2016 ΦΕΚ Β’, όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις ΤτΕ ΕΠΑΘ 221/4 και 221/19/17.03.2017, δημοσιευθείσες στο υπ’ αριθ. 971/22.03.2017 ΦΕΚ Β’ και την απόφαση ΤτΕ ΕΠΑΘ 302/1/8.3.2019 δημοσιευθείσα στο υπ’ αριθ. 888/14.03.2019 ΦΕΚ Β’), το οποίο ορίζει ότι οι αντιρρήσεις κατά των απαιτήσεων από τον Ειδικό Εκκαθαριστή και οι αντιρρήσεις κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων του εδαφίου α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ανωτέρω Κανονισμού, εισάγονται αμελλητί από κοινού στο σύνολό τους ενώπιον του Πτωχευτικού Δικαστηρίου από τον Ειδικό Εκκαθαριστή και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2 του Πτωχευτικού Κώδικα, οι οποίες προβλέπουν ότι κατά της απόφασης του Δικαστηρίου επιτρέπεται μόνο έφεση, προέβη σε σύνταξη και κατάθεση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας) δικογράφου έφεσης (ΓΑΚ κατάθεσης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 50123/2020, ΕΑΚ κατάθεσης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 3889/2020 - ΓΑΚ κατάθεσης Τριμελούς Εφετείου Αθηνών: 5390/2020, ΕΑΚ κατάθεσης Τριμελούς Εφετείου Αθηνών: 4198/2020) κατά της υπ’ αριθ. 847/2019 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας), η οποία εξεδόθη Αθηνών επί της από 14.11.2018 με υπ’ αριθ. κατάθεσης 108272/770/2018 Κλήσης, με την οποία επαναφέρθηκε προς συζήτηση η από 7.11.2016 και υπ’ αριθ. κατάθεσης 92951/1512/2016 έκθεση εισαγωγής αντιρρήσεων του Ειδικού Εκκαθαριστή κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».

Η συζήτηση της ανωτέρω εφέσεως προσδιορίστηκε όπως λάβει χώρα ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας) στο Δ1 (-3 Υπόγειο) κατά τη δικάσιμο της 20ης Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., με αριθμό Πινακίου 2 στο Πινάκιο του 15ου Τμήματος Ενοχικού του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 145 παράγραφος 5 του ν. 4261/2014, και με δεδομένο ότι ο αριθμός των πιστωτών προς τους οποίους πρέπει να γίνει κοινοποίηση της έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 847/2019 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας), η οποία εξεδόθη επί του δικογράφου εισαγωγής αντιρρήσεων κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων υπερβαίνει τους εκατό (100), η κλήτευση των διαδίκων αντικαθίσταται με ανακοίνωση της προσδιορισθείσας δικασίμου από τον ειδικό εκκαθαριστή, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος (www.ekkatharisitt.gr) και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr) και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το ανωτέρω άρθρο προς γνώση των πιστωτών και για τις νόμιμες συνέπειες.

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, κάθε πιστωτής δικαιούται να λάβει, με δικά του έξοδα, αντίγραφο της κατατεθείσας έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 847/2019 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας) σε ηλεκτρονική μορφή και, κατόπιν αίτησής του και με έξοδα του ιδίου, αντίγραφο της ως άνω έφεσης σε έγχαρτη μορφή.

Για τη λήψη ηλεκτρονικού αντιγράφου της έφεσης, κάθε πιστωτής μπορεί να απευθύνεται στα γραφεία του Ενιαίου Ειδικού Εκκαθαριστή στο Μαρούσι, επί των οδών Γραβιάς 3 και Γρανικού, από την 02/10/2020 έως και 20/05/2021, Δευτέρα έως Παρασκευή, και τις ώρες 09:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. Για κάθε τυχόν επιπλέον πληροφορία, κάθε πιστωτής μπορεί να απευθύνεται στο τηλέφωνο: 2130887000.

Μαρούσι, 15/09/2020

Για τo Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία Υπό Ειδική Εκκαθάριση

Ο Ενιαίος Ειδικός Εκκαθαριστής

«PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία,

Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων»

(ΕΠΑΘ 182/1/04.04.16, ΦΕΚ Β’ 925/05.04.16)

νομίμως εκπροσωπών τo Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία

Υπό Ειδική Εκκαθάριση

Δαμιανός Μαυράκης

 

 

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι