EN

Δελτία Τύπου ΕΚΤ

  • Κοινοποίηση:

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια): Μάιος 2011

20/05/2011 - Δελτία Τύπου ΕΚΤ

Οικονομική, νομισματική και χρηματοπιστωτική κατάσταση

Αξιολόγηση του προγράμματος οικονομικής και χρηματοπιστωτικής προσαρμογής της Πορτογαλίας

Στις 5 Μαΐου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολόγησε θετικά το πρόγραμμα οικονομικής και χρηματοπιστωτικής προσαρμογής της Πορτογαλίας το οποίο εγκρίθηκε εκείνη την ημέρα από την πορτογαλική κυβέρνηση. Σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Δραστηριότητες αγορών

Πρότυπα παροχής στοιχείων ανά δάνειο για νέες κατηγορίες τίτλων προερχόμενων από τιτλοποίηση

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2010 (βλ. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ – Δεκέμβριος 2010) να καθιερώσει σταδιακά απαιτήσεις παροχής στοιχείων ανά δάνειο για διάφορες κατηγορίες τίτλων προερχόμενων από τιτλοποίηση στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος που διέπει τη σύσταση ασφαλειών, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε, στις 29 Απριλίου 2011, τα πρότυπα για τίτλους που εξασφαλίζονται με ενυπόθηκα εμπορικά δάνεια και για συναλλαγές μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα πρότυπα αυτά και το σχετικό δελτίο Τύπου, καθώς και το πρότυπο για τους τίτλους που εξασφαλίζονται με ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια που είχε δημοσιευθεί νωρίτερα, διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Δημοπρασίες και περίοδοι τήρησης ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών για το 2012 και το 2013

Στις 18 Μαΐου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση των ενδεικτικών ημερολογιακών προγραμμάτων που αφορούν τις τακτικές δημοπρασίες του Ευρωσυστήματος και τις περιόδους τήρησης ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών για το 2012 και το 2013. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται σε δύο δελτία Τύπου που δημοσιεύονται σήμερα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Συστήματα πληρωμών και υποδομές της αγοράς

Ετήσια Έκθεση 2010 για το TARGET

Στις 12 Μαΐου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της Ετήσιας Έκθεσης 2010 για το TARGET. Σύμφωνα με την έκθεση, το TARGET2 συνεχίζει να διαδραματίζει βασικό ρόλο για την προώθηση μιας ενοποιημένης αγοράς χρήματος στη ζώνη του ευρώ, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής και συμβάλλει στην ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών του ευρώ. Η έκθεση και το σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιεύθηκαν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 19 Μαΐου 2011.

Ευρωπαϊκό φόρουμ για την ασφάλεια των πληρωμών μικρής αξίας

Στις 19 Μαΐου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την εντολή του ευρωπαϊκού φόρουμ για την ασφάλεια των πληρωμών μικρής αξίας (SecuRe Pay). Το φόρουμ είναι μια εθελοντική συνεργατική πρωτοβουλία με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και την πληρέστερη κατανόηση, ιδίως μεταξύ των αρχών επίβλεψης και εποπτείας των φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών, όσον αφορά ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μικρής αξίας. Η ενοποιημένη αγορά πληρωμών χρειάζεται τη συνεργασία αυτή μεταξύ των αρχών, προκειμένου: (i) να επιτύχει ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών, (ii) να αποτρέψει, κατά το δυνατόν, τον κίνδυνο κανονιστικού αρμπιτράζ, και (iii) να προωθήσει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών.

Επισκόπηση του πλαισίου του Ευρωσυστήματος για την πολιτική επίβλεψης

Στις 19 Μαΐου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση του επικαιροποιημένου πλαισίου του Ευρωσυστήματος για την πολιτική επίβλεψης, στο οποίο παρουσιάζεται συνοπτικά το υφιστάμενο σύνολο μεθόδων και μέσων που χρησιμοποιεί το Ευρωσύστημα για την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών. Το πλαίσιο επικαιροποιήθηκε, μεταξύ άλλων, προκειμένου να γίνει ρητή αναφορά στο ενδιαφέρον του Ευρωσυστήματος για την ομαλή λειτουργία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και για την επίβλεψη του TARGET2-Securities. Το πλαίσιο θα δημοσιευθεί προσεχώς στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα και εποπτεία

Επισκόπηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας - Ιούνιος 2011

Στις 19 Μαΐου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση της επισκόπησης του Ιουνίου 2011 σχετικά με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ("Financial Stability Review – June 2011"). Στην επισκόπηση αξιολογείται διεξοδικά η ικανότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ζώνης του ευρώ να αντεπεξέρχεται σε διαταραχές και εξετάζονται οι κυριότερες πηγές κινδύνων και αδυναμιών που απειλούν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η επισκόπηση θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ενίσχυση της διακυβέρνησης της De Nederlandsche Bank και της αρχής χρηματοπιστωτικών αγορών

Στις 18 Απριλίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/37), κατόπιν αιτήματος του υπουργού Οικονομικών των Κάτω Χωρών.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με μέτρα εξυγίανσης και ανάκαμψης πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ιρλανδία

Στις 26 Απριλίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/39), κατόπιν αιτήματος του υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις των κανόνων για το μητρώο χρηματοοικονομικών στοιχείων στη Σλοβενία

Στις 27 Απριλίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/40), κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Οικονομικών της Σλοβενίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις της νομοθεσίας για το αμετάκλητο του διακανονισμού και για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας στο Βέλγιο

Στις 29 Απριλίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/41), κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Οικονομικών του Βελγίου.

Γνώμη της ΕΚΤ αναφορικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών

Στις 4 Μαΐου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/42), κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για την Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Στις 18 Μαΐου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/43), κατόπιν αιτήματος της Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στις 19 Μαΐου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την εν λόγω γνώμη (CON/2011/44), κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γνώμη θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Στατιστικά θέματα

Εμπιστευτικός χαρακτήρας της συλλογής στατιστικών πληροφοριών

Στις 28 Απριλίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις συστάσεις της έκθεσης σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των στατιστικών πληροφοριών, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την ΕΚΤ. Περίληψη της έκθεσης αυτής διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εταιρική διακυβέρνηση

Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της ΕΚΤ

Στις 9 Μαΐου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τεχνική τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2004/3 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2011/6). Η απόφαση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι