EN

Δελτία Τύπου

  • Κοινοποίηση:

Παρέκκλιση για την Ελλάδα από το μακροπρόθεσμο ημερολόγιο με τις ημέρες λειτουργίας του TARGET

28/02/2002 - Δελτία Τύπου

Στις 14 Δεκεμβρίου 2000, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) θέσπισε ένα μακροπρόθεσμο ημερολόγιο με τις ημέρες λειτουργίας του Διευρωπαϊκού Αυτοματοποιημένου Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο (σύστημα TARGET), το οποίο θα ισχύσει από το 2002 μέχρι νεωτέρας. Σύμφωνα με αυτή την απόφαση, το σύστημα TARGET στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών συστημάτων διακανονισμού σε συνεχή χρόνο (ΣΔΣΧ), εκτός από τα σαββατοκύριακα, θα παραμένει κλειστό και τις ακόλουθες ημέρες: α) την Πρωτοχρονιά, β) τη Μεγάλη Παρασκευή (βάσει του εορτολογίου των Καθολικών/Διαμαρτυρομένων), γ) τη Δευτέρα του Πάσχα (βάσει του εορτολογίου των Καθολικών/Διαμαρτυρομένων), δ) την Πρωτομαγιά, ε) την ημέρα των Χριστουγέννων και στ) την 26η Δεκεμβρίου.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ενέκρινε ειδική παρέκκλιση τριετούς διάρκειας από το μακροπρόθεσμο ημερολόγιο, βασιζόμενη σε προσαρμογή περιορισμένης έκτασης. Το ελληνικό ΣΔΣΧ (ΕΡΜΗΣ) θα λειτουργεί τη Μεγάλη Παρασκευή και τη Δευτέρα του Πάσχα των Καθολικών/Διαμαρτυρομένων όταν αυτές δεν συμπίπτουν με τη Μεγάλη Παρασκευή και τη Δευτέρα του Ορθόδοξου Πάσχα. Ωστόσο, η παρέκκλιση αυτή ισχύει μόνο για το ακόλουθο, περιορισμένο φάσμα εργασιών: οι υπηρεσίες διακανονισμού του συστήματος ΕΡΜΗΣ τις εν λόγω ημέρες θα καλύπτουν μόνο τις εγχώριες, μικρής αξίας πληρωμές πελατών, συμπεριλαμβανομένου του διακανονισμού στο πλαίσιο των συστημάτων πληρωμών μικρής αξίας. Κανένα άλλο είδος πληρωμών, όπως διασυνοριακές και διατραπεζικές συναλλαγές, καθώς και πράξεις χρηματαγοράς, κεφαλαιαγοράς ή συναλλάγματος, δεν θα διεκπεραιώνεται μέσω του συστήματος ΕΡΜΗΣ. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν θα παρέχει κανονικά πρόσβαση στις πάγιες διευκολύνσεις τις εν λόγω ημέρες. Άδεια πρόσβασης θα δίνεται μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίο, π.χ. προκειμένου να αποτραπεί περίπτωση αδυναμίας διακανονισμού στο πλαίσιο βοηθητικού συστήματος. Με τη λήξη της τριετούς αυτής περιόδου, η κατάσταση της Ελλάδας θα επανεξεταστεί.

Αυτή η παρέκκλιση κρίθηκε αναγκαία επειδή η μη λειτουργία του συστήματος ΕΡΜΗΣ τη Μεγάλη Παρασκευή και τη Δευτέρα του Πάσχα βάσει του εορτολογίου των Καθολικών/Διαμαρτυρομένων, συνήθως κανονικές εργάσιμες ημέρες για την Ελλάδα, θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, τις επιχειρήσεις και το κοινό λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, ότι δηλαδή το Πάσχα των Καθολικών/Διαμαρτυρομένων σπάνια συμπίπτει με το Ορθόδοξο Πάσχα. Αυτό συνεπάγεται κατ’ ουσία μεγαλύτερο αριθμό ημερών μη λειτουργίας για τις εγχώριες αγορές σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ. Το πρόβλημα γίνεται μάλιστα εντονότερο όταν οι δύο περίοδοι του Πάσχα απέχουν μεταξύ τους μία μόνο εβδομάδα, όπως θα συμβεί το 2003. Το έτος αυτό, οι τράπεζες στην Ελλάδα θα λειτουργούσαν τρεις μόνο ημέρες στη διάρκεια ενδεκαήμερης περιόδου, κατάσταση που κρίθηκε ανεπιθύμητη. Με την περιορισμένη αυτή παρέκκλιση μπορούν να αντιμετωπιστούν οι ειδικές ανάγκες του ελληνικού τραπεζικού τομέα, των επιχειρήσεων και του κοινού, χωρίς να επηρεάζεται ουσιαστικά η διασφάλιση ισότιμων όρων για τους συμμετέχοντες στην αγορά σε διαφορετικές χώρες.

Πρέπει να υπενθυμιστεί ότι κατά τις ημέρες μη λειτουργίας του συστήματος TARGET, με εξαίρεση την Τράπεζα της Ελλάδος βάσει των παραπάνω, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες δεν θα παρέχουν πρόσβαση στις πάγιες διευκολύνσεις. Οι ημέρες αυτές δεν θα αποτελούν ημέρες διακανονισμού για συναλλαγές στη χρηματαγορά του ευρώ ή πράξεις συναλλάγματος που αφορούν το ευρώ, ενώ δεν θα δημοσιεύεται ο μέσος όρος του δείκτη επιτοκίων μίας ημέρας στη ζώνη του ευρώ (δείκτης EONIA). Επιπλέον, το σύστημα ανταποκριτριών κεντρικών τραπεζών (ΣΑΚΤ) για τη διασυνοριακή χρήση ασφαλειών θα παραμένει επίσης κλειστό.

 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Τμήμα Τύπου και Ενημέρωσης

Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main

Tηλ.: 0049 69 1344 7455, Φαξ: 0049 69 1344 7404

Ίντερνετ: http://www.ecb.int

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

​​ 
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας. Μάθετε περισσότερα
Αποδέχομαι