EN

Ανακοινώσεις

  • Κοινοποίηση:

Πρόσκληση προς τους κ.κ. Μετόχους για αποϋλοποίηση μετοχών - Εκποίηση ενσώματων ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος

13/06/2006 - Ανακοινώσεις

Η Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνέχεια προηγουμένων σχετικών ανακοινώσεών της, υπενθυμίζει στους κ.κ. Μετόχους ότι, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 3371/2005 (ΦΕΚ Α΄ 178/14.7.2005) «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις», καθώς και την πρόσφατη απόφαση 1/380/4.5.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄ 657/25.5.2006), όλες οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενσώματες ονομαστικές μετοχές θα πρέπει να αποϋλοποιηθούν εντός δώδεκα μηνών από έναρξη ισχύος του παραπάνω Νόμου (14.7.2005).

Προς τούτο, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι που δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους, να προσέλθουν, το συντομότερο και ει δυνατόν μέχρι την 5η Ιουλίου 2006, στο Τμήμα Γραμματείας - Υπηρεσία Μετοχών του Κεντρικού Καταστήματος ή στα κατά τόπους Υποκαταστήματα αν διαμένουν εκτός Αττικής, προκειμένου να αποϋλοποιήσουν τις μετοχές τους.

Μετά την πάροδο της τασσόμενης από το νόμο προθεσμίας των δώδεκα μηνών , η Τράπεζα της Ελλάδος θα υποβάλει προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα εκποίησης, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, των μετοχών που δεν θα έχουν αποϋλοποιηθεί, το δε προϊόν της εκποίησης θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όπου θα είναι στη διάθεση των δικαιούχων.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, με νεώτερη ανακοίνωσή της, θα ενημερώσει τους δικαιούχους μετόχους για το αποτέλεσμα της εκποίησης και τη διαδικασία είσπραξης του αναλογούντος ποσού.

Σημειώνεται ότι, κατά την αποϋλοποίηση, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να νομιμοποιεί τους μετόχους εκείνους που είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιό της και χωρίς την προσκόμιση του τίτλου που ενσωματώνει τα μετοχικά τους δικαιώματα.

Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αποϋλοποίησης, προϋπόθεση αποτελεί το άνοιγμα για κάθε μέτοχο μερίδας επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Σε περίπτωση που ο μέτοχος δεν έχει μερίδα στο Σ.Α.Τ., για να την αποκτήσει, πρέπει να απευθυνθεί σε οποιονδήποτε χειριστή λογαριασμού, δηλαδή Χρηματιστηριακή Εταιρεία ή Τράπεζα Θεματοφύλακα.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την προσέλευσή τους στις Υπηρεσίες της Τράπεζας πρέπει να προσκομίζουν:
- Aντίγραφο μερίδας επενδυτή στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων Σ.Α.Τ. από Χρηματιστηριακή Εταιρεία ή Τράπεζα Θεματοφύλακα,
- Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο, και
-Eξουσιοδότηση, σε περίπτωση που προσέρχεται εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, φέρουσα βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να φροντίσουν έγκαιρα για την τακτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Γραμματείας, Υπηρεσία Μετοχών, Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα, τηλ. 210-320 2064, 210-320 2051, 210-320 3288, 210-320 3289, fax: 210- 320 2844.

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2006
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Γραμματείας

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι