EN

Ομιλίες

  • Κοινοποίηση:

Χαιρετισμός της Υποδιοικήτριας της Τράπεζας της Ελλάδος Χριστίνας Παπακωνσταντίνου στο 5ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.

04/04/2024 - Ομιλίες

Κύριες και κύριοι σύνεδροι καλημέρα,

Σας καλωσορίζω στο 5ο συνέδριο επαγγελματικής ασφάλισης που διεξάγεται εν μέσω σημαντικών αλλαγών στο τοπίο της επαγγελματικής ασφάλισης που φέρνει ο νόμος 5078, ο οποίος δημοσιεύθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Η βασική καινοτομία που εισάγει το νέο πλαίσιο συνίσταται στο ότι οι όροι που διέπουν  την επαγγελματική ασφάλιση συναρμόζονται σε ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο, προσφέροντας νομική σαφήνεια σε εργοδότες και εργαζόμενους.

Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης επαγγελματικών ταμείων πολλαπλών εργοδοτών, δηλαδή πολυεργοδοτικά ΤΕΑ. Αυτό θα επιτρέψει  τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας για την κάλυψη του επενδυτικού και διαχειριστικού κόστους, δίνοντας  έτσι τη δυνατότητα σε μικρότερους εργοδότες, οι οποίοι μπορεί να μη διέθεταν τους απαραίτητους πόρους για την ίδρυση και λειτουργία ενός εξατομικευμένου Ταμείου, να προσφέρουν αυτή την παροχή στους εργαζομένους τους. Με τη ρύθμιση αυτή αίρονται ουσιαστικά και οι εγχώριοι περιορισμοί οι οποίοι δημιουργούσαν στρέβλωση στον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ εγχώριων και Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης από άλλα κράτη μέλη  της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρμόδια αρχή για την εποπτική παρακολούθηση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, με ισχύ από 1/1/2025, ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία, όπως γνωρίζετε, είναι η εποπτεύουσα αρχή της ιδιωτικής ασφάλισης από το 2010.

Για την άσκηση των νέων εποπτικών αρμοδιοτήτων μας, προβλέπεται από τον νόμο η δυνατότητα έγκαιρης και κλιμακωτής εποπτικής παρέμβασης (ladder of intervention), ανάλογης του βαθμού μη συμμόρφωσης και σε όλα τα στάδια λειτουργίας των ΤΕΑ με γνώμονα την προστασία των μελών και δικαιούχων τους. Επίσης, διευρύνεται το φάσμα των περιπτώσεων όπου η εποπτική αρχή μπορεί να επέμβει στη λειτουργία ενός ΤΕΑ και αυξάνονται τα εποπτικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η εποπτική αρχή, καθώς αυτή θα έχει τη δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, να εφαρμόζει μέτρα εξυγίανσης σε ένα ΤΕΑ.

Με βάση τις διατάξεις του νόμου, η εποπτεία των ΤΕΑ από την Τράπεζα της Ελλάδος θα γίνεται με βάση την αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή με τρόπο που θα αρμόζει στο μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του κάθε Ταμείου. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει θέσει ως στόχο την επιτάχυνση των εποπτικών εγκρίσεων και των διαδικασιών ίδρυσης ΤΕΑ, μέσω της θεσμοθέτησης πρότυπων καταστατικών  που θα μπορούν να εφαρμόζονται αυτούσια, με ελάχιστες προσαρμογές, όπου απαιτούνται.

Επιδίωξη μας  είναι η διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας των ΤΕΑ και η ανάπτυξη του θεσμού, έτσι ώστε τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης να παρέχουν αξία στα μέλη τους και να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που δίνει ο νέος νόμος προκειμένου να βελτιωθεί η επάρκεια των συνταξιοδοτικών παροχών και να ενισχυθούν η αποταμίευση και οι επενδύσεις.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι για την επίτευξη των στόχων που προανέφερα, η εποπτική μας δράση θα έχει χαρακτήρα πρωτίστως συμβουλευτικό και προληπτικό, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή εφαρμογή των απαιτήσεων που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι