EN

Ομιλίες

  • Κοινοποίηση:

Χαιρετισμός του Υποδιοικητή κου Θ. Μητράκου στην ετήσια Εκδήλωση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ασφαλιστικών Συμβούλων (Π.Σ.Α.Σ) στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου

23/10/2019 - Ομιλίες

Κυρίες και κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη σημερινή εκδήλωση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ασφαλιστικών Συμβούλων, καθώς το σύστημα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, στο οποίο δραστηριοποιείστε, αποτελεί μία πολύ σημαντική συνιστώσα για τη λειτουργία του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο δραστηριοποιούνται σχεδόν ένα εκατομμύριο διαμεσολαβούντες, με την ευρύτερη έννοια του όρου, ενώ στην Ελλάδα, με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία του γενικού μητρώου ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, οι εγγεγραμμένοι ανέρχονται σε 20.126 φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Είναι θετικό ότι, παρά τη μεγάλη κρίση που πέρασε η ελληνική οικονομία, ο ελληνικός ασφαλιστικός κλάδος όχι μόνο άντεξε, αλλά σε δύσκολες περιόδους ανταποκρίθηκε με ωριμότητα στις αυξημένες απαιτήσεις του νέου θεσμικού πλαισίου. Το γεγονός αυτό αντανακλάται στη σταδιακή ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης, όπως άλλωστε δείχνουν και τα μεγέθη του κλάδου.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, η παραγωγή ασφαλίστρων το επτάμηνο του 2019 ξεπέρασε τα 2,35 δισεκ. ευρώ, αυξημένη κατά 4,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, λόγω της αύξησης, με σχεδόν διψήφιο ποσοστό, της παραγωγής ασφαλίστρων ζωής (1,12 δισεκ. ευρώ, αύξηση 9,4%). Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανήλθε σε 18,4 δισεκ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου του 2019, έναντι 17 δισεκ. ευρώ στο τέλος του 2018. Μάλιστα, η αύξηση αυτή του ενεργητικού οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στη θετική επίδραση των καθαρών ροών σε χρεωστικούς τίτλους και άλλα περιουσιακά στοιχεία (π.χ. καταθέσεις, μετοχές) εσωτερικού.

Ωστόσο, η ελληνική αγορά παραμένει σημαντικά υποασφαλισμένη, καθώς η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη για ιδιωτική ασφάλιση είναι περίπου έξι φορές χαμηλότερη σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τις σημαντικές δυνατότητες που υπάρχουν για την ανάπτυξη της αγοράς. Πράγματι, η περαιτέρω ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών είναι εφικτή σε όλους τους κλάδους, τόσο στις παροχές υγείας και ζωής, όσο και στην κάλυψη ζημιών από φυσικές καταστροφές.

Κυρίες και κύριοι,

Είναι προφανές ότι ο ρόλος της διαμεσολάβησης στην ανάπτυξη της αγοράς είναι κομβικός. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε επήλθαν και οι σημαντικές αλλαγές του ν. 4583/2018, ο οποίος ενσωμάτωσε τις ενωσιακές προβλέψεις της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ για τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων και εισήγαγε σχετικές εθνικές ρυθμίσεις. Η κατηγοριοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών εκσυγχρονίστηκε και οι αρμοδιότητες της κάθε κατηγορίας αναδιατυπώθηκαν, ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Επίσης, οριοθετήθηκαν κατάλληλα οι συναλλακτικές σχέσεις των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών τόσο μεταξύ τους όσο και έναντι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των καταναλωτών.
 
Είμαι βέβαιος ότι αντιλαμβάνεστε πλήρως ότι ο ρόλος σας δεν περιορίζεται στην απλή προώθηση προϊόντων, αλλά είναι σημαντικά ευρύτερος. Στο επίκεντρο πλέον της αποστολής σας είναι η παροχή συμβουλής και η διατύπωση υπεύθυνης πρότασης προς τους πελάτες σας, με εμπεριστατωμένη ανάλυση της κατάλληλης γι’ αυτούς επιλογής. Μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης, έχετε την υποχρέωση να προσφέρετε στον καταναλωτή προϊόντα και υπηρεσίες που να καλύπτουν τις δικές του ασφαλιστικές ανάγκες, στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του, με ταυτόχρονη παροχή της μέγιστης δυνατής προστασίας. Η ευθύνη σας μάλιστα εκτείνεται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Ομοίως, είναι συνεχής η υποχρέωση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων να διασφαλίζουν τη συμβατότητα των προωθούμενων προϊόντων με το προφίλ των πελατών τους. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε οι υποχρεώσεις δεοντολογίας και προσυμβατικής ενημέρωσης του πελάτη επεκτείνονται σε όλα τα δίκτυα διανομής, ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιείτε για να προσεγγίσετε τον πελάτη (ιστοτόπους, διά ζώσης επικοινωνία κ.λπ.), με ειδικές προβλέψεις για τη διανομή των επενδυτικών προϊόντων που βασίζονται σε ασφάλιση. Η έγκυρη ενημέρωση και η παροχή της σωστής ασφαλιστικής συμβουλής αποτελούν τη βάση για την εμπέδωση εμπιστοσύνης, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του κλάδου.

Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να τονίσω ιδιαίτερα και την κοινωνική διάσταση του ρόλου των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, καθώς μέσα από τις δικές σας προσπάθειες και ενέργειες μπορούν οι συμπολίτες μας να στηρίξουν και θα βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο, απαλλαγμένοι από τις αβεβαιότητες των τυχαίων γεγονότων. Μόνο μέσα από την ειλικρινή και αξιόπιστη προσέγγιση θα εμπεδωθεί στη συνείδηση των πολιτών ότι ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης διαθέτει κατάλληλα ασφαλιστικά προϊόντα, τα οποία μπορούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες τους για την προστασία της υγείας, της περιουσίας και της επιχείρησής τους, καθώς και να ενισχύσει την αποταμίευσή τους.

Είμαι αισιόδοξος ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά μπορεί σταδιακά να καλύψει το κενό που τη χωρίζει από την ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά. Σύμμαχος στο έργο σας είναι η θετική οικονομική συγκυρία των τελευταίων ετών. Η ελληνική οικονομία μπορεί να ωφεληθεί σημαντικά μέσω της αύξησης των επενδύσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Εσείς από την πλευρά σας, με τις ενέργειες και τις δράσεις σας, φροντίστε για την περαιτέρω καταξίωση του επαγγέλματός σας, για την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, για τον απαραίτητο μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, ιδίως τώρα που εκτός από τις παραδοσιακές προκλήσεις η αγορά έχει να αντιμετωπίσει και τους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή και την αυξημένη χρήση της τεχνολογίας.

Επιτρέψτε μου να τονίσω ότι ο μετασχηματισμός της ασφαλιστικής αγοράς πιστώνεται στα αξιόλογα στελέχη, τους εργαζομένους και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Ο κλάδος διαθέτει έμπειρο έμψυχο δυναμικό υψηλής κατάρτισης, κατάλληλη τεχνογνωσία και αξιόπιστες υποδομές, καθώς και συνείδηση της κοινωνικής του ευθύνης. Η αξία της διαπροσωπικής επικοινωνίας παραμένει αναντικατάστατη, ιδιαίτερα κατά την επέλευση ασφαλιστικών γεγονότων. Η εκπαίδευση και η επανακατάρτιση αποτελεί κλειδί για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εμπέδωση σχέσεων εμπιστοσύνης. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως επόπτης της ασφαλιστικής αγοράς, θα είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια ενίσχυσης της αξιοπιστίας της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς.

Από την πλευρά μου εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας.
Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς και ιδιαιτέρως σε όσους διακρίθηκαν για το έργο τους και πρόκειται στη συνέχεια να βραβευθούν.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι