EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσεως 2007

17/03/2008 - Δελτία Τύπου

Εγκρίθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίαση της 17 Μαρτίου 2008, οι ελεγμένες από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας για τη χρήση που έληξε στις 31-12-2007.

Τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας, ανήλθαν στη χρήση 2007 σε 284,7 εκατ. ευρώ, έναντι 244,6 της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση κατά 16,4%.

Το συνολικό μέρισμα ανά μετοχή, που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας για διανομή, ανέρχεται σε 3,20 ευρώ, έναντι 2,90 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2006 και είναι αυξημένο κατά 10,3%.

Με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 31-12-2007 (€92), το προτεινόμενο μέρισμα αντιστοιχεί σε απόδοση 3,5%.

Από τα κέρδη της χρήσης 2007 ποσό 36 εκατ. ευρώ διατέθηκε για την ενίσχυση του έκτακτου αποθεματικού το οποίο ανήλθε σε 55 εκατ. ευρώ.

Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσεως 2007

Έσοδα

Τα συνολικά καθαρά έσοδα της Τράπεζας στη χρήση 2007 διαμορφώθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (μειώθηκαν κατά 0,6% και ανήλθαν σε 825,5 εκατ. ευρώ έναντι 830,9 εκατ. ευρώ το 2006).

Στη διαμόρφωση του παραπάνω αποτελέσματος συνέβαλε καθοριστικά η μείωση των κερδών από πράξεις swap, οι οποίες όπως και στην προηγούμενη χρήση, διενεργήθηκαν μετά από σχετική έγκριση της ΕΚΤ προκειμένου να ενισχυθεί η ειδική πρόβλεψη για την αντιμετώπιση των μελλοντικών υποχρεώσεων της Τράπεζας προς τα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού. Στη μείωση των κερδών από τις πράξεις swap (93,4 εκατ. ευρώ το 2007 έναντι 204,4 εκατ. ευρώ το 2006) οφείλεται κυρίως η μείωση του συνολικού καθαρού αποτελέσματος από χρηματοοικονομικές πράξεις (104 εκατ. ευρώ το 2007 έναντι 241,7 εκατ. ευρώ το 2006).

Αντιθέτως, τα καθαρά έσοδα από τόκους τα οποία αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων της Τράπεζας, διαμορφώθηκαν σημαντικά υψηλότερα, σημειώνοντας αύξηση κατά 27%. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 8,1%, ενώ σε 18,4% διαμορφώθηκε η αύξηση των λοιπών εσόδων.

Ειδικότερα:

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 540,9 εκατ. ευρώ έναντι 426,0 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Η εξέλιξη αυτή ήταν απόρροια της υψηλής απόδοσης των χαρτοφυλακίων της Τράπεζας.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 131,7 εκατ. ευρώ έναντι 121,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα έσοδα αυτά αφορούν κυρίως προμήθειες που εισπράττει η Τράπεζα από το Ελληνικό Δημόσιο για τις εργασίες που διενεργεί για λογαριασμό του, καθώς επίσης και προμήθειες από τη διαχείριση του Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων.

Τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 48,9 εκατ. ευρώ έναντι 41,3 εκατ. ευρώ το 2006. Αφορούν τα έσοδα από τις εργασίες του Ιδρύματος Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ), έσοδα από συμμετοχές, καθώς και το ποσό από την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος. Σημειώνεται ότι στα έσοδα αυτά δεν περιλαμβάνονται ποσά που αναλογούν στο μερίδιο της Τράπεζας επί των εσόδων της ΕΚΤ από το εκδοτικό της δικαίωμα και επί των καθαρών κερδών της, καθόσον η ΕΚΤ και στη χρήση 2007 παρακράτησε το σύνολο των κερδών της, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από το μερίδιό της (8%) επί της συνολικής αξίας των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ (εκδοτικό δικαίωμα της ΕΚΤ), προκειμένου να σχηματίσει πρόβλεψη για την αντιμετώπιση κινδύνων από τη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, των επιτοκίων και της τιμής του χρυσού.

Έξοδα

Τα συνολικά έξοδα στη χρήση 2007 διαμορφώθηκαν σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (μειώθηκαν κατά 7,7% και ανήλθαν σε 540,8 εκατ. ευρώ έναντι 586,2 εκατ. ευρώ το 2006).

Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν καθοριστικά οι μειωμένες προβλέψεις.

Ειδικότερα:

Οι συνολικές προβλέψεις που σχηματίστηκαν στη χρήση 2007, ανήλθαν σε 148,1 εκατ. ευρώ, έναντι 227,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Η μείωση αφορά την πρόβλεψη για την αντιμετώπιση των μελλοντικών υποχρεώσεων της Τράπεζας προς τα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού, η οποία ανήλθε σε 93,4 εκατ. ευρώ έναντι 204,4 εκατ. ευρώ το 2006. Τα ποσά αυτά, όπως προαναφέρθηκε, αφορούν κέρδη που προέκυψαν από πράξεις swap οι οποίες διενεργήθηκαν μετά από σχετική έγκριση της ΕΚΤ για το σκοπό αυτό.

Τα λειτουργικά έξοδα της Τράπεζας πλην των προβλέψεων (δαπάνες προσωπικού, συντάξεις, διοικητικές δαπάνες και λοιπά έξοδα, αποσβέσεις) αυξήθηκαν κατά 9,5% και ανήλθαν σε 392,7 εκατ. ευρώ, έναντι 358,6 εκατ. ευρώ το 2006. Η αντίστοιχη αύξηση για την προηγούμενη χρήση ήταν 11%.

Τα λειτουργικά έξοδα επηρεάστηκαν σημαντικά:

- Από τα αυξημένα ποσά που καταβλήθηκαν για συντάξεις. Όπως και στην προηγούμενη χρήση, και το 2007 αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης σημαντικός αριθμός υπαλλήλων (158).

- Από τις αυξημένες αποσβέσεις του κόστους εκτύπωσης τραπεζογραμματίων ευρώ.

- Από την αύξηση των λοιπών εξόδων στα οποία περιλαμβάνεται και η συνεισφορά της Τράπεζας προς τους πυροπαθείς.

Σημειώνεται ότι, η αύξηση των δαπανών για αποδοχές και λοιπές παροχές προσωπικού συγκρατήθηκε στο 6,7% παρά την έκτακτη επιβάρυνση λόγω της αναδιοργάνωσης της Τράπεζας. Η αντίστοιχη αύξηση για την προηγούμενη χρήση ήταν 6,1%.

Σημαντικότερες εξελίξεις στα βασικά μεγέθη της Τράπεζας στη χρήση 2007

Χρυσός

Τα συνολικά αποθέματα της Τράπεζας σε χρυσό διεθνών προδιαγραφών ανέρχονται σε 4,6 εκατ. ουγγιές (143,2 τόνοι), σημειώνοντας ελαφρά αύξηση κατά 25 χιλιάδες ουγγιές σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Σημαντικότερη ήταν η αύξηση που σημειώθηκε στην αξία του χρυσού σε ευρώ, η οποία ανήλθε στις 31-12-2007 σε 2,6 δισεκ. ευρώ έναντι 2,2 δισεκ. ευρώ στις 31-12-2006. Η αύξηση κατά 406 εκατ. ευρώ οφείλεται στην άνοδο της τιμής του.

Το συνολικό ποσό που έχει προκύψει από τη συνεχή κατά τα τελευταία χρόνια άνοδο της τιμής του χρυσού ανέρχεται σε 961,3 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό το οποίο έχει μεταφερθεί και τηρείται σε λογαριασμό αναπροσαρμογής, αντιπροσωπεύει αποθεματικό ασφαλείας έναντι πιθανών μελλοντικών δυσμενών εξελίξεων στη διακύμανση της τιμής του χρυσού.

Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων ευρώ

Στη χρήση 2007 αυξήθηκε κατά 1 δισεκ. ευρώ το μερίδιο της Τράπεζας στο σύνολο των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ και ανήλθε στις 31-12-2007 σε 16,3 δισεκ. ευρώ έναντι 15,3 δισεκ. ευρώ στις 31-12-2006. Η αύξηση αυτή ήταν απόρροια της αύξησης κατά 50 δισεκ. ευρώ της συνολικής αξίας των τραπεζογραμματίων ευρώ, η οποία ανήλθε στις 31-12-2007 σε 677 δισεκ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή είχε θετική επίπτωση στα αποτελέσματα της Τράπεζας, καθόσον συνδέεται με τη σημαντική μείωση κατά 2,5 δισεκ. ευρώ (μέση ετήσια μείωση το 2007) των υποχρεώσεων της Τράπεζας έναντι της ΕΚΤ που απορρέουν από το υπόλοιπο του λογαριασμού δοσοληψιών με το ΕΣΚΤ (TARGET), και επομένως και με τη μείωση των χρεωστικών τόκων που η Τράπεζα κατέβαλε το 2007 επί των υποχρεώσεων αυτών.

Διαχείριση Χαρτοφυλακίων

Και στη χρήση 2007 το μεγαλύτερο μέρος των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων της Τράπεζας, αφορούσε σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και χρεόγραφα σε ευρώ κυβερνήσεων χωρών της ζώνης του ευρώ. Η επιλογή αυτή είχε σαν αποτέλεσμα την περιορισμένη έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους και σε κινδύνους μεταβολής των τιμών των χρεογράφων, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών που επικράτησαν στις αγορές το 2007 και ιδιαίτερα της συνεχιζόμενης ανατίμησης του ευρώ έναντι των κυριότερων ξένων νομισμάτων.

¶σκηση νομισματικής πολιτικής

Στο πλαίσιο άσκησης της ενιαίας νομισματικής πολιτικής στις χώρες της ζώνης του ευρώ η Τράπεζα χορήγησε την αναγκαία ρευστότητα προς το πιστωτικό σύστημα, το μέσο ύψος της οποίας ανήλθε σε 4,7 δισεκ. ευρώ κατά τη διάρκεια της χρήσης 2007.

Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων

Η Τράπεζα προέβη σε αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας των ακινήτων στην εύλογη (αγοραία) αξία τους όπως αυτή προσδιορίστηκε από ανεξάρτητους εκτιμητές. Η υπεραξία που προέκυψε ύψους 71,5 εκατ. ευρώ, μεταφέρθηκε στο ειδικό αποθεματικό από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων το οποίο ανήλθε σε 541,6 εκατ. ευρώ.

Αναδιοργάνωση της Τράπεζας

Η Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί εντός του Ευρωσυστήματος προχώρησε σε συμφωνία με το Σύλλογο Υπαλλήλων της Τράπεζας σε οργανωτικές προσαρμογές των υπηρεσιακών της μονάδων.

Οι ρυθμίσεις που έλαβαν χώρα το 2007 αφορούσαν σε οργανωτικές μεταβολές μονάδων του Κεντρικού Καταστήματος και σε μείωση του δικτύου των Υποκαταστημάτων και των Πρακτορείων. Ανάλογες ρυθμίσεις θα γίνουν και τα επόμενα χρόνια.

Σημειώνεται ότι σε οργανωτικές προσαρμογές και σε σημαντικό περιορισμό του δικτύου των καταστημάτων τους έχουν προβεί όλες σχεδόν οι άλλες Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2007

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι