EN

Ανακοινώσεις

  • Κοινοποίηση:

Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές εκ μέρους των υπόχρεων προσώπων σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

30/10/2007 - Ανακοινώσεις

Η Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και των μετόχων της ειδικότερα, όσον αφορά την υποχρέωση γνωστοποίησης καθώς και τις διαδικασίες δημοσιοποίησης σε περίπτωση:

α. απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών, και

β. απόκτησης ή διάθεσης ή άσκησης σημαντικών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου,

που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και τις σχετικές υπ' αριθμ. 1/434/3.7.2007 και 33/3.7.2007, απόφαση και εγκύκλιο, αντίστοιχα, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Μέτοχος ο οποίος αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαίωμα ψήφου που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά (άρθρο 9 Ν. 3556/2007),  καθώς και κάθε πρόσωπο που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί σημαντικά ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου (άρθρο 10 Ν. 3556/2007), κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 9 του Ν.  3556/2007, ήτοι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου, συνεπεία των ανωτέρω, φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3, ή, εφόσον κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 10%, σημειώσει μεταβολή ίση προς ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη, υποχρεούται να ενημερώσει ταυτόχρονα τον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση το αργότερο  εντός 3 ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση ενημέρωσης (άρθρα 14 παρ. 2, 19 παρ. 4 του Ν.3556/2007 και κεφ. 1.4 της εγκυκλίου 33/3.7.2007 της Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς).

 Για τον υπολογισμό των παραπάνω ορίων σημειώνεται ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας της Ελλάδος ανέρχεται στο ποσό των € 88.994.690,40 διαιρούμενο σε 15.891.909 μετοχές (κοινές ονομαστικές μετά ψήφου), ονομαστικής αξίας € 5,60 η καθεμία.

 Η ταυτόχρονη ενημέρωση τόσο του εκδότη όσο και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πραγματοποιείται με την συμπλήρωση, υπογραφή και υποβολή από τα υπόχρεα πρόσωπα του ειδικού εντύπου γνωστοποίησης, υπόδειγμα του οποίου βρίσκεται ανηρτημένο στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.cmc.gov.gr. Το παράρτημα, το οποίο συνοδεύει το υπόδειγμα, συμπληρώνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα με τα προσωπικά τους στοιχεία και το πατρώνυμο και υποβάλλεται μόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 Το ορθά συμπληρωμένο και νόμιμα υπογεγραμμένο έντυπο γνωστοποίησης υποβάλλεται:

1.    στην Τράπεζα της Ελλάδος (εκδότης), Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Γραμματείας, Υπηρεσία Μετοχών, Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την ένδειξη «γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007». Η υποβολή μπορεί να γίνει και με αποστολή στο fax με αριθμό 210 3202844 με συνοδευτικό φύλλο αποστολής στο οποίο θα περιέχονται τα στοιχεία του αποστολέα, τηλέφωνα επικοινωνίας, πλήθος αποστελλομένων σελίδων και υπογραφή.

2.   στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62 Αθήνα και απευθύνεται στη Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο Τμήμα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιριών, με την ένδειξη «γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007». Η υποβολή γίνεται και με αποστολή στο fax με αριθμό 210 3377243. Στην περίπτωση αυτή το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής το οποίο πρέπει να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας και τον αριθμό των αποστελλομένων σελίδων. Τέλος ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου.

Ως νόμιμα υπογεγραμμένη θεωρείται η γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του ίδιου του υπόχρεου προσώπου ή άλλου προσώπου, νόμιμα εξουσιοδοτημένου. Σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε κάθε περίπτωση, μαζί με τη γνωστοποίηση υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία και ισχύουν εφεξής μέχρι την ανάκλησή τους.

 Σε σχέση με τα ανωτέρω επισημαίνονται τα εξής:

·        Αναλυτικότερες πληροφορίες εμπεριέχονται στο Ν. 3556/2007, στην 1/434/3.7.2007 απόφαση και 33/3.7.2007 εγκύκλιο της Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες βρίσκονται ανηρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της www.cmc.gov.gr.

·        Μετά την αλλαγή του τρόπου δημοσιοποίησης των μεταβολών σημαντικών συμμετοχών, δοθείσης της εφαρμογής του Ν. 3556/2007 και της συνακόλουθης κατάργησης του ΠΔ 51/1992, δεν προβλέπεται πλέον η καταβολή πόρου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

·        Αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος, τηλ. 210 3202064, 210 3202051, fax: 210 3202844.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι